มูลไส้เดือนนับตังค์
แชร์บน facebook
มูลไส้เดือนแท้ 100 %,,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

มูลไส้เดือนแท้ 100 %

รหัส:
332733
ราคา:
19.00
ติดต่อ:
คุณดวงพร ตาต๊ะ
โทรศัพท์:
0867021630
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ป็นขี้ใส้เดือนแท้ 100 % จำหน่ายถุงละ19 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ประโยชน์และความสำคัญของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน1. ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุแก่ดิน3.เพิ่มช่องว่างในดินให้การระบายน้าและอากาศดียิ่งขึ้น4.ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน5.ช่วยให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายตัวในดินได้กว้าง6.เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ าในดิน ท าให้ดินชุ่มชื้น7.เพิ่มธาตุอาหารพืช ให้แก่ดินโดยตรง และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน8.เพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน9.ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิดที่มีปริมาณมากเกินไป เช่น อลูมินัมและแมงกานีส เนื่องจาก ปุ๋ยหมักจะช่วยดูดยึดธาตุทั้ง 2 ไว้บางส่วน10. ช่วยเพิ่มความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรด-เบส ท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วจนเกินไป จนเป็นอันตรายต่อพืช11. ช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจากการใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะท าให้มีปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถขับสารพวกอัลคาลอยด์และกรดไขมันที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอย
โพสข้อความ
21 พฤษภาคม 2563 04:11