ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ต้นผักหวานในนครปฐม

ผู้ขายต้นผักหวาน 3 ร้าน/สวนจำนวนต้นผักหวาน 8 รายการ

ผักหวานบ้านพันธุ์สายน้ำผึ้ง

สวนคุณจิ๋ม

จำหน่ายกิ่งชำผักหวานบ้านพันธุ์สายน้ำผึ้ง ราคากิ่งละ 7 บาท (สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 กิ่ง) สนใจติดต่อคุณจิ๋ม 081-0080025

ราคา 7.00 บาท ติดต่อ คุณจิ๋ม โทร. 034307359, 0810080025 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

โปรโมชั่นรับหน้าฝน กิ่งปักผักหวานบ้าน พันธุ์สายน้ำผึ่ง

กุหลาบไร่ธีร

โปรโมชั่นรับหน้าฝน กิ่งปักผักหวานบ้าน พันธุ์สายน้ำผึ่ง แช่น้ำยาเร่งราก+ยาป้องกันเชื้อรา โทร.085-2930969 ไร่ธีระ การปลูกผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านเป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วมีเกษตรกรหลายรายที่ปลูกผักหวานบ้านไว้เป็นอาชีพเสริม โดยการปลูกและดูแลรักษาผักหวานบ้านมีวิธีการดังต่อไปนี้ การขยายพันธุ์ผักหวานบ้าน 1ไร่ ใช้ 4000-5000 กิ่ง ขยายพันธุ์โดยการปักชำโดยตัดกิ่งจากต้นพันธุ์ที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป ยาวกิ่งละ 6 นิ้ว ประมาณ 3-4 ตาปักชำในถุงใส่ขี้เถ้าแกลบตำไว้ในเรือนเพาะชำ รดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 1 เดือนก็สามารถนำไปปลูกได้ • ขุดหลุมปลูกใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. •ระหว่างแถว 1 เมตร (เพื่อสะดวกในการเดินเก็บ)•ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม •นำต้นพันธุ์ที่เพาะไว้มาลงปลูกในหลุมกลบดินให้แน่น การดูแลรักษาผักหวานบ้าน •การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยคอกปีละประมาณ 6 ครั้งต่อปี •การรดน้ำผักหวานบ้านเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ควรให้น้ำท่วมขังที่โคนต้นเพราะฉะนั้นควรรดน้ำทุกวัน •ใช้ขุยมะพร้าวมาคลุมโคนต้นเพื่อช่วยรักษาความชื้น •ควรมีการกำจัดวัชพืชโดยการตัด (ไม่ควรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชในแปลงผักหวานเนื่องจากอาจจะทำให้ต้นผักหวานตายได้ ) •ต้องมีการตัดแต่งกิ่งทุกครั้งที่ตัดยอด •ถ้าหากว่ามีเพลี้ยแป้งก็ให้ใช้น้ำผงซักฟอกฉีดพ่นให้ทั่วเพลี้ยก็จะตายไปเอง การเก็บผักหวานบ้าน •การเก็บผลผลิตผักหวานบ้านควรเก็บยอดผักหวานในช่วงเช้าจะได้ยอดผักหวานบ้านที่สดและกรอบ •วิธีเก็บให้ใช้มีดหรือกรรไกรตัดกิ่ง (ห้ามเด็ด) เพราะจะทำให้ยอดสวยและไม่ช้ำ •ให้เก็บยอดที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป •ต้องตัดยอดให้ถึงโคนกิ่งที่แตกออกมา -------------------------------------- ขั้นต่ำ 500 กิ่ง ราคา กิ่งละ 2 บาทเท่านั้น พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ทางไปรษณีย์จะคิดตามน้ำหนักดังนี้ ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS) น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 32 บาท น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 37 บาท น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 42 บาท น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 52 บาท น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 67 บาท น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 82 บาท น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 97 บาท น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 122 บาท น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 137 บาท น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 157 บาท น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 177 บาท น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 197 บาท น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 217 บาท น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 242 บาท น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 267 บาท น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 292 บาท น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 317 บาท น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 342 บาท น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 367 บาท น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 397 บาท น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 427 บาท น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 457 บาท น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 487 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.raiteera.com โทร.085-2930969 Email: mycom20@gmail.com

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ ธีระ โทร. 0963545397, 0963545397 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


3

1
รายการ

ผักหวานบ้าน

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ผักหวานบ้านดูแลง่าย ปลูกได้ทุกพื้นที่ ตัดยอดขายได้

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที