ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน จัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP
เว็บไซต์ขายต้นไม้ ตกแต่งสวน รับจัดสวน บ้านและสวน ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าเกษตร สินค้า OTOP .
ปุ๋ย-ฮอร์โมนพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ในกรุงเทพมหานคร

ผู้ขายปุ๋ยอินทรีย์ 99 ร้าน/สวนจำนวนปุ๋ยอินทรีย์ 215 รายการ

ปุ๋ยวินโกลด์ มหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ

winnerwideworld

ปุ๋ยวินโกลด์ มหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาวของคนรักต้นไม้ พืชพันธุ์งามเพิ่มผลผลิตด้วยมหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาว ใช้ได้ดีทั้งพืชดอก ใบ ผล และพันธุ์ไม้ทุกชนิด ปุ๋ยวินโกลด์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรที่จะทำให้ “การกู้เงินของคุณครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต” พืชพันธุ์งามด้วยมหัศจรรย์ปุ๋ยจากดินภูเขาไฟ และมูลค้างคาว ใช้ได้ดีทั้งพืชดอก ใบ ผล และพันธุ์ไม้ทุกชนิด เคสตัวอย่าง เพื่อนที่แนะนำมีไร่ และสวนหลายชนิด เค้าลองทดลองกับสวนแตง เค้าเคยใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และได้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยวินโกลด์ จากไร่แตงที่เค้าเคยได้ 1 ตัน จากไร่แตง แต่หลังจากที่ใช้ปุ๋ยวินโกลด์ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตัน และผลผลิตก็งามขึ้นด้วย เพื่อนประหลาดใจมาก และเริ่มที่จะใช่ปุ๋ยอินทรย์ ลดการใช้สารเคมี และปลอดภัยต่อผูบริโภคด้วย อาจารย์ศรายุทธ ชีวะไท รหัสสมาชิก 371711 ได้ดลองใส่ปุ๋ยในนาข้าว จ. นครสวรรค์จำนวน 25 ไร่ ดอีต: ใช้ปุ๋ยเคมีได้ผลผลิตข้าวเปลือก 500-600 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบัน: ใช้ปุ๋ยวินโกดล์ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 850-1, 000 กิโลกรัม/ไร่ **** โดยใส่ปุ๋ยวินโกลด์ครั้งเดียวจนเก็บเกี่ยว ทำให้ลดต้นทุน รู้จักปุ๋ยอินทรย์ ชนิดเม็ด ตราวินโกลด์ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ตรา วินโกลด์ ของบริษัท วินเนอร์ ไวด์เวิร์ล จำกัด ผลิตจากแหล่งอินทรีย์วัตถุที่มีธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพเทสเซียม) ปริมาณสูง มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีล้วน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน และอื่นๆ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แข็งแรง ทนต่อโรงและศัตรูพืช ให้ผลผลิตสูง ช่วยปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุย อุ้มน้ำ และระบายน้ำได้ ดี ทำให้พืชสามารถดูดซับน้ำ และธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ แร่ซิลิคอน (Si) (พบได้มากในดินภูเขาไฟ) ซึ่งมาจากการแตกตัวของสารประกอบที่เรียกว่า กรดซิลิซิก (H4Sio4) เมื่อถูกน้ำจะแตกตัวเป็น 2H2O+Si+2O ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้ แร่ธาตุนี้ได้มาจากการละลายของหิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่ถูกแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานับล้านปี พื้นผิวโลกทั่วไปจะมีสารชนิดนี้ปะปนอยู่ทำให้พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุจากธรรมชาติไปใช้ได้ การขาดธาตุซิลิคอนที่รุนแรง จะส่งผลเสียหลายประการ เพราะซิลิคอนไม่เพียงแต่เป็นธาตุอาหารของพืชและจุลินทรีย์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างดิน การขาดซิลิคอนที่แอคทีฟ (Active Silicon) เป็นสาเหตุของดินเสื่อม ฉะนั้นซิลิคอนจึงมีความสำคัญมากต่อพืช มันจะช่วยในการพัฒนาราก และเพิ่มการต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืชนั่นเอง เช่น ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ลม เกลือ โลหะหนัก น้ำมัน อลูมิเนียม ฯลฯ และจากสิ่งมีชีวิต เช่นโรค รา และแมลงต่างๆ (แปลมาจาก Dr. Vladimir Matichenkov) ส่วนประกอบ: ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์ 20% แร่ซิลิคอน 20% ประสิทธิภาพ: หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์แก่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ 1. มีธาตุอาหารอย่างครบถ้วน (อาหารหลัก-อาหารรอง-อาหารเสริม) 2. มีอินทรีวัตถุ (Organic Metter) ตามมาตราฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญคือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น 3. มีฮอร์โมน ช่วยการแตกตัวในทุกระยะของพืช ประโยชน์ของปุ๋ยวินโกลด์ 1. ผลการทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50-100% 2. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ซิลิคอนช่วยปรับโครงสร้างของดิน-การชะล้างของดินจากลม และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักราก และการเจริญของรากได้ 50-200% 3. ซิลิคอนช่วยลดการชะล้างของ N (ไนโตรเจน), P (ฟอสฟอรัส), K (โพแทสเซียม) จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้ 4. ซิลิคอนช่วยให้พิชทนแล้งสามารถลดการให้น้ำได้ 30-40% โดยไม่ส่งผลต่อพืช 5. ซิลิคอนสามารถลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาว หรือโคโลไมท์ 5 เท่า 6. ซิลิคอนเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40-60% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 7. ซิลิคอนช่วยให้พืชทนต่อสภาพดินเค็ม 8. ซิลิคอนป้องกันพืชจากโรค แมลง เชื้อร โคน-รากเน่า และกำจัดหอยเชอร์รี่ได้ดีมาก 9. ซิลิคอนช่วยฟื้นสภาพดินที่ปนเปื้อนจากสารโลหะหนัก และสารประเภทน้ำมัน(Hydro-Carbon) 10. ซิลิคอนช่วยให้ใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์, ของเหลือจากเทศบาล)การผสมซิลิคอนกับชีวมูลจะช่วยเปลี่ยนสารพิษในชีวมูลให้อยู่ในรูปที่ไม่อันตราย 11. ซิลิคอนช่วลดต้นทุน และยเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรม 50-100% ****เมลล์, มาฝากข้อมูลติดต่อกลับหรือโทรศัพท์มาปรึษาได้ ฟรี! ติดต่อ คุณพิมพรรณ 089-799-5642 email : pookbuddydog@gmail.com บริษัท วินเนอร์ ไวด์ เวิร์ล จำกัด Winner Wide World Co.Ltd.

ราคา 330.00 บาท ติดต่อ ศิริกุล เอกอุฬาร โทร. 0897995642, 0897995642 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


Advertisement

EM-2000 จุลินทรีย์ บำรุงพืช สัตว์ และบำบัดกลิ่น น้ำเสีย กองขยะ

คร็อพมาสเตอร์

-ราคาพิเศษ 700 บาท บรรจุถัง 20 ลิตร(ราคาลิตรละ 35 บาท) สั่งซื้อ 5 ถังแถมพิเศษ 1 ถัง เยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติม และสินค้าอื่นๆได้ที่ www.cropmaster.net อีเอ็ม2000 EM ย่อมาจากคำว่า Effective Microorganisms ซึ่งมีความหมายว่า "กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ" ความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เป็นดังนี้ ทั้งจุลินทรีย์ต้องการอากาศ (Aerobic microorganisms) และจุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic microorganisms) นั้นทำงานร่วมกันในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้าง และขัดแย้งกันบ้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มจุลินทรีย์ดี หรือกลุ่มสร้างสรรค์ มีประมาณ 5-10 % 2. กลุ่มจุลินทรีย์ก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีประมาณ 5-10 % 3. กลุ่มเป็นกลาง มีมากถึง 80-90 % ลักษณะการทำงาน 1. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มก่อโรค โลกจะอยู่ในสภาวะสร้างสรรค์ สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษและโรคภัยทั้งปวง 2. ถ้ามีจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทำลายมากกว่ากลุ่มดี สภาวะโลกจะตรงข้าม คือเกิดมลภาวะเน่าเหม็น มีโรคระบาด เป็นสภาวะทำลาย 3. ส่วนกลุ่มเป็นกลางจะคอยช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าให้สามารถแสดงปฏิกิริยาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ เรียกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM (Effective Microorganisms) จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ช่วยบำบัดน้ำเสีย บำบัดกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ และยังสามารถใช้เป็นฮอร์โมนพืช ในดับกลิ่นและโรคในคอกปศุสัตว์ ประโยชน์ของ หัวเชื้อ EM-2000 o สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่น และ การกำจัดขยะเปียก o ปลูกพืช การปลูกผัก ไม้ผล พืชไร่ และการทำนา o ปศุสัตว์ ไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม รวมไปถึงการทำฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ o ประมง การเลี้ยงปลา กุ้ง กบ ตะพาบ รวมถึงสัตว์น้ำทุกประเภท วิธีการใช้ EM-2000 1 ฝา ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ขจัดคราบสกปรก เช็ดถูพื้น เฟอร์นิเจอร์ ตู้เย็น เตาแก๊ส รวมถึงการใช้ขจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ภายในครัวเรือน ท่อระบายน้ำและกองขยะ EM-2000 1 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่น รด ราด ต้นไม้ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง EM-2000 ? ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร ให้สัตว์ เช่นสุกร ไก่ ฯลฯ กินเป็นประจำ มูลจะไม่มีกลิ่นเหม็น สุขภาพก็จะแข็งแรง และปลอดโรค EM-2000 1 ลิตรต่อน้ำ 10, 000 ลิตร ( EM-2000 1 ลิตร ต่อน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร) ใช้บำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง และบำบัดน้ำเสีย

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ อภิชาติ พิรีนันท์ โทร. 0815544280, 0815544280 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์

ziko

ปุ๋ยอินทรีย์ กิโลละ 10 บาท ใช้ได้กับพืชทุกชนิด บำรุงดินร่วนทรุย ไม่ทำให้ดินเสีย จัดส่งทั่วประเทศ ค่าจัดส่งคิดตามจริง

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ เกียรติศักดิ์ (โก้) โทร. 0850705405, 0850705405 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยหมักชีวภาพ มูลไส้เดือน ไบโอซอยล์

Biosoil

ปุ๋ยหมักชีวภาพ มูลไส้เดือน ไบโอซอยล์

ติดต่อ ชวลิต โทร. 0972895298, 0972895298 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


อินทรีย์ชีวภาพ สกัดไบโอนาโน สูตรเข้มข้น ( 5 IN 1 )

ปูแดงไคโตซาน

อาหารที่จำเป็น สำหรับบำรุงพืช อินทรีย์ชีวภาพสกัด ไบโอนาโน สูตรเข้มข้น 5 IN 1 เป็นอาหารของจุลลินทรีย์ เป็นนวัตกรรมใหม่ ระดับเซลส์ สูตรนำเข้าจากต่างประเทศ มีธาตุสารอาหารหลัก รอง เสริม ครบทุกชนิด ช่วยให้พืชโตเร็ว โตไว พืชสมบูรณ์ ออกดอก ติดผลเร็ว ผลดก ผลใหญ่ รสชาติดี เหมาะสำหรับพืชไร่ ไม้ผลทุกชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชทุกชนิด ช่วยเปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดได้มาก ทำให้พืชที่ย้ายกล้าปลูกใหม่ฟื้นตัวเร็วขึ้น ช่วยทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้นกว่าปกติ (ป้องกันแมลงรบกวนได้ด้วย) อัตราการใช้น้อย 5 - 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน สั่งสินค้าได้ที่นี่ Tel. 08 9772 3592 คุณจูไข่มุก แนะนำ ให้ใช้ทดแทน สินค้ากุ้งหลวงสูตรดั้งเดิมได้ทั้งชุด ( ใช้ควบคู่กับ กุ้งหลวง ไคโตซาน สูตรเข้มข้น ) (จะเห็นผลชัดเจนมากกว่า ดีกว่า ที่เคยใช้สูตรเดิม อย่างแน่นอน ) เป็นสูตรที่พัฒนามาเพื่อให้ใช้ได้ดีกว่า สกัดมาให้เข้มข้นกว่าเดิม หลายเท่าตัว ช่วยลดขั้นตอนการใช้ ให้ใช้ง่ายขึ้นมาก ประหยัดต้นทุน มากกว่าเดิม ข่วยให้เห็นผลชัดเจน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อย่างแน่นอน รับประกันความพอใจ ตามเงื่อนไขของบริษัท รับสมัครสมาชิกและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร. 08 9772 3592 จูไข่มุก สินค้าชีวภาพ ปลอดสารพิษ 100 % สูตรเฉพาะ บริษัท ธ รวงข้าว เท่านั้น

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ จูไข่มุก โทร. 0897723592, 0897723592 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์เต็มร้อย

โอทู ฟลาโวเจน

จำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยเต็มร้อย สูตรนาข้าว-พืชไร่ ปุ๋ยเต็มร้อย สูตรยางพารา ปุ๋ยเต็มร้อย สูตรพืชผักผลไม้ ปุ๋ยเต็มร้อย สูตรเสริมพลังดิน

ติดต่อ ris โทร. 0839715885, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


ปุ๋ยเจริญอินทรีภัณฑ์

charoen Osot

จำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ ของเจริญโอสถ ทำไมต้องเป็นปุ๋ยเจริญอินทรีย์ มูลค้างคาว 100% 1. ต้นทุนปุ๋ยต่ำลง ใช้ต้นทุนปุ๋ยประมาณ 600-800 บาทต่อ 1 ไร่ 2. ผลิตจากมูลค้างคาวสายพันธุ์กินแมลง คือค้างคาวปากย่น ไม่ใช่มูลค้างคาวในป่าทั่วไป เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบทำปุ๋ยมูลค้างคาวทำให้มีฮิวมัสสูงกว่าปุ๋ยทั่วไปมาก 3. โรงงานผลิตปุ๋ยได้สัมปะทานมูลค้างคาวที่ถูกต้องจากทางราชการ เป็นบริษัทเดียวที่เซ็นสัญญากับบริษัทอินเตอร์ อโกรเทค Inter Agro Tech(Thailand) Co., Ltd ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ที่ได้สัมปทานจากรัฐบาล ขุดมูลค้างคาวจากถ้ำ เขาหน่อ-เขาแก้ว แถบนครสวรรค์-กำแพงเพชร 4. ส่งออกปุ๋ยไปญี่ปุ่นนานหลายสิบปี และผลิตให้บริษัทเจริญโอสถฯ ขายเป็นเกรดเดียวกัน 5. มีธาตุอาหารครบ 13 ชนิดจาก 16 ชนิดที่พืชต้องการ คือ N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Cl และมีค่าอินทรีย์วัตถุ OM (Organic Matter) ที่ประมาณ 66 % มากกว่าที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำที่ 30% ผลิตด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 6. ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารให้พืชนำไปใช้ได้นานประมาณ 28-30 วัน ใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อนำไปขายก็ได้ สมัครสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพ 450 บาท ท่านใดเห็นโอกาสทางธุรกิจทางเกษตรหรือทำไร่ ทำสวน มีญาติพี่น้องเป็นเกษตร สามารถแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจรที่ดีสุดยอดได้ *** เป็นพันธมิตรกับเครือสหพัฒน์ และเครือโอท็อปต่างๆ *** ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัล "เทพทอง" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2546 (องค์กรดีเด่นและเครือข่ายการสร้างคนดี) *** ได้รับโล่เกียรติยศจากท่านนายกฯ อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ให้เป็นบริษัทดีเด่น ปี 2552 ประเภทนวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ ขายตรงสะดวกซื้อรายแรกของเมืองไทย ชมวิดีโอจอยมาร์ทของเจริญโอสถ ===> http://www.youtube.com/watch?v=YYusTNxtfQM ชม website ของเจริญโอสถ ===> http://www.coin.co.th รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีเงินเดือน คอมมิชชั่นรายวัน โบนัส สนใจติดต่อ ยุภา โทรศัพท์มือถือ 081 815 5969 หรือ dulron2008@gmail.com

ติดต่อ ยุภา วงศ์อุไร โทร. 0818155969, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


มูลไส้เดือน มูลไส้เดือนเเท้ ตราจอมทอง

จอมทอง Earthworms

88888888** ขาย มูลไส้เดือนดินเเท้ ตราจอมทอง ถุง 1 Kg. 35บาท 3 กิโล 100 บาท กระสอบ 25 Kgs. กระสอบละ 380 บาท 10 กระสอบขึ้นไป กระสอบละ 350 บาท 1-10 ตัน ติดต่อได้ครับ มูลไส้เดือนเหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารเสริมสำหรับพืช ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เเปลงผักสวนครัว หรือนำไปเพาะชำต้นกล้า ฯลฯ เป็นการช่วยลดการใช้สารเคมี เเละช่วยปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ **88888888 สนใจติดต่อ โทร. 061-565-9542 Email : black_hua_juk@hotmail.com www.jfarmshop.com ประโยชน์และคุณสมบัติ? ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ผักสวนครัว หรือนำไปเพาะต้นกล้าได้ทุกชนิด ใช้ปักชำราก ทำให้พืชออกรากใหม่ได้เร็วขึ้น? ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ช่วยให้ดินมีความโปร่งร่วนซุยและช่วยในการดูดซับน้ำทำให้ดินชุ่มชื้น? อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบถ้วน? มีฮิวมัสและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชในปริมาณที่สูง? มีฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำให้ดอกดก ติดผลดี และช่วยในการเจริญเติบโต? ช่วยให้ระบบรากพืชแพร่กระจายตัวในดินได้กว้าง? ช่วยทำให้พืชมีความต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น? ผลิตจากอินทรียวัตถุแท้สามารถใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณไม่มีผลข้างเคียงต่อพืชและ**รักษาสิ่งแวดล้อม** วิธีการใช้ ? ไม้กระถาง ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โรยโคนต้น 1-3 ช้อนโต๊ะ/กระถางทุก 7-15 วัน ? แปลงหญ้า ใช้หว่านในอัตราส่วน 0.5-1 กิโล/พื้นที่ 1 ตร.ม. ทุกๆ 2-3 อาทิตย์ ? ไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โรยหรือฝังรอบทรงพุ่ม 0.5-3 กิโล/ต้น ตามขนาดต้น ทุกๆ 4 เดือน หรือช่วงสร้างตาดอก - กล้วยไม้เเละไม้อื่นๆ สามารถใช้มูลไส้เดือนดินผสมกับวัสดุปลูกได้ “ การเกษตร คือ การรอ การอดทน เพื่อจะเห็นผลผลิตเจริญเติบโต ”

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ สุขพงศ์ โทร. 0615659542, 0615659542 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันทีปุ๋ยคอก

บ้านทรงภพ (กรุงเทพฯ)

ร้านทรงภพการเกษตร จำหน่ายปุ๋ยคอก แกลบขาว แกลบดำ ขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ ดังนี้ ขนาดกระสอบใหญ่ ราคา 140 บาท ขนาดกระสอบกลาง ราคา 60 บาท จำหน่ายแบบปลีกและส่ง รับจัดส่งทั่วประเทศ ID LINE : PINYACHOTE6

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ ภิญญโชติ เหมธานันท์ โทร. 0877073286, 0890695666 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


11

3
รายการ

ปุ๋ยวินโกลด์

wingold Organic fertilizer

1. ปุ๋ยวินโกลด์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ผลิตจากสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอน 20% ผสมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นมาจากการนำสารอินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อพืชมาหมักรวมกันจนเกิดการย่อยสลายทำให้เกิดกรดฮิวมิค (Humic Acid) เมื่อรวมกับซากพืช เช่น ถั่วเหลือง ฯลฯ และมูลสัตว์หมัก เช่น มูลค้างคาวหมัก (Guanophosphate) จะไปสกัดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและอยู่ได้นานถึง 6 เดือน อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคพืชและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว ส่วนประกอบ : ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์หมัก 20% แร่ซิลิคอน 20% ประสิทธิภาพ : หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์สู่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุ อาหาร อินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ผลสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยวินโกลด์ 1. มีธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับพืช (อาหารหลัก - อาหารรอง - อาหารเสริม) 2. มีอินทรียวัตถุ (Organicmetter) ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น 3. มีฮอร์โมน (Humic Acid) ช่วยกระตุ้นการแตกตัวในทุกระยะของพืช วิธีใช้ - สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ดินทุกประเภท (ดูวิธีการใช้ด้านหลังกระสอบ) - กรณีต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ตามสภาพของดิน (หรือปุ๋ยวินโกลด์ 3 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน ในช่วงปีแรก) 2. ปุ๋ยวินโกลด์ผสมสารเพิ่มผลผลิตแร่ซิลิคอน จากการวิจัยของนักวิจัยทางการเกษตรแผนใหม่ พบว่าธาตุอาหารสำหรับพืช นอกจาก N, P, K แล้วแร่ธาตุ อาหารเสริมอื่นๆ เช่น แร่ซิลิคอน เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวเป็น 2H2O+SI+2O ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้สูงกว่า 5, 667 p.p.m พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะเป็นสารสกัดจากลาวาภูเขาไฟที่ถูกแช่ในน้ำมานานกว่า 200 ปี ซึ่งนำมาผสมในปุ๋ยวินโกลด์ ทำให้มีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืชกว่า 50 ชนิดที่แตกต่างจากปุ๋ยทั่วไป ที่สำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ช่วยปรับสภาพดิน ปรับค่าความเป็นกรด/ด่างของดินให้เหมาะสมหากพื้นที่ใดขาดธาตุซิลิคอนแล้ว พืชที่ปลูกจะอ่อนแอต่อโรคแมลงและทำให้ผลผลิตลดลงถึงกว่าครึ่ง คุณสมบัติเด่นเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยวินโกลด์ 1. ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมี 50% และช่วยจับปุ๋ยไว้ได้นานขึ้นกว่าปกติ 2. ช่วยป้องกันแมลง - เชื้อรา โคน - รากเน่า และกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีมาก 3. ปี ค.ศ. 1848 ผลทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50 - 100% 4. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ทำให้ช่วยปรับโครงสร้างของดิน - การชะล้างของดินจากลม และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักรากและเจริญของรากได้ 50 - 200% 5. ช่วยให้พืชทนแล้ง สามารถลดการให้น้ำได้ 30 - 40% โดยไม่มีผลเสียต่อพืช 6. ช่วยลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาวหรือโคโลไมท์ 5 เท่า 7. ช่วยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8. ช่วยลดการชะล้างของ P, N และ K จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้ 9. ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์และของเหลือจากเทศบาล) 10. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรมถึง 50 - 100% ราคาขาย 1 ตัน 16200 บาท กระสอบละ 405 บาท บริการส่งต่างจังหวัด สนใจสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ที่คุณชนินาถ085-8399869

ราคา 405.00 บาท ติดต่อ ปุณิกา แสงรัตน์ โทร. 0924466650, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


มูลไส้เดือน100% ตรา เรด เวิร์ม

Nature2Home

มูลไส้เดือนแท้100% มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด - มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง - ช่วยปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น - ช่วยให้ดินสามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี - ช่วยให้ไม้ผลมีลูกขนาดใหญ่และรสชาติดี - สินค้าปราศจากสารเคมี100% จึงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Line: @nature2home (มี@ ด้านหน้าด้วยนะคะ) Facebook / IG: Nature2homeshop E-mail: nature2home@gmail.com

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ พรพิมล อัครพุทธิพร โทร. 029139024, 0819963373 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยมูลไก่อบแห้งอัดเม็ด

Chat2111

ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อบแห้งอัดเม็ด มีประโยชน์คือ @.. ผลิตจากมูลไก่แท้ 100% ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ละลายไว ผลิตจากมูลไก่พ่อแม่พันธุ์ @.. เหมาะสำหรับ รองพื้นก้นหลุม และช่วงเร่งรากหลังการเก็บเกี่ยว รากแข็งแรงจึงดูดซับปุ๋ยอื่นที่ใส่ในดินได้อย่างดี ไม่มีเชื้อโรคอันตรายเจือปน สารอินทรีย์ดูดซับธาตุอาหารให้พืชใช้ได้นานจึงประหยัดปุ๋ย @@ .. กระสอบ 50 กก. ราคา 350 บาท ไม่รวมส่ง หรือ มารับเอง ...

ติดต่อ chat โทร. 0819379380, 0819379380 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


14

2
รายการ

แร่เทคโตซิลิเกต

ภวิตรา

แร่เทคโตซิลิเกต ยางพาราเป็นพืชเศรฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรสูงในขณะนี้ ดังนั้นการให้อาหารกับต้นยางอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การให้ปุ๋ยในยางปลูกใหม่และยางเปิดกรีดโดยทั่วไปถือว่ายังน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นยาง เพราะปุ๋ยที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยทีมีธาตุอาหารไม่ครบจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของยางพารา ศูนย์เพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหายางพารา จึงได้ทดลองการให้ปุ๋ย ตั้งแต่การปลูก จนถึง ต้นยางเปิดกรีด เพื่อให้ต้นยางมีความสมบูรณ์และสามารถให้ผลผลิตได้มากและสม่ำเสมอ โดยได้ทำการทดลองในแปลงเกษตรกรในทุกภูมิภาค ผลเป็นที่พอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ดังที่จะนำเสนอต่อไปนี้ การให้ปุ๋ยยางปลูกใหม่ ปุ๋ยรองก้นหลุม การปลูกยางใหม่ นอกจากต้องเลือกต้นกล้ายางพาราพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ มาปลูกแล้ว ยังต้องใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมอย่างเหมาะสมด้วยเพื่อให้ ยางพาราปลูกใหม่ จะเจริญเติบโตดี จะรอดผ่านฤดูแล้งได้ ยางพาราปลูกใหม่ ต้องการระบบรากที่สมบูรณ์และแข็งแรง ดังนั้ปุ๋ยรองก้นหลุม จึงต้องมี ธาตุฟอสฟอรัส เช่น 0-3-0 ทาง ศูนย์เพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหายางพารา ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะ 0-3-0 ย่อยสลายได้ช้าไม่สามารถสร้างรากได้อย่างเหมาะสม ต่อการตั้งตัวในระยะต้นจึงเสนอแนะให้ใช้ แร่เทคโตซิลิเกต แทน 0-3-0 โดยให้รองก้นหลุมต้นละ 1 ขีด ( 3 ช้อนแกง ) รองก้นหลุมยางก่อนปลูกเพียงอย่างเดียว ยางปลูกใหม่อายุ 1 เดือนถึง 1ปี หลังจากการรองก้นหลุมด้วย แร่เทคโตซิลิเกต แล้ว เมื่อต้นยางพาราปลูกใหม่อายุ 1 เดือนขึ้นไปให้ แร่เทคโตซิลิเกต 1 ขีดต่อ ต้น ในทุกๆ 3 เดือนและให้ปุ๋ย สูตร 20-8-20 หรือ 20-10-12 ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง หรือปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราต้นละ 1 ขีด หรือปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราต้น 1 ก.ก. ในทุกๆ 3 เดือนเช่นกัน ยางอายุ 1 ปีถึง 3 ปี ยางพาราที่อายุ 1 ถึง 3 ปี เป็นช่วงที่ต้องการสร้างระบบรากและลำต้นให้สูงแข็งแรง ทรงพุ่มกว้าง ใบใหญ่ จึงเสนอแนะให้ใช้ ปู๋ยสูตรผสมกับ แร่เทคโตซิลิเกต ในอัตรา ปุ๋ยสูตร 5 กิโลกรัม ผสม แร่เทคโตซิลิเกต 1 กิโลกรัม ให้ต้นละ 2-3 ขีด การให้ปุ๋ยยางเตรียมเปิดกรีด ยางพารา ที่ปลูกได้ 5-7 ปี ที่พร้อมจะเปิดกรีดเก็บผลผลิตนั้น ต้องบำรุงต้นยางมีความสมบูรณ์สูงสุดเพราะถ้าต้นยางยังไม่พร้อมที่จะเปิดกรีดแล้วมาเปิดกรีด จะมีผลให้เปลือกยางบางให้น้ำยางน้อย และมีอายุกรีดสั้น การให้ปุ๋ยยางพาราเตรียมเปิดกรีดควรให้ ใช้ปุ๋ยสูตร ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง เสริมด้วย แร่เทคโตซิลิเกต ในทุกๆ 6 เดือนก่อนเปิดกรีด ซึ่งจะช่วยให้ ต้นยางแข็งแรง ใบใหญ่เขียวเข้ม เปลือกหนา กรีดง่าย และให้ผลผลิตสูง การให้ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดแล้ว ยางพาราที่เปิดกรีดแล้วเป็นช่วงที่ต้นยางต้องการธาตุอาหาร สูงมากและครบทุกธาตุ ทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม เนื่องจากต้นยางดูดซึมธาตุอาหารจากดินเพื่อสร้างน้ำยาง จึงทำให้ดินเหลือธาตุอาหารน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยาง สูตรปุ๋ยยางพาราเปิดกรีด ให้ใช้ ปุ๋ยสูตร 50 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 50 กิโลกรัม และ แร่เทคโตซิลิเกต 10 กิโลกรัม เป็นสูตรที่ยางพาราจะได้ธาตุอาหารครบทั้ง 13 ธาตุ จะช่วยให้ผลผลิตน้ำยางสูงและคงที่ ต้นยางแข็งแรง ไม่เป็นโรค สูตรปุ๋ยยางพาราเปิดกรีด ให้ใช้ ปุ๋ยสูตร 50 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 50 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม เป็นสูตรที่ยางพาราจะได้ธาตุอาหารครบทั้ง 13 ธาตุ จะช่วยให้ผลผลิตน้ำยางสูงและคงที่ ต้นยางแข็งแรง ไม่เป็นโรค

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ อ้อย (ภวิตรา) โทร. , 0899935989 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


หัวเชื้อจุลลินทรีย์ชีวภาพ EM ,กากน้ำตาล, ส่าเหล้า

sasiploy

จำหน่าย หัวเชื้อ จุลลินทรีย์ ชีวภาพ EM ดับกลิ่น สัตว์เลียง รดน้ำ ต้นไม้ บำบัดน้ำเสีย รายละเอียดสินค้า : จำหน่าย หัวเชื้อจุลลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ใช้สำหรับดับกลิ่น สัตว์เลี้ยง บำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นอับในห้อง ในรถ ในรองเท้า และเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ทำให้เจริญเติบโตดี มาจากธรรมชาติ100% และมีกากน้ำตาลสำหรับทำการขยายให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง EM-TEREX " ซึ่งได้จากการเพาะเชื้อและขยายจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์มากกว่า 80 ชนิด จากกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง อาทิ กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค , กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน , กลุ่มจุลินทรีย์เอคทีโนมัยซีทส์ , กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงและขยายให้จุลินทรีย์ขยายตัวด้วยปริมาณที่สมดุลกันโดย ปรับตั้ง ค่า ในการการเพาะเลี้ยง ต่างๆ เช่น การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม ค่า PH เริ่มต้นในการกระการเพาะเลี้ยง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต สัดส่วนอาหารของจุลินทรีย์ และผลที่ได้คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ส่งให้ก่อประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก "จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง" EM-TEREX ที่มีความหนาแน่นของปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ - Bacillus Substil spp - Lactobacilus - Trichoderma spp และเรายังจำนหน่าย กากน้ำตาลคุณภาพสูง ที่มีค่า BRIX ที่ 85 % จากโรงงานโดยตรงท่านสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าเรามีคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://bigfeeling.blogspot.com ราคาสินค้า 1. EMขนาด 5 ลิตร ราคาแกลลอนละ 350 บาท สั่งขั้นต่ำ 2 แกลลอน 2. EMขนาด 20 ลิตร ราคา 1200 บาท ไม่มีขั้นต่ำ 3. กากน้ำตาล ขนาด 14 กก. ราคา 380 บาท สั่งขั้นต่ำ 2 แกลลอน 4. กากน้ำตาล ขนาด 25 กก. ราคา 600 บาท ไม่มีขั้นต่ำ กากน้ำตาลที่จำหน่าย เป็นกากน้ำตาลเกรด A คุณภาพสูงของโรงงานมิตรผล ( M-Molass ) ราคารวมค่าจัดส่ง โดยบริษัทขนส่งถึงที่บ้านของลูกค้า ในเขตกทม.และปริมณฑล เขต ตจว. จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมโดยประมาณ 70-200 บาทนะคะ ไม่มีขั้นต่ำการซื้อ กรณีลูกค้ามารับสินค้าได้เองที่บ้านพลอย ซอย ปรีดีพนมยงค์ 2 ถนนสุขุมวิท 71 (เข้า Google map ค้นหา "EM-TEREX" เพื่อให้นำทางได้เลยค่ะ) ********************************************* หากต้องการกากน้ำตาลจำนวนมากตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป ราคากิโลละ 7.5-8 บาท (กากน้ำตาลมีช่่วงราคาขึ้นลงตามฤดูการผลิต) ส่าเหล้า (ใช้ในการเทถนน ลดปริมาณฝุ่นระหว่างการก่อสร้าง) ลิตรละ 5 บาท มีรถบริการวิ่งเทบนถนนให้ค่ะ ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อ 085-0477978 พลอย ช่วงเวลา 8.00-17.00 หากไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยค่ะ 086-568-9188 ณัฐพัชร์ ติดต่อได้ตลอดเวลา 02-391-4306 เบอร์บ้าน แจ้งว่าติดต่อเรื่องซื้อ EM/กากน้ำตาล sasiploy@gmail.com

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ กัญจพจญ์ ไชยประสิทธิ์ โทร. 023914306, 0926935665 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์ วินโกลด์

adoxydee

ขายปุ๋ยวินโกลด์ รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยวินโกลด์ รับสมัครตัวแทนจำหน่วยปุ๋ยวินโกลด์ ขายปุ๋ยวินโกลด์ 1 กระสอบ 25 กิโลกรัม ราคา 405 บาท ถ้าสั่ง 40 กระสอบราคา 16, 200 บาท ส่งให้ฟรี ถ้าสมัครเป็นสมาชิก 100 บาทลดอีกทันที 3, 000 บาท คงเหลือ 13, 200 บาท สนใจติดต่อ 0841021433, 0815612064 ส่วนประกอบ : ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์หมัก 20% แร่ซิลิคอน 20% ประสิทธิภาพ : หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์สู่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุ อาหาร อินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ผลสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยวินโกลด์ 1. มีธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับพืช (อาหารหลัก - อาหารรอง - อาหารเสริม) 2. มีอินทรีย์วัตถุ (Organicmetter) ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น 3. มีฮอร์โมน (Humic Acid) ช่วยกระตุ้นการแตกตัวในทุกระยะของพืช วิธีใช้ - สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ดินทุกประเภท (ดูวิธีการใช้ด้านหลังกระสอบ) - กรณีต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ตามสภาพของดิน (หรือปุ๋ยวินโกลด์ 3 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน ในช่วงปีแรก) 2. ปุ๋ยวินโกลด์ผสมสารเพิ่มผลผลิตแร่ซิลิคอน จากการวิจัยของนักวิจัยทางการเกษตรแผนใหม่ พบว่าธาตุอาหารสำหรับพืช นอกจาก N, P, K แล้วแร่ธาตุ อาหารเสริมอื่นๆ เช่น แร่ซิลิคอน เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวเป็น 2H2O+SI+2O ซึ่งสามารถให้ธาตุ ซิลิคอน แก่พืชได้สูงกว่า 5, 667 p.p.m พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะเป็นสารสกัดจากลาวาภูเขาไฟที่ถูกแช่ในน้ำมานานกว่า 200 ปี ซึ่งนำมาผสมในปุ๋ยวินโกลด์ ทำให้มีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืชกว่า 50 ชนิดที่แตกต่างจากปุ๋ยทั่วไป ที่สำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ช่วยปรับสภาพดิน ปรับค่าความเป็นกรด/ด่างของดินให้เหมาะสมหากพื้นที่ใดขาดธาตุซิลิคอนแล้ว พืชที่ปลูกจะอ่อนแอต่อโรคแมลงและทำให้ผลผลิตลดลงถึงกว่าครึ่ง คุณสมบัติเด่นเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยวินโกลด์ 1. ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมี 50% และช่วยจับปุ๋ยไว้ได้นานขึ้นกว่าปกติ 2. ช่วยป้องกันแมลง - เชื้อรา โคน - รากเน่า และกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีมาก 3. ปี ค.ศ. 1848 ผลทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50 - 100% 4. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ทำให้ช่วยปรับโครงสร้างของดิน - การชะล้างของดินจากลม และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักรากและเจริญของรากได้ 50 - 200% 5. ช่วยให้พืชทนแล้ง สามารถลดการให้น้ำได้ 30 - 40% โดยไม่มีผลเสียต่อพืช 6. ช่วยลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาวหรือโคโลไมท์ 5 เท่า 7. ช่วยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8. ช่วยลดการชะล้างของ P, N และ K จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้ 9. ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์และของเหลือจากเทศบาล) 10. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรมถึง 50 - 100% ราคากระสอบละ 405 บาท หนัก 25 กิโลกรัม ถ้าสั่ง 40 กระสอบ ส่งให้ฟรีถึงบ้าน สนใจสั่งซื้อกับคุณภาสวร 0841021433, 0815642064 www.adoxydee.com

ราคา 405.00 บาท ติดต่อ ศุภกฤษ เชื้อชม โทร. 0841021433, 0841021433 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ทำไมเกษตรกรไทยถึงมีผลผลิตที่น้อยและช้าไม่เหมือนอิสราเอล

successgrow

นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรไทย ฉีด 4 ชั่วโมง ยืด ยาว เขียว...ววว เกษตรกรสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวและมากขึ้นกว่าเดิม ( เป็นสารสกัดจากพืช ไม่ใช่ไคโตซาน ) สามารถที่จะใช้ร่วมกับปุ๋ยหรือไคโตซานได้ ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ชุดทดลอง 300 บาท ผสมน้ำได้ 20 ลิตร สามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิด ข้อมูล http://www.successgrow.com/webmaster

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ บุญช่วย เดชมะเริง โทร. 029415661, 0832435549 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


18

3
รายการ

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ธัญเทพดินเกษตรและปลาสวยงาม

ปุ๋ยมูลไส้เดือนปรับโครงสร้างดิน

ราคา 45.00 บาท ติดต่อ ชิษณุชา เฉินประยูร โทร. 0970757491, 0970757491 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 6-3-3

จริงใจไม้มงคล แอนด์ แลนด์สเคป

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราอินทรีย์ภัณฑ์, ปุ๋ยมูลค้างคาว และจำหน่ายปุ๋ยน้ำชนิดพ่น เร่งดอกเร่งราก สอบถามเพิ่มเติม 086-011-5863 ครับ ร้านจริงใจไม้มงคล - ขายส่งไม้มงคลทุกชนิด - ไม้ตามสั่ง ไม้หายาก - รับจัดหาต้นไม้เพื่อโครงการต่างๆส่งถึงที่ฟรี เช่น สนามกอล์ฟ โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ สถานีอนามัย และอื่นๆ ในราคาพิเศษ มีตั้งแต่ ขนาด 2-3-4-5-6-8-10 นิ้วติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-011-5863 หรือ maimongkol2010@hotmail.com รายการต้นไม้ต่างมัดังนี้ กระโดน (Tummy-wood) กระทิง (Alexandrian Laurel) กระทุ่มนา (Krathum naa กระพี้จั่น (Kra Pee Jun) กันเกรา กร่าง (bargad) กลึงกล่อม (Klueng klom) กัลปพฤกษ์ (Pink cassia) กำแพงเจ็ดชั้น (Kam phaeng chet chan) กำยาน (Kamyan) กุ่ม (Kum) แก้วป่า (Kaew Paa) ขนุน (Jackfruit Tree) คอร์เดีย (Cordia) คอแลน (Kho laen) คูน หรือราชพฤกษ์ คำมอกหลวง (Kum Mok Luang) คำแสด (Annatto Tree) แคนา (D.longissima Schum) แคแสด (African tulip tree) ไคร้ย้อย (Khrai yoi) เงินหนุน (Ngeun Nun) จันกระพ้อ (Jun Kra Poa) จันดง (Chan dong) จันอิน (Chan in) จามจุรี (East Indian Walnut) จำปีขาว จำปีสีนวล จิกน้ำ(Indian oak) เจ้าหญิงสีชมพู (Pink Flowered Doughwood) ชงโค (Purple Orchid Tree) ชมพู่ (Rose apple Tree) ชมพูพันทิพย์ (Rosy trumpet-tree) ชัยพฤกษ์ (Javanese Cassia) ช้างน้าว (Chang nao) ชิงชัน (Ching Chan) ชุมแสง (Chum saeng) ต้นไข่เน่า (Khai Nao) ตะขบ (Manila Cherry Tree) ตะคร้อ (Ceylun Oak) ตะแบก (Ta Bak) ตะลิงปิง (Bilimbi Tree) ตะลุมพุก (Talum phuk) ตันหยง (Divi-divi) ต้างหลวง (Snowflake plant) ตีนเป็ดน้ำ (Pong Pong) ตีนเป็ดฝรั่ง (Gourd tree) เตยทะเล (Seashore screwpine) แตรนางฟ้า (Angel of trumpet) ทรงบาดาล (Scrambled Eggs) ทองกวาว (Kino tree) ทองหลางลาย (Variegated Tiger’s claw) เทพทาโร (Citronella laurel) นนทรี (Copperpod) นางพญาเสือโคร่ง (Himalayan Cherry) น้ำเต้าต้น (Calabash Tree) บัวสวรรค์ (Gustavia) บุหงาสาหรี่ บุนนาค (Ceylon Iron Wood) ปรงทะเล (Prong thale) ประดู่ป่า ประดู่แดง ประดู่อังสนาหรือประดู่เหลือง ประดู่ (Burma Padauk) ปีปทอง ปีปขาว แปรงล้างขวด (Bottle brush tree) ฝนแสนห่า (Fon saen ha) ฝรั่ง (Guava Tree) ฝาดแดง (Bird-poll) พญาคุ้มเมือง (Phya Kum Moung) พญาคุ้มวัง (Phya Kum Wong) พญาสัตบรรณ (White Cheesewood) พยุง (Black wood) พยอม พระเจ้าห้าพระองค์ (Argus pheasant tree) พริกไทย (Pepper Tree) พลอง (Phlogn) พลับ (Persimmon Tree) พลับพลา (Phlapphla) พลัม (plum) พิกุล (Bullet wood) พุทรา (Jujube Tree) เพกา (Paka) โพธิ์ (Sacred Fig Tree) มหัศจรรย์ (Miracle fruit Tree) มหาโชค (Maha Choke) มะขวิด (Gelingga) มะขาม (Tamarind Tree) มะขามป้อม (Indian Gooseberry) มะดัน (Madan Tree) มะดูก (Ma duk) มะตูม (Bael tree) มะพร้าว (Coconut Tree) มะม่วงหาว มะนาวโห่ (Ma muang haow Ma nao ho) มะยม (Star gooseberry) มะริด (Butter fruit) มะรุม (Horse radish tree) มะละกอ (Papaya Tree) มะหมก (Ma Mhok) มะเหมี่ยว (Malay Apple Tree) มะฮอกกานี (Broad Leaf Mahogany) แมคคาเดเมีย (Macadamia Tree) แมงดา (Litsea Tree) ยมหอม (Moulmein Cedar) ยางนา (Yang Na) โยทะกา (Pink orchid Tree) รังเงินรังทอง (Rung Ngeun Rung Thong) ศรีตรัง (Green Ebony) ศุภโชค (Malabar Chestnut) สร้อยสุวรรณ (Golden Chain) สละ (Salak pulm Tree) สวอง (Swong) สักทอง (Teak) สาเก (Bread Fruit Tree) สารภี (Sarapee) สาละลังกา (Cannonball Tree) สาลี่ (Pear Tree) เสลา (Sela) เสี้ยวดอกขาว (Purple Bauhinia) แสมขาว (Samae khao) แสมทะเล (Olive mangrove) โสกขาว (White Handkerchief) โสกระย้า (Pride of burma) หางนกยูง หมีเหม็น (Mi men) หลิวลู่ลม เหลืองปรีดียาธร (Caribbean trumpet-tree) อินจันทร์ (In Jun) อินทนิล (Queen of crape myrtle) และอื่นๆตามแต่ที่ท่านจะสั่ง

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ ประจวบ จันทะพันธ์ โทร. 0860115863, 0860115863 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


GREENZ UP :สารสกัดอินทรีย์เร่งการเติบโตของพืช, ลดการใช้ปุ๋ย

ธาราพิพัฒน์

เราเป็นผู้ผลิตสารสกัดอินทรีย์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชสูตรเข้มข้นพิเศษ (สูตรจากอเมริกา) เพิ่มผลผลิต, เสริมสร้างและกระตุ้นระบบใบและดอก, เร่งการเจริญเติบโต, ลดการใช้ปุ๋ย เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้นที่ใช้ฉีดพ่นทางใบซึ่งสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติอันมีส่วนประกอบของ กรดฮิวมิกจากธรรมชาติ และแร่ธาตุอื่นๆ ที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์และเป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพในด้านการเกษตร ใช้แล้วไม่มีสารพิษตกค้างที่ทำให้ดินเสื่อม สรรพคุณ: - กระตุ้นให้ระบบต่างๆของพืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ - ช่วยยึดจับปุ๋ยและ ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ใบ และยังสามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและยาผ่านเซลล์พืชไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการธาตุอาหารนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว - ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้พืชตอบสนองกับปุ๋ยและยาได้ดียิ่งขึ้น - ลดความเป็นพิษ เนื่องจากความเข้มข้นสะสมของปุ๋ยและยาเมื่อน้ำระเหยแห้งไป - ช่วยทำให้โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรียลดลง - ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - ช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ให้แข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ................................................................................................ - ถ้าใส่ในต้นไม้ที่เป็นไม้ใบ ใบจะใหญ่ หนา สีเข้ม เป็นมันสวย - ถ้าใส่ในต้นไม้ที่เป็นไม้ดอก จะออกดอกดก ออกมากขึ้น สีเข้มจัด สวยสด ทน ไม่เหี่ยวง่าย ดอกหอมมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ - ถ้าใส่ในต้นไม้ที่เป็นไม้ผล เพิ่มการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผล ทำให้ติดดอกมาก ขั้วดอกเหนียว ติดลูกมาก ลูกดก ลูกใหญ่ ป้องกันผลร่วงและผลแตก และทนไม่เน่าเสียง่าย - ถ้าใส่ในต้นไม้ที่เป็นพืชผัก ผักจะใบใหญ่ หวานกรอบอร่อย สดเก็บได้นาน ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค - ถ้าใส่ในข้าว จะทำให้ข้าวแตกกอดี ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ใบตั้ง ช่วยให้ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมจะแตกรวงที่สมบูรณ์ และไม่มีสารเคมีตกค้างในดิน - ถ้าใส่ในยางพารา จะเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณและเปอร์เซ็นต์น้ำยาง ช่วยให้น้ำยางออกสม่ำเสมอ - ถ้าฉีดพ่นหน้ายาง จะทำให้ยางนิ่ม กรีดง่าย แก้หน้ายาง ยางตายนึ่ง เมื่อผสมกับปุ๋ยจะยิ่งช่วยให้ยางฟื้นตัวจากการผลัดใบได้เร็ว ..:สูตรพิเศษ: ..ชนิดน้ำเข้มข้นมากๆๆ / มีคุณสมบัติของหลายๆ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดรวมอยู่ในขวดเดียวกัน:... ++ เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งต้นกล้าพืช, ไม้ดอก, ไม้ผล, ไม้ยืนต้น, ไม้สวน, พืชสวนครัว ผักปลอดสารพิษ, กล้วยไม้, ข้าว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด, ยางพารา, ปาล์ม หรือ สบู่ดำ และอื่นๆ ได้รับพิสูจน์แล้วกับผลผลิตทั้งข้าว, ยางพารา, ปาล์ม, มันสำปะหลัง, ผลไม้หลายชนิด เช่น ทุเรียน, ลำใย, เงาะ, มะละกอ, พืชผักสวนครัว กว่า 700 ไร่ **โปรโมชั่น: ซื้อ 5 ขวด แถมฟรี 1 ขวด *สูตรเข้มข้น ประหยัด 1 ขวด ผสมน้ำใช้ฉีดในพื้นที่ได้ถึง 25-30 ไร่ (แล้วแต่ชนิดของพืชโปรดดูข้างขวด) สนใจโทร 086-902-2390 ติดต่อ ภัทธีรา

ติดต่อ ภัทธีรา หนุนวงษา โทร. , 0869022390 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยอินทรีย์ไร้ดิน(ชนิดเม็ด)คุณภาพสูง

พารวย6464

ปุ๋ยอินทรีย์(ไ้ร้ดิน)คุณภาพสูง ชนิดเม็ด เหมาะเป็นปุ๋ยพื้นฐานสำหรับพืชทุกชนิด ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด โดยเม็ดปุ๋ยจะค่อยๆปรับปรุงดินได้ด้วยอย่างช้าๆทำให้คุณภาพดินดี พบไส้เดือนในดินมากขึ้น ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วดินไม่เสียจึงทำให้ประหยัดในการใช้ครั้งต่อๆไป เม็ดแกร่งสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นเม็ดได้ ผลิตและใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและกำกับโครงการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.) และผ่านการตรวจทดสอบคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.facebook.com/pages/ปุ๋ยอินทรีย์ไร้ดินใบเฟิร์น/207898742561064 soil.free.organicfertilizer@gmail.com

ติดต่อ ศิริพัฒน์ มีทับทิม โทร. 0896967241, 0896967241 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


แร่ม้อนท์(Montmorilonite) ชนิดเม็ด

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

แร่ม้อนท์ หรือ Montmorillonite คือกลุ่มของเถ้าของภูเขาไฟ ที่เกิดการระเบิดขึ้นมาจากปล่องภูเขาท่ามกลางลาวา ถูกผลักดันจนลอยขึ้นระเบิดกลางอากาศ โดยจะระเบิดหนึ่ง สอง หรือสามครั้ง ซึ่งการระเบิดของตัวมันเองนี้ทำให้เกิดรูพรุนและความโปร่งมหาศาล ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม ซึ่งถ้าเราเคยดูสารคดีที่ถ่ายทำการระเบิดของภูเขาไฟ จะเห็นตอนระเบิดที่มีลาวาสีแดงไหลออกมา และก็จะมีฝุ่นละอองสีดำหรือเทาที่พวยพุ่งออกด้วย อันนี้คือกลุ่มของแร่ ม้อน ครับ ซึ่งในตัวของแร่ม้อนท์ นี้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และเทรซซิลิเม้นท์ต่าง ๆมากมาย และยังมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้ค่อนข้างดี จึงช่วยเพิ่มชุ่มชื้นแก่ดินได้ดี นำมารองก้นหลุมปลูก, เร่งการเจริญเติบโต, ผสมปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยละลายช้า เป็นส่วนผสมในก้อนเชื้อเห็ด เป็นส่วนผสมของสารกระตุ้นเห็ด ฯลฯ ใช้แร่ม้อนท์ทำนา 100 ถังต่อไร่แบบประหยัดปุ๋ย, ยา 1. ที่นาดินเหนียวจัดแบบนาภาคกลาง, เนื้อดินมีโพแทสเซียมพอสำหรับข้าว ราชการแนะนำปุ๋ยที่ไม่มีโพแทสเซียมเช่น 16-20-0 2. ที่นาภาคกลางใช้ปุ๋ยนา 16-20-0 มานานหลายสิบปี มีฟอสฟอรัสหือฟอสเฟตตกค้างมากมาย สามารถใช้ปุ๋ยที่ไม่มีฟอสเฟตก็ได้เช่น ปุ๋ย 46-0-0, ปุ๋ย 21-0-0 , ปุ๋ย 15-0-0 ถ้ามีการใช้ภูไมท์หรือแร่ม้อนท์ร่วมด้วยจะช่วยละลายฟอสเฟตให้พืชได้อย่างเพียงพอ 3. ปุ๋ยยูเรียมีไนโตรเจนเป็นเกือบ 3 เท่า ของปุ๋ยนา 16-20-0 ถ้าเอาปุ๋ยยูเรียหาร 3 จะได้ 46 หาร 3 -15.33 เกือบเท่า 16 4. เมื่อก่อนหากจะให้ได้ข้าว 100 ถัง ก็ต้องใส่ปุ๋ยถึง 100 กิโลกรัม หากคิดเฉพาะ ไนโตรเจน จะใช้ยูเรียเพียง 1 ใน 3 คือ 100 หาร 3 = 33.33 กิโลกรัม 5. แต่ใช้ยูเรียเป็นปุ๋ยละลายเร็ว ละลายหมดทันทีทำให้ข้าวเฝือใบ อ่อนแอต่อโรค แมลง หอยเชอรี่ ล้มง่าย แพ้แดดง่าย แต่แก้ปัญหาได้โดยทำให้เป็นปุ๋ยละลายและหว่านครั้งเดียวตอนทำเทือก ให้ใส่ปุ๋ยถูกหุ้มด้วยดินเหนียว แทนการปลูกแล้วหว่านปุ๋ยบนดิน แต่เปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยในดินแล้วจึงปลูก ใส่ครั้งเดียวปุ๋ยพอใช้ 3-4 เดือน 6. เตรียมดิน ไถ หรือทุบ คราด ทำเทือก 7. ใช้ ยูเรีย 33.33 กิโลกรัม เทกองบนพื้น, พรมน้ำเม็ดปุ๋ยพอชื้นใส่แร่ม้อนท์ 1 ถุง (12.5 ก.ก. = 130 บาท) คลุกเคล้าแล้วหว่านบนเทือก 1 ไร่ ลูบเทือก หรือคราดให้ปุ๋ยจมดินแล้วจึงหว่านข้าวงอกหรือปักดำ 8. ปุ๋ยถูกจับด้วยแร่ม้อนท์ และดินเหนียวไม่สูญเสียด้วยน้ำและแสงแดด 9. ข้าวที่งอกขึ้นมาจะแข็งแกร่ง ต้านหอยเชอรี่ เพลี้ย หนอน และเชื้อรา ใบตั้งรับแดดได้ดี ต้านลม และแดด เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ชะงักจนแตกกอ ตั้งท้อง ออกรวม ติดเมล็ด 10. เมื่อข้าวตั้งท้องควรฉีดพ่นด้วย ไวตาไลเซอร์ อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร (หรือ 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร) แล้วฉีดอีกครั้งเม่อข้าวออกรวงโพล้เพล้ จนทำให้รวงยาวสมบูรณ์ ติดเมล็ดดี น้ำหนักมาก เมล็ดไม่ลีบ 11. ถ้าข้าวกระทบหนาวจนหยุดชะงัก ก็ใช้ไวตาไลเซอร์ 10 กรัม + ไรซ์กรีนพลัส 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อน

ราคา 160.00 บาท ติดต่อ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 029861680, 0845554205 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


โดโลไมท์ Dolomite

GIM

จำหน่ายโดโลไมท์ แบบไม่ปั้นเม็ด ละเอียดมาก Ton ละ 2500 แบบไม่ปั้นเม็ด หยาบมีเม็ด Ton ละ 3200 แบบปั้นเม็ดเหมือนปุ๋นเคมี Ton ละ 7000 สนไจติดต่อ 0891668464 เล็ก

ติดต่อ เล็ก โทร. 0891668464, 0891668464 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


วิตามินพืช ทริปเปิ้ล เอ

วิตามินพืช aaa

วิตามินพืช คือ สารอาหารพิเศษ ช่วยปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานานๆ ช่วยปรับสภาพดินแข็งกระด้าง ดินเป็นกรด, ดินเปรี้ยว, ดินเค็ม เพิ่มธาตุอาหารในดิน ดินร่วนซุย ทำให้รากพืชหาอาหารได้ไกลมากขึ้น ต้านทานโรคได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตมากขึ้นด้วย ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา พืชสวนครัว ไม้ดอก ไม้ผล สำหรับผู้ที่ส่งเป็นจำนวนมาก โทรมาคุยกัน เรายินดีส่งฟรี และรับในราคาส่ง

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ เชนทร์ โทร. 0830233310, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


ปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน 1 ซองเท่ากับปุ๋ย

บริษัท พูด้า จำกัด

ปุ๋ย อาหารเสริมพืชนาโน 1 ซองเท่ากับปุ๋ย 1 ตัน นวัตกรรมนาโนแบบเดียวกับอาหารนักบินอวกาศ ย่อส่วน อาหารเสริมพืช 1 ซองเทียบเท่ากับปุ๋ย 1 ตัน สารอาหารสำหรับพืชครบทั้ง ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม - ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก - ลดค่าขนส่งได้มาก - สามารถทำตลาดได้ง่ายและทันที - จัดเก็บง่าย - ขนย้ายง่าย - ราคาต่ำ ลดต้นทุนได้มาก ไม่ต้องแบก ไม่ต้องบรรทุก ใส่กระเป๋ากางเกงไป ใช้งานได้ทันที ใช้น้อย 1 ซอง 200 บาท ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้ได้ 5 ไร่ ** อาหารเสริมพืช นาโน เป็นสินค้าพึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ ดังนั้นถ้าใช้ก่อนมีสิทธิรวยก่อน ** รับเอเย่นต์ทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 เอเย่นต์ เท่านั้น มีชุดทดลองให้ใช้ก่อนฟรี สนใจ http://nanos.siamvip.com

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ บุญช่วย เดชมะเริง โทร. 029469350, 0832435549 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันทีปุ๋ยไฮโกรเอส ขนาด 500 ซีซี

อาหารเสริมพืชไฮโกร

ปุ๋ยไฮโกร เอส สูตรฟื้นฟู แก้ไข เร่งด่วน สำหรับพืชผัก พืชไร่่ ไม้ผล ไม้ประดับทุกชนิด -ทนแล้ง ต้านหนาว -เร่งการงอกของเมล็ด -สร้างรากใหม่ ใบเขียว -ลำต้นแกร่ง พืชโตเร็ว HYGRO เป็นสารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสารอาหารพืช สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่างๆของต้นพืช คุณสมบัติของปุ๋ยไฮโกร - ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที - ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมักหรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปู - เป็นเนื้อสารเคมีเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วน - ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น - ไม่จับตัวตกตะกอนและไม่ขับเป็นก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ - สามารถผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคได้ - มีข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ ใช้ได้กับทุกช่วงเวลาการเจริญเติบโตของต้นพืช ประโยชน์ของปุ๋ยไฮโกร - ใช้เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่โทรมง่าย - ใช้เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤตหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ - ใช้เพื่อเพิ่มความสมบูนณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนรก ยอด ดอกและผล - ใช้เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพทรทานและต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว - ช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง *แนะนำตัวอย่างพริกใบหงิก งอ ใช้ปุ๋ยไฮโกร 2 อาทิตย์หายและกลับมาออกดอก ลูกดก* *นาข้าว แตกกอเยอะ ให้ผลผลิตเยอะ รากข้าวแน่น* *ขวดเล็ก ใช้กับพืชได้ 5 ไร่*

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ เชาวลิต มารักษ์ โทร. 029150679, 0886730629 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ผสมแอคทีฟซิลิคอน

เกษตรนำโชค

ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์หมักผสมแอคทีฟ ซิลิคอน (Active Silicon) • ช่วยให้ข้าวใบตั้งชัน รับแสงได้ดี ไม่ล้ม เมล็ดเต็ม • ป้องกันแมลง เชื้อรา และหอยเชอรรี่ • รักษาเชื้อรา ทั้งบนต้น และในดิน • แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม สนิม ทำให้ดินร่วนซุย • รักษาหน้ายางตายนึ่ง เพิ่มปริมาณ คุณภาพน้ำยาง • ทำให้ใบมันเงา ลดการคายน้ำ ช่วยให้พืชทนแล้ง ทนร้อน • เพิ่มผลผลิตปาล์ม เพิ่มเกสรตัวเมีย • ช่วยให้การออกดอกของผลไม้ ดอกไม้ ป้องกันผลร่วง • คงความสดของผัก ผลไม้ ดอกไม้ ให้นานยิ่งขึ้น http://www.kasetnumchok.com

ติดต่อ กิตติศักดิ์ ภคศิริ โทร. 026892420, 0900590599 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที


เชื้อสดไตรโคเดอร์มา

เชื้อสดไตรโคเดอร์มา

จำหน่ายเชื้อสดไตรโคเดอร์มา เชื้อราไตรโคเดอร์มา () สายพันธุ์ CB-Pin-01 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้ถูกคัดเลือกแล้วว่าดีที่สุดสำหรับโรคพืชที่เกิดในประเทศไทย เป็นเชื้อราชั้นสูง จัดเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืช เป็นศัตรูต่อเชื้อราโรคพืชหลายชนิด มีสีเขียว เจริญเติบโตได้ดีในดิน บนเศษซากพืชซากสิ่งมีชีวิตและซากอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ ชอบสภาพดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะ สามารถเป็นปรสิต(Parasite) โดยการพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้วย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืชและแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปในเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชทำให้สูญเสียความมีชีวิตลง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแข่งขันสูง เจริญเติบโตสร้างเส้นใยและสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนสาร(antibiotics) ไตรโคเดอร์มิน(Trichodermin)เพื่อยับยั้งทำลายเส้นใยของเชื้อโรคจนเกิดการเหี่ยวสลาย(lysis) และตายในที่สุด ชนิดของพืชที่เหมาะสำหรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคได้แบ่งออกเป็น 1. ไม้ผล โรคไม้ผลที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปเธอร่า เกิดอาหารโรครากเน่า โคนเน่า ในทุเรียนและส้มควบคุมโรคได้โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมส่วนผสมรองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยรอบโคนต้นตามรัศมีทรงพุ่มไม้ผล 2. พืชไร่ กล้า โรครากเน่า – โคนเน่า โรคโคนและต้นเน่า โรคเน่าคอดิน ควบคุมโรคโดยการโรยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมส่วนผสมรอบโคนต้นพืช หรือคลุกเมล็ดในพืชบางชนิด เช่น ฝ้ายก่อนนำไปปลูก 3. พืชผัก – พืชสวน มะเขือเทศ พริก มะเขือเปราะ แตง กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว หอมใหญ่ เกิดอาการ โรคราเมล็ดผักกาด โรคเหี่ยว รากเน่า – โคนเน่า เน่าคอดิน ควบคุมโรคโดยการโรยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าพร้อมส่วนผสมรอบโคนต้นหรือคลุกเมล็ดก่อนปลูก 4. ไม้ดอกไม้ประดับ มะลิ ซ่อนกลิ่น โป๊ยเซียน เยอบีร่า กล้วยไม้พันธุ์ Mokara เกิดอาการโรคเหี่ยว ควบคุมโดยโรยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า พร้อมส่วนผสมโรยรอบโคนต้น การเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาสด -ถ้ายังไม่ได้นำไปใช้ควรเก็บในที่ร่ม อุณหภูมิห้องปกติ จะเก็บไว้ได้นาน 15-20 วัน หลังจากนี้เชื้อจะเริ่มแก่มีสีขาวฟู เสื่อมคุณภาพ -ถ้าเก็บรักษาในที่เย็นหรือตู้เย็น อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 1-3 เดือน วิธีการใช้เชื้อสด เชื้อสด 1 ถุง บรรจุเชื้อสดปริมาณ 100 กรัม สามารถนำไปผสมน้ำได้ 10 ลิตร -นำเชื้อสดมากรองด้วยผ้าหรือกระชอน แล้วนำไปผสมน้ำฉีดพ่น ราดลงดิน หรือจะใส่ลงในระบบให้น้ำอัตโนมัติ -นำเชื้อสดไปแช่หรือคลุกกับเมล็ดพืช -ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ -กากข้าวที่เหลือจากการล้างสามารถนำไปโรยรอบๆ โคนต้นไม้ เพื่อเป็นการกระจายเชื้ออีกวิธีหนึ่ง -ควรงดการฉีดยาฆ่าเชื้อราก่อนหรือหลังการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา 7 วัน เงื่อนไขการสั่งซื้อ -เชื้อสดจำหน่ายถุงละ 20 บาท หนัก 100 กรัม (สามารถนำไปผสมน้ำได้ 10 ลิตร) สั่งซื้อ 1 กิโล คิด 170 บาท -ฟรีค่าจัดส่ง ส่งแบบลงทะเบียนธรรมดาค่ะ -แต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบ EMS เราต้องขอบวกเพิ่มตามน้ำหนักสินค้าค่ะ -ถ้าลูกค้าท่านใดนำไปใช้กับพืชผักชนิดใด โปรดระบุ ด้วยนะคะทางเราจะจัดส่ง อัตราส่วน วิธีการใช้งาน แนบไปกับ เชื้อราสดค่ะ เพื่อจะได้ใช้ให้ถูกวิธีค่ะ -ลูกค้าท่านใดสนใจ แจ้งชื่อและเบอร์ไว้หน้ากระทู้ หรือทาง Email .. wanvilai4480@gmail.com หรือ 0870372702 (วรรณ)

ติดต่อ wanvilai โทร. 0870372702, จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ


30

1
รายการ

ปุ๋ย EM

ไม้ม่วนสวนสวย

หัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มพิเศษ

ติดต่อ สถาพร พันธ์ภู่ โทร. 0890403535, 0890403535 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสั่งซื้อ โทรทันที