ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ผัก

เห็ดในบุรีรัมย์

ผู้ขายเห็ด 2 ร้าน/สวนจำนวนเห็ด 3 รายการ


Advertisement

เห็ดโคนญี่ปุ่น

ฟาร์มเห็ดบ้านซับสมบูรณ์

อาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่ม เพาะเห็ด ชาวหมู่บ้านซับสมบูรณ์ และชาว ต.ทุ่งจังหันและเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้กันผู้ที่สนใจที่จะทำอาชีพเสริมโดย นายมงคล พวงเกตุ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รวมกลุ่มจัดตั้งซื้ออุปกรณ์ในการผลิตก้อนเห็ดมาให้สมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ด บ้านซับสมบูรณ์ ได้ทำการผลิตก้อนเห็ด เพื่อเก็บผลผลิตนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดทำให้ชุมชนมีรายได้และมีเงินออม จากที่มีอาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 60 ครัวเรือนมีโรงเรือนเพาะ เห็ดโคนญี่ปุ่น และเห็ดนางฟ้า ประมาณ 200 โรงเรือน ในปัจจุบันทำให้สมชิกกลุ่มหันมาทำเป็นอาชีพหลักกันหลายครัวเรือน และมีการจัดแสดงผลิตผลเป็นของดีประจำ อำเภอ อาทิเช่นผลผลิต เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้ามีการแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เห็ดทอด

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ นายกิตติพันธุ์ พวงเกตุ โทร. 0958219993, 0958219993 จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที