ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

วัคซีนป้องกันศัตรูพืชในกรุงเทพมหานคร

ผู้ขายวัคซีนป้องกันศัตรูพืช 10 ร้าน/สวนจำนวนวัคซีนป้องกันศัตรูพืช 16 รายการ

พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส:กำจัดไส้เดือนฝอยรากปม ไข่เพลี้ย

คร็อพมาสเตอร์

ราคาพิเศษ ! 1 ซอง ขนาดบรรจุ 500 กรัม ราคาพิเศษ 150 บาท ค่าจัดส่งซองละ 20 บาท 10 ซอง ราคาพิเศษ 1500 บาท ค่าจัดส่งเพียง 20 บาท ไลลาซินัส Lilacinus คือ เชื้อรา พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส (Paecilomyces lilacinus) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มี ประโยชน์ในการป้องกันกำจัด ไข่หอยเชอรี่ และ ไข่ของหนอนผีเสื้อหลายชนิด อาทิ เช่น ไข่ของหนอนใยผัก ไข่ของหนอนกระทู้หอม ไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้าย นอกจากนี้ยังมีผลในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม ทั้งใน ระยะไข่ และตัวเต็มวัย เช่น ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในแง่งพันธุ์ขิง ไส้เดือนฝอยรากปม ในผักกาดหอม ไส้เดือนฝอยรากปม ในพริก กำจัดไข่ของเพลี้ยแป้งทำให้ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวอ่อน เติบโตเป็นตัวแก่ และเข้าทำลายมันสำปะหลัง (ควรใช้ร่วมกับ เชื้อราเมตตาไรเซี่ยม กำจัดเพลี้ยตัวแก่ ตัวอ่อน "ผลิตภัณฑ์เมทตาวัน") ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำ ไลลาซินัส สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นในนาข้าว พืชผัก ไม้ผลไม้ดอกและไม้ประดับทุกชนิด และทุก ระยะการเจริญเติบโตของพืช อัตราที่ใช้ฉีดพ่น 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นตั้งแต่พบไข่ของหอยเชอรี่ หรือไข่ของหนอนผีเสื้อศัตรูพืชและ ฉีดพ่นซ้ำเมื่อจำเป็น ส่วนในบริเวณที่มีไส้เดือนฝอยรากปมระบาด ให้ฉีดพ่นในอัตรา 200-400 กรัมต่อไร่ หรือใช้รองก้นหลุม เพื่อป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย ไลลาซินัส สามารถใช้ผสมฉีดพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ ราคาพิเศษ ! ขนาดบรรจุ ซอง 500 กรัม ราคาเพียง 150 บาท ค่าจัดส่ง ซองละ 20 บาททางไปรษณีย์ไทย สั่งซื้อ 10 ซอง 1500 บาทคิดค่าจัดส่งเพียง 20 บาท (รวมเงินที่ต้องชำระ 1, 520 บาท) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.cropmaster.net

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ อภิชาติ พิรีนันท์ โทร. 0815544280, 0815544280 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

แร่เทคโตซิลิเกทเข้มข้น

เอส.ซีอะโกรเทค

แร่เทคโตซิลิเกตเข้มข้นมีอินทรีย์วัถุ50-60% แร่เทคโตซิลิเกต ช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยเหมือนเปิดป่าใหม่ใช้ผสมปุ๋ยเคมีทําให้ลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง50%ในปีแรกที่ใช้ทําให้ต้นทุนในการผลิตลดลงกว่าครึ่ง เหมาะสําหรับพืชทุกชนิดปรับปรุงบํารุงดินเร่งหัวระเบิดรากทําให้รากเดินดีคลุกปุ๋ยทําให้ลดปุ๋ยลง 50%ให้ผลผลิตสูงมีประโยชน์ต่อดินและสิ่งแวดล้อมไม่มีพิษต่อคนและสัตว์ แร่เทคโทซิลิเกท ( Tectosilicate) : สารธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย โดยปกติปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดิน พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือบางส่วนระเหิดสูญเสียไป ส่วนใหญ่ถูกดินยึดตรึงไว้ อันเป็นผลมาจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ( CEC – Cation exchange Capacity ) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่วัสดุธรรมชาติที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่ใช้ ให้คุ้มค่ากับราคาที่ค่อนข้างสูง ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง แต่ต้องใช้ในปริมาณมาก และใช้เวลานานกว่าจะเห็นประสิทธิภาพได้ชัดเจน อีกชนิดหนึ่งคือแร่เทคโทซิลิเกท ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง แต่ใช้ในปริมาณน้อย และเห็นผลได้รวดเร็วกว่า เทคโทซิลิเกท : วัสดุธรรมชาติจากหินอัคนี เทคโทซิลิเกท เป็นหินเบากลุ่มหินอัคนี ที่เกิดจากการระเบิดไหลออกมาจากใต้ดินในรูปหินเหลว มีความพรุนสูง ประกอบด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน องค์ประกอบหลัก หรือแกนหลักได้แก่ ซิลิกา และอลูมินัม ที่เหลือเป็นแร่ธาตุอื่นๆประกอบกันประมาณ 12 ชนิด ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ซิลิกา โบรอน แคลเซียม กำมะถัน โซเดียม แมงกานีส สังกะสี ทองแดง เหล็ก ธาตุอาหารในเทคโทซิลิเกท ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในเทคโทซิลิเกท 100 กรัม จากวัสดุตัวอย่างเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมดังนี้ ประเภทธาตุอาหาร ชนิดธาตุอาหาร ปริมาณพีพีเอ็ม*ใน100กรัม ธาตุอาหารหลัก P: ฟอสฟอรัส 5615 K: โพแทสเซียม 6900 ธาตุอาหารรอง Ca :แคลเซียม 91 Mg : แมกนีเซียม 1400 ธาตุอาหารเสริม เหล็ก Fe : 3321ซิลิกา 229.14โซเดียม Mn : 91แมงกานีส72.5 Zn : สังกะสี3 *พีพีเอ็ม ( ppm ) = ปริมาณในล้านส่วน ที่เด่นชัด คือมีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ( CEC )สูงมากถึง137.8 cmol ต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายถึง แร่เทคโทซิลิเกท ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ สามารถดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินประเมินได้จากค่าซีอีซี ยิ่งดินมีค่าซีอีซี ( CEC) สูงเท่าใด ดินนั้นย่อมสามารถดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและคุณสมบัติของเนื้อดินนั้นๆเป็นหลัก ใช้ผสมปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดินเสื่อมพืชไม่กินปุ๋ย แร่เทคโตซิลิเกตช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเหมาะกับสภาพดินในประเทศไทยเพื่อปรับสภาพดินที่มีสารตกค้างจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีตกค้ ราคาเป็นกิโลพร้อมส่งจัดให้ถึงสถานที่แล้วแต่จะตกลงกัน สนใจติดต่อ 061-0983541, 088-7265643

ติดต่อ chayuth โทร. 0610983541, 0954647966 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Pest-Free สเปรย์ไล่ศัตรูพืช

บ้านและเกษตร ปลอดสารพิษ

เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชหลายชนิด ผสมกับน้ำส้มควันไม้ สำหรับไล่เพลี้ย แมลงศัตรูพืช หนอน

ราคา 189.00 บาท ติดต่อ อานุภาพ (โอภาส) สินประสงค์ โทร. 024322226, 0817374429 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปูนขาวไฮเดรต

ปูนขาวเกรด A

ปูนขาวไฮเดรต ผลิตและจำหน่ายปูนขาวคุณภาพสูง รับสินค้าหน้าโรงงาน จ.สระบุรี ปริมาณการสั่งซื้อขึ้นต่ำ 1 ตันขึ้นไป ถุงขนาด 20 กิโลกรัม ถุงขนาด 25 กิโลกรัม ถุงขนาด 500 กิโลกรัม ถุงขนาดบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า ตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไป (บริการส่งถึงโกดังลูกค้า ตั้งแต่ 3 ตัน/เที่ยว, 8 ตัน/เที่ยว) *****ยิ่งสั่งซื้อมากยิ่งราคาถูก***** โดยมี Spec. ค่า Ca(OH2) 90% - 96% ปูนขาว (Calcium Oxide) และปูนขาวไฮเดรต (Calcium Hydroxide)เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมอิฐมวลเบา, อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสหกรรมฟอกหนัง และอื่นๆเป็นต้น ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ฝ่ายขาย โทร.081-819-515-8 ไลน์ surasak5775

ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 023818537, 0818195155 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


วัคซีนพืชบิ๊ก ขนาด 1000 ซีซี (1 ลิตร)

G.I.B.

ผลิตภัณฑ์สำหรับพืช ปลอดสารเคมี ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มีอนุภาคขนาดเล็ก จึงสามารถดูดซึมผ่านปากใบได้โดยเร็ว ใช้วิธีการเคลือบผิวเพื่อให้สารเดินทางไปถึงจุดหมายโดยไม่ละลายออกฤทธิ์ระหว่างทาง พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ กระตุ้นและเหนี่ยวนำให้พืชสร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายใน ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรค และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม จัดส่ง Kerry ฟรี ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือบัตรเดบิต / เครดิต ติดต่อสั่งซื้อสินค้า 0970616593 หรือ แอดไลน์ @gib.service หรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/GreenInnovativeBiotechnology

ราคา 1,290.00 บาท ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 0970616593, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


วัคซีนไม้ผล ไม้ดอก พืชสวน นาข้าว ให้สารอาหารกระตุ้นการเติบโต

maitakdad shop Sponser

วัคซีนพืช เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ พืชสวน นาข้าว เพาะเห็ด รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2014 ขนาด 1 ลิตร มีคุณสมบัติเด่น : วัคซีนพืช Big ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช วัคซีนพืช Big ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว วัคซีนพืช Big เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน วัคซีนพืช Big ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์ ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น วัคซีนพืช Big ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง “ …แม้เราจะยกย่องตัวเองว่าคนไทยเก่งเรื่องการเกษตร .แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเรายังคงปลูกพืชผักแบบใช้ยาผีบอก วิธีไหนใครว่าดีมักเฮโลทำตามกัน เลยตกเป็นเหยื่อ ให้พ่อค้าหลอกขายเคมีภัณฑ์ ถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้ ไม่เพียงต้นทุนสูง ยังมีสารตกค้าง ปลูกไปก็แค่ให้คนไทยกิน แต่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้” หลังจากสังเกตเห็นพฤติกรรมนี้มานาน น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เลยได้แนวคิด หาวิธีทำ วัคซีนป้องกันโรคให้พืช ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด ในเมื่อคน สัตว์ มีวัคซีนได้ พืชก็ต้องมีวัคซีนพืชเช่นกัน ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน เพราะการรักษานั้นแพงกว่าการป้องกัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิดนี้ทันที.. “ เคยวิจัยหาสารกระตุ้นภูมิในสัตว์ เพื่อทำวัคซีนสร้างภูมิต้านทานมาก่อน เลยเป็นเรื่องไม่ยากที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด และจากการศึกษาวิจัยเราพบว่า ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มโรคในตัวเองอยู่แล้ว แต่เหตุที่พืชป่วยเป็นโรคระบาดง่าย เนื่องจาก ภูมิคุ้มกันในพืชแต่ละชนิดมีน้อยเกินไป ไม่สามารถสู้โรคได้ เราเลยคิดหาสารที่จะมาช่วยกระตุ้นให้พืชมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น พบว่าสารที่ช่วยกระตุ้นได้ดีจะมีอยู่ในแครอท สาหร่ายและในพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีก 40 ชนิด รวมทั้งหินภูเขาไฟ กระดองปู เปลือกกุ้ง ” น.สพ.กษิดิ์เดช บอกถึงวิธี การนำวัตถุเหล่านี้มาทำเป็นวัคซีน ว่าต้องนำมาสกัดด้วย ไคโตเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สารไคโตโอลิโกแซคคอไรด์ (COS) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ไคติน และไคโตซาน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นพืชเร่งสร้างภูมิต้านทานโรค แมลงเมื่อต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดี ไม่เจ็บป่วย รากจะหาอาหารในดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก…เพื่อทดสอบประสิทธิภาพว่าได้ผลแค่ไหน ทีมวิจัยจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) นำ วัคซีนพืชไปทดลองในพื้นที่ 50 จังหวัด กับพืช 40 ชนิด ยกตัวอย่าง นาข้าวในภาคกลางใช้ วัคซีนพืช ตั้งแต่หลังไถกลบดิน โดยนำวัคซีน 40 ซีซี ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเพื่อปรับโครงสร้างดิน และไปแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวข้ามคืน ( 12 ชม. ) ก่อนนำไปปลูก ส่วนน้ำที่เหลือฉีดพ่นดินซ้ำ และเมื่อข้าวแตกใบ ให้ฉีดพ่นทุกเดือน… ปรากฏว่า ข้าวแตกกอดี ใบแข็งไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน รวงข้าวมีน้ำหนัก วัคซีนพืช Big มี คุณสมบัติเด่น: วัคซีนพืช Big ให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช วัคซีนพืช Big ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น, รากพืช และใบพืช วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการแบ่งเซลเนื้อเยื่ออ่อนของพืช เช่น ตาใบ ตากิ่ง ตาดอกให้แตกได้อย่างพร้อมเพรียงกันและรวดเร็วกว่าปล่อยให้โตตามธรรมชาติ วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างรากฝอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืชได้ดีขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของพืช ทำให้พืชมีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชส่งผลให้ราก ลำต้น กิ่ง และใบของพืช มีความแข็งแรงมากขึ้น วัคซีนพืช Big ส่งเสริมการเกิดรากของกิ่งปักชำ ได้ดีและรวดเร็ว วัคซีนพืช Big เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน การเพาะชำกล้า การตอนกิ่งติดตา การย้ายปลูกพืชลงดิน วัคซีนพืช Big ช่วยปรับสภาพดินทางเคมี กายภาพและชีวภาพให้สมบูรณ์ ช่วยให้ดินดูดซับธาตุอาหารเก็บไว้ให้พืชใช้ได้มากขึ้น วัคซีนพืช Big ยังลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง เพลี้ยแป้ง ในลองกอง วัคซีนพืช แก้ปัญหา เพลี้ยแป้ง ลองกองฉีดพ่นวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG การกำจัดเพลี้ยแป้ง โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืชBIG ไม่ใช่เป็นการฆ่า เพลี้ยแป้ง แต่เป็นการ กระตุ้นให้พืชที่ได้รับการฉีดพ่น วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG สร้างสารชนิดหนึ่งเข้าสู่น้ำเลี้ยงของพืช ซึ่งเพลี้ยแป้งไม่ชอบ ทำให้เพลี้ยแป้งไม่อยากดูดกินน้ำเลี้ยง จำนวนเพลี้ยแป้งก็จะค่อย ๆ ลดลง และหายไปในที่สุด ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG เกินคุ้มจริง ๆ เพลี้ยแป้งในทุเรียน ทุเรียนฉีดพ่นวัคซีนพืช BIG ถ้าฉีดวัคซีนพืช BIG ตามโปรแกรมไม่เกิน 1 เดือน (ประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง) เพลี้ยแป้งจะอพยพหายไปเกือบหมด โดยที่ท่านก็ปลอดภัย ฉีดพ่นอย่างสบายอารมณ์ ไม่ต้องทนเหม็น ปวดแสบปวดร้อน คัน แถมยังเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอีก วิธีการใช้ก็ให้ ผสม วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG 80 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่ว ๆ ลงบริเวณยอดอ่อน บนใบ ใต้ใบ ดอกอ่อน ลำต้น กิ่ง บริเวณโคนต้นและรากให้ชุ่ม ๆ ทุก 5 วัน จนกว่าจะหาย นอกจากจะไล่เพลี้ยแป้งไปได้หมดแล้ว ต้นไม้ของท่านจะออกดอกเก่ง ใบมันเงา ไม้ผลก็ติดผลดก ผิวนวลสวยอีกด้วย แถมยังคุมเชื้อราต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เห็นไหมครับวัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG เกินคุ้มจริง ๆ สำหรับท่านที่มีพรรคพวกทำ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ลองแนะนำให้เอาท่อนพันธุ์แช่คู่มหัศจรรย์ก่อนปลูก แล้วฉีดพ่นต่อเนื่องดูซิครับ รับรองเพลี้ยแป้งไม่มีเหลืออย่างแน่นอน รีบไปหาซื้อ วัคซีนพืชออมสิน / วัคซีนพืช BIG ได้ ที่นี่ ครับ สำหรับท่านที่มีความสนใจ ที่จะทำการเกษตร เกษตรพอเพียง, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน แต่ไม่ค่อยมีเวลาหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง เราคิดว่า Big วัคซีนพืช นี่ อาจเป็นคำตอบของท่าน ร้านไม้แดด โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585 เว็บไซด์ร้านไม้แดด : https://www.maidadtools.com E-mail : maitakdad@ymail.com Line id : tep_maidad https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

ราคา 1,290.00 บาท ติดต่อ พรเทพ สหชัยเสรี โทร. 0894507795, 027266787 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ไคโตซาน-เฟรช

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาต้นไม้ ราคาต่อหน่วย: 100 บาท ค่าขนส่ง: 80 บาท รายละเอียด: สารสกัดธรรมชาติจากเปลือกกุ้งผ่านกรรมวิธีให้ได้ไคโตชาน ชนิดโพลิเมอร์สายโซ่ยาว สามารถนำไปเคลือบพื้นผิวเป็นแผ่นเยื่อ แผ่นบางๆ เพื่อ รักษาควาวมสดของพืชผัก เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้าไม้ เคลือบผิวปกป้องเชื้อรา ป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้เป็นสารเหนียวคลุกเคล้าอาหารสำหรับ เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อไม่ให้เม็ดอาหารแตกตัวเร็วในน้ำ ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 029861680, 0845554205 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


8

1
รายการ

วัคซีนพืช พืเอไอ เฟอร์เฟค วัน,ทู 500 cc

JB BIO ORGANIC FARM

คุณสมบัติทั่วไปของวัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100 % นำมาสกัด โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ทำให้ได้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้นที่มีประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันพืช และเป็นอาหารสำหรับพืช เสริมด้วยสารอาหารที่พืชต้องการโดยผ่านกระบวนการสกัดด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้วิตามิน กรดอะมิโน เอ็นไซม์ และธาตุอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อพืช ผสมผสานด้วยสูตรเฉพาะของเอ ไอ เพอร์เฟ็ค ทำให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง คุณประโยชน์ของ วัคซีนพืช เอ ไอ เพอร์เฟ็ค คุณสมบัติเฉพาะของ เพอร์เฟ็ค วัน • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ทำให้เจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และ รวดเร็ว • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง มีผลทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชเข้ามาทำลายได้ยาก • ช่วยกระตุ้นการออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น • ช่วยเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มปริมาณดอก เพิ่มขนาดของผลตลอดจนสีสันและรสชาติของพืช • ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหารต่างๆของพืชได้ดี • ช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าแข็งแรง โดยการแช่เมล็ดพันธุ์ หัวพันธุ์ และกิ่งพันธุ์ ก่อนนำไปปลูกและยังสามารถช่วยป้องกันแมลงได้ในระดับหนึ่ง • ช่วยส่งเสริมและเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินได้ อย่างดีและใช้ได้ดีในทุกๆ พื้นที่ที่ทำการเกษตร ธาตุอาหารต่างๆ สามารถซึมซับเข้าสู่เซลล์พืช สู่กระบวนการนิวเคลียสของพืชได้อย่างรวดเร็ว • ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช ได้ดี คุณสมบัติเฉพาะของ เพอร์เฟ็ค ทู • มีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine พบได้ในธรรมชาติ ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม • ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ ( non – phytotoxic ) ต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ • นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างต่อเนื่อง • ช่วยเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ทั้งเม็ดและน้ำ • เสริมประสิทธิภาพสารเคมี สามารถใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงได้โดยไม่ต้องใช้สารจับใบ • สร้างเอ็นไซม์ที่ทำให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันโรคจากเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสบางชนิด • ทำให้พืชแข็งแรงโตไว เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง • ลดปัญหาเรื่องพืชไม่กินปุ๋ย • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลงได้ 30-40 % พืชไร่ สวน ไม้ผล นาขเฃ้าว ปริมาณ 500 ซีซี จำนวน 20ไร่ 4ครั้ง 60 ไร่ต่อครั้งต่อกล่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนไร่ เป้นเกณฑ์ วิธีใช้แบบที่1 นาช้าวนาปลัง-นาปี อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นข้าว ครั้งที่ 1 ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่ออายุข้าว 20-30 วัน ครั้งที่ 2 ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่ออายุข้าว 50-60 วัน ครั้งที่ 3 ฉีดพ่นต้นข้าวให้ทั่ว เมื่อข้าวเริ่มออกรวง จะทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ไม่ลีบ น้ำหนักดี พืชผักผลไม้ทุกชนิด อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงผัก ทุกๆ 7-10 วัน ฉีดพ่นได้ทุกระยะของพืช ไร่มัน ไร่สับปะรด ไร่อ้อย ใบยาสูบ พืชตระกูลถั่วทุกชนิด อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช ทุกๆ 7-10 วัน อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นอ้อย และเทราดบริเวณหัวมัน หรือพืชตระกูลที่มีหัว ให้ทั่ว ทุกๆ 7- 10 วัน ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น ทุกๆ 5-7 วัน ไร่ข้าวโพด อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว (ระยะเจริญเติบโตและติดผล ) ยางพารา อัตราการใช้ วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วๆ บริเวณหน้ายางที่กรีด ทุกๆ 7-10 วัน และเทราดโคนต้น ทุกๆ 15-20 วัน (ในช่วงระยะเวลาที่กรีดน้ำยาง) หรือผสมดินทาหน้ายางจะช่วยให้น้ำยางดี รักษาหน้ายาง หน้ายางนิ่มกรีดง่าย วิธีใช้แบบที่ 2 ใช้วัคซีนพืชสูตรเข้มข้น เอ ไอ เพอร์เฟ็ค อย่างละ 200 ซีซี คลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์ ( 100 กก.) + ปุ๋ยเคมี ( 50 กก. ) แล้วนำไปหว่าน จะช่วยดูดซับปุ๋ยเคมีเสริมประสิทธิ ภาพปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้พืชกินได้นาน ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารเท่าที่พืชต้องการ ช่วยให้รากพืชทำงานได้ดีขึ้น แนะนำใช้คู่กับ ซุปเปอร์เอไอ ติดต่อ คุณจีรพงษ์ 085-668-6779 อีเมล jeerapong.nest@hotmail.com

ราคา 850.00 บาท ติดต่อ Jeerapong Boonsamorn โทร. 0856686779, 0856686779 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


สารเสริมประสิทธิภาพ Organo Silicone

TheSun Farm Marketing

สารเสริมประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง เชื้อโรคพืช วัชพืช เร่งการดูดซึม แพร่กระจาย บริษัทยังผลิตสารจับใบเกรดซิลิโคน ไม่เกิด Toxic กับพืช อีกหลายประเภท

ติดต่อ ราวินซ์ อินทรวิรัตน์ โทร. 0831777575, 0831777575 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


บิวเวอร์เรีย ตรา ลาเซียน่า LASIANA

ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ

สารชีวภาพหยุดเพลี้ยกระโดด ตรา ลาเซียน่า (บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า เมธาไรเซี่ยม) เชื้อราบิวเวอร์เรีย ตรา ลาเซียน่า ใช้กำจัดเพลี้ยและศัตรูพืช เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด กลไกการเข้าทำลายแมลงของเชื้อบิวเวอร์เรีย คือเมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับผิวของแมลง ในสภาพความชื้นเหมาะสม จะงอกเส้นใยผ่านสู่ผิวหนังลำตัวแมลง แล้วขยายจำนวนเจริญอยู่ภายในโดยใช้เนื้อเยื่อของแมลงเป็นอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาต่างๆ ขึ้นอยู่กับ ชนิด ขนาด และวัยของแมลงโดยทั่วไปประมาณ 3-10 วัน ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพชนิดผง มีผลกำจัดเพลี๊ยทุกชนิด ไรแดง แมลงหวี่ขาว ได้ผล 100 % - ประกอบด้วย เชื้อราบิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า และเมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟีย - สามารถกำจัดเพลี๊ย แมลง ได้ 100 % ได้ผลดีกว่า - สามารถกำจัด เพลี๊ยอ่อน เพลี๊ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี๊ยกระโดด เพลี๊ยจั๊กจั่น หนอนกอ หนอนห่อใบ แมลงสิง แมลงเหล่า ด้วงหมัดผัก ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ - ควรฉีดพ่นให้โดนตัวแมลงศัตรูพืชจะเป็นผลดี เชื้อราบิวเวอร์เรีย บิวเวอร์เรียแบบซอง 500 กรัม เชื้อราบิวเวอร์เรีย ลาเซียน่า ใช้ได้กับ เพลี้ยและหนอน แมลงสิง แมลงเหล่า เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว ด้วงหมัดผัก แมลงศัตรูพืชทุกชนิด ทั้งในนาข้าว สวน พืชไร่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย มะม่วง น้อยหน่า ละมุด ส้ม ฝรั่ง ทับทิม องุ่น ทุเรียน มะละกอ กล้วยไม้ เยบีร่า กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง มะระ มะเขือ แตงโม ถั่วฝักยาว บวบ พริก เชื้อราบิวเวอร์เรีย ลาเซียน่า ใช้ป้องกันได้คุ้มค่าปลอดภัย เชื้อราบิวเวอร์เรีย ... ราคาซองละ 170 บาท / 500 กรัม ขนาดและวิธีใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ลาเซียน่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย 50 กรัม / น้ำ20-25 ลิตร พ่นได้ทุกระยะการระบาด หรือทุกๆ 7-10 วัน เพิ่มพลังสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับ บีที-โกลด์ **หากระบาดมากให้ใช้ร่วมกับ O-BAC** อัตราการใช้ 1 ช้อนโต๊ะ(20 กรัม) ต่อน้ำ 5 ลิตร เติมน้ำยาจับใบหรือซันไลท์ แล้วกวนผสมให้เข้ากัน ฉีดพ่นช่วงเย็น ให้ชุ่มทุก 3-5 วัน กรณีระบาดมาก หรือ 7-15 วันกรณีป้องกัน *ขนาดถุงละ 500 กรัม ราคา 170 บาท จัดส่งฟรี!! สอบถาม/สั่งซื้อ ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ Call Center 061-405-8899 LINE ID: @KOKOMAX เพิ่มเติม http://www.kokomax.com

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ KOKOMAX โทร. 0614058899, 0614058899 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที