ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน เรือนคำ

ไม้สัก

( รหัส A7 ) ศาลา ไม้สัก สีเงา ทรงไทย อโยธยา คาตาล กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,500.00 บาท /หลัง

(A3-รบ60) ศาลาไม้สักสีเงา คาขาว พิงสัปรด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,500.00 บาท /หลัง

(A2-เรียบ) ศาลาไม้สักสีโอ๊คคาขาว 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,500.00 บาท /หลัง

ไม้สักเงาคาตาล467 ( รหัส A4-รบ.60 ) ขนาด 2x2x3 ม.
ไม้สักเงาคาตาล467 ( รหัส A4-รบ.60 ) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ไม้สักโอ๊คตาล672 ( รหัส A2-รบ.60 ) ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร
ไม้สักโอ๊คตาล672 ( รหัส A2-รบ.60 ) ขนาด 2.00x2.00x3.00 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักโอ๊คคาตาล36 ( รหัส A3-3x3 รบ.60 ) ขนาด 3x3X3 ม.
ศาลาไม้สักโอ๊คคาตาล36 ( รหัส A3-3x3 รบ.60 ) ขนาด 3x3X3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 67,000.00 บาท /หลัง

( รหัส A4-1.20x1.50 ม. ) ขนาด 1.20x1.50x2.60 เมตร
( รหัส A4-1.20x1.50 ม. ) ขนาด 1.20x1.50x2.60 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 31,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักเงาคาขาว25 ( รหัส A5-1.20x1.50 ขนาด 1.2x1.5x2.6 ม.
ศาลาไม้สักเงาคาขาว25 ( รหัส A5-1.20x1.50 ขนาด 1.2x1.5x2.6 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 31,000.00 บาท /หลัง

ศาลาที่พักอโยธยาคาเมทัลชีท ( รหัส A4-2.00x6.00 ม.)
ศาลาที่พักอโยธยาคาเมทัลชีท ( รหัส A4-2.00x6.00 ม.) กรุงเทพมหานคร

ราคา 195,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สัก4ระเบียงหน้า 60 ซม. (รหัส A4-รบ.60)  ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สัก4ระเบียงหน้า 60 ซม. (รหัส A4-รบ.60) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักระเบียงหน้า 60 ซม. ( รหัส A4-รบ.60 ) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักระเบียงหน้า 60 ซม. ( รหัส A4-รบ.60 ) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000.00 บาท /หลัง

ดู 'ไม้สัก' ทั้งหมดในร้านนี้

โต๊ะสนาม

DT1-3x3 แหย่งเสาตรงไม้สักสีเงว คาตาล 3x3x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

รหัส D1/2 รบ.2 สีทูโทน 2.5x2.5x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,500.00 บาท /หลัง

(D1/3)แหย่งไม้สักเสากลมเอียงสีทูโทน 2.5x2.5x3.0ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาตาล ( รหัส DT1-3x3 ) ขนาด3.0x3.0x3.0 ม.
แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาตาล ( รหัส DT1-3x3 ) ขนาด3.0x3.0x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สักเสา ( รหัส D1/3.) ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งไม้สักเสา ( รหัส D1/3.) ขนาด2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาขาว ( รหัส DT1-3x3 ) ขนาด3.0x3.0x3.0 ม.
แหย่งไม้สักเสาTโอ๊คคาขาว ( รหัส DT1-3x3 ) ขนาด3.0x3.0x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

แหย่งสักเสาAพิง2เงาคาตาล ( รหัส D1/2.) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งสักเสาAพิง2เงาคาตาล ( รหัส D1/2.) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 34,000.00 บาท /หลัง

แหย่งสักเสาAเงาคาตาล7 ( รหัส D2/3 ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งสักเสาAเงาคาตาล7 ( รหัส D2/3 ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000.00 บาท /หลัง

แหย่งสักเงาตาลรั้วตูหน้า (รหัส D1/3รบ.ร) ขนาด2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งสักเงาตาลรั้วตูหน้า (รหัส D1/3รบ.ร) ขนาด2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 41,000.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สักโอ๊คคาตาลเสาA (รหัส D1/3.รบ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งไม้สักโอ๊คคาตาลเสาA (รหัส D1/3.รบ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,500.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สัก7เงาคาตาลเสาA ( รหัส D2/3 ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม.
แหย่งไม้สัก7เงาคาตาลเสาA ( รหัส D2/3 ) ขนาด 2.3x2.3x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000.00 บาท /หลัง

แหย่งไม้สักสีโอ๊คคาตาล8L (รหัสD6-G 6เหลี่ยม) 2.4x2.4x3.0 ม.
แหย่งไม้สักสีโอ๊คคาตาล8L (รหัสD6-G 6เหลี่ยม) 2.4x2.4x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,500.00 บาท /หลัง

ดู 'โต๊ะสนาม' ทั้งหมดในร้านนี้

ศาลา

รหัส B3 ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,500.00 บาท /หลีง

ศาลาไม้สักสีขาวกั้นเสา 2x2x3 ม./ B2 กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า3 ( รหัส B3.รบ 60 ) ขนาด 2.0x2.6x3.0 ม.
ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า3 ( รหัส B3.รบ 60 ) ขนาด 2.0x2.6x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 41,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักสีขาวคาแดง หลังสัปรด ( รหัส..B3.) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักสีขาวคาแดง หลังสัปรด ( รหัส..B3.) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักสีขาวคาตาล ทรงอโยธยา ( รหัส.B4.) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักสีขาวคาตาล ทรงอโยธยา ( รหัส.B4.) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า พิงสัปรด ( รหัส B3 ) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า พิงสัปรด ( รหัส B3 ) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า สัปรด ( รหัส B3 ) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักสีขาวคาฟ้า สัปรด ( รหัส B3 ) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

 ศาลาไม้สักขาวคาน้ำเงิน นิว ( รหัส B1 ) ขนาด 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สักขาวคาน้ำเงิน นิว ( รหัส B1 ) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ดู 'ศาลา' ทั้งหมดในร้านนี้

เก้าอี้สนาม

C3-M มีรั้ว ศาลาไม้สักสีเงาหลังคาตาล2.50x4x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สะเดาชิงช้าเงาตาล ( รหัส.C4-S ) ขนาด 2.0x3. กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

ไม้สักเงาตาล36ม้านั่งคู่ (รหัส C3-M รั้ว) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม.
ไม้สักเงาตาล36ม้านั่งคู่ (รหัส C3-M รั้ว) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 71,500.00 บาท /หลัง

ไม้สักสีเงาคาตาล36ชิงช้า ( รหัส.C3-S รั้วรอบ ) 2x3.2x3 ม.
ไม้สักสีเงาคาตาล36ชิงช้า ( รหัส.C3-S รั้วรอบ ) 2x3.2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 56,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สัก ชิงช้า เงาคาตาลพิง3 (รหัส C3-S)ขนาด2.0x3.2x3.0 ม.
ศาลาไม้สัก ชิงช้า เงาคาตาลพิง3 (รหัส C3-S)ขนาด2.0x3.2x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักCฺB เงาคาตาล (รหัส C4-M) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม.
ศาลาไม้สักCฺB เงาคาตาล (รหัส C4-M) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักขาวคาขาวCBหลัง1 (รหัส C3-M ขาว) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม.
ศาลาไม้สักขาวคาขาวCBหลัง1 (รหัส C3-M ขาว) ขนาด2.5x4.0x3.2 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,500.00 บาท /หลัง

ศาลา ไม้สัก ชิงช้า สีโอ๊ค อโยธยา / ( รหัส C4-S ) ขนาด 2.00x
ศาลา ไม้สัก ชิงช้า สีโอ๊ค อโยธยา / ( รหัส C4-S ) ขนาด 2.00x กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักCหลังTทรงJ ( รหัส C2-S ) ขนาด 2.0x3.2x3.0 เมตร
ศาลาไม้สักCหลังTทรงJ ( รหัส C2-S ) ขนาด 2.0x3.2x3.0 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักCหลังTทรงJ ( รหัส C2-S ) ขนาด 2.0x3.2x3.0 เมตร
ศาลาไม้สักCหลังTทรงJ ( รหัส C2-S ) ขนาด 2.0x3.2x3.0 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 51,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักCขาวคาเขียวพิง3 ( รหัสC3-S.ขาว) ขนาด2.0x3.2x3.0 ม.
ศาลาไม้สักCขาวคาเขียวพิง3 ( รหัสC3-S.ขาว) ขนาด2.0x3.2x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,500.00 บาท /หลัง

ดู 'เก้าอี้สนาม' ทั้งหมดในร้านนี้

งานไม้

ซุ้มกาแฟไม้สะเดา (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,500.00 บาท /หลัง

(E2-G) ทรงไทยเสากลมเอียงขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000.00 บาท /หลัง

(E2-G) ทรงไทยเสากลมเอียงขนาด 2.50x2.50x3.00 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000.00 บาท /หลัง

กาแฟไม้สะเดา (รหัส F3-ไม้สะเดา) ขนาด 1.2x1.5x2.5 ม.
กาแฟไม้สะเดา (รหัส F3-ไม้สะเดา) ขนาด 1.2x1.5x2.5 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 37,000.00 บาท /หลัง

ซุ้มกาแฟไม้สะเดา (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.20x2.20x3.50 ม.
ซุ้มกาแฟไม้สะเดา (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.20x2.20x3.50 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,470.00 บาท /หลัง

ซุ้มกาแฟไม้สะเดา (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.20x2.20x3.50 ม.
ซุ้มกาแฟไม้สะเดา (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.20x2.20x3.50 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 54,700.00 บาท /หลัง

ไม้สะเดาสีเงาคาตาล (รหัส F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.2x2.2x3.5 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 54,700.00 บาท /หลัง

ซุ้มเค้าเตอร์ไม้สัก ( รหัส F2-ไม้สัก ) ขนาด 2.2x2.2x3.5 ม.
ซุ้มเค้าเตอร์ไม้สัก ( รหัส F2-ไม้สัก ) ขนาด 2.2x2.2x3.5 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 57,700.00 บาท /หลัง

เค้าเตอร์ไม้สะเดา (รหัส.F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.2 x 2.2 x 3.5 ม.
เค้าเตอร์ไม้สะเดา (รหัส.F1-ไม้สะเดา) ขนาด 2.2 x 2.2 x 3.5 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 54,700.00 บาท /หลัง

ซุ้มกาแฟไม้สะเดา ( รหัส.F1-ไม้สะเดา ) ขนาด 2.2x2.2x3.5 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 54,700.00 บาท /หลัง

ศาลา 2x2x3 ม.
ศาลา 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

ดู 'งานไม้' ทั้งหมดในร้านนี้

ร่ม

ไม้สักเงาตาลเสาA4 ( รหัส E1-เงา ) ขนาด 2.3x2.3x3 ม.
ไม้สักเงาตาลเสาA4 ( รหัส E1-เงา ) ขนาด 2.3x2.3x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ไม้สักสีเงา7คาตาล รหัส ( รหัส E2-G ) ขนาด 2.4x2.4x3.0 ม.
ไม้สักสีเงา7คาตาล รหัส ( รหัส E2-G ) ขนาด 2.4x2.4x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,500.00 บาท /หลัง

ไม้สักสีเงาคาตาล7เสา (รหัส E2-Gรั้วรอบ) ขนาด2.4x2.4x3.0 ม.
ไม้สักสีเงาคาตาล7เสา (รหัส E2-Gรั้วรอบ) ขนาด2.4x2.4x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 44,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สัก7เงาตาล4เสา ( รหัส E2 ) ขนาด2.4x2.4x3.0 เม.
ศาลาไม้สัก7เงาตาล4เสา ( รหัส E2 ) ขนาด2.4x2.4x3.0 เม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000.00 บาท /หลัง

ไม้สัก7เงาคาตาล4เสาGA รหัส (E7) TGA-YB ขนาด 2.4x2.4x3.0 ม.
ไม้สัก7เงาคาตาล4เสาGA รหัส (E7) TGA-YB ขนาด 2.4x2.4x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,500.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักขาวคาเทาเสาGA ( รหัส E1-Gสีขาว) ขนาด 2.40X2.4x3.0
ศาลาไม้สักขาวคาเทาเสาGA ( รหัส E1-Gสีขาว) ขนาด 2.40X2.4x3.0 กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,700.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สักเสาAโอ๊คคาขาว ( รหัส E1-โอ๊ค ) ขนาด2.4x2.4x3.0 ม.
ศาลาไม้สักเสาAโอ๊คคาขาว ( รหัส E1-โอ๊ค ) ขนาด2.4x2.4x3.0 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000.00 บาท /หลัง

ดู 'ร่ม' ทั้งหมดในร้านนี้

ไม้แดง

ศาลาไม้สัก 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สัก 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 34,000.00 บาท /หลัง

ศาลา 2x2x3 ม.
ศาลา 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

ศาลาไม้สัก 2x2x3 ม.
ศาลาไม้สัก 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

บาหลีไม้เนื้อแข็ง(MKP-9)2.5x4.0x3.2
บาหลีไม้เนื้อแข็ง(MKP-9)2.5x4.0x3.2 กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000.00 บาท /หลัง

ซุ้มศาลาบาหลี (MKP-8) 2.20x3.40x3.20 ม.
ซุ้มศาลาบาหลี (MKP-8) 2.20x3.40x3.20 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 57,000.00 บาท /หลัง

ดู 'ไม้แดง' ทั้งหมดในร้านนี้

ไม้เต็ง

แหย่งไม้สักเลี้ยงเด็ก (MKP-23) ขนาด 2.00x2.00 เมตร กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000.00 บาท /หลัง

ซุ้มศาลาไม้สักชั้นเดียว (MKP-4) 2x2x3 ม.
ซุ้มศาลาไม้สักชั้นเดียว (MKP-4) 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 34,000.00 บาท /หลัง

ภาพประกอบศาลา 2x2x3ม.
ภาพประกอบศาลา 2x2x3ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

ศาลาทรงบาหลีไม้สัก  2x2x3 ม.
ศาลาทรงบาหลีไม้สัก 2x2x3 ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000.00 บาท /หลัง

ดู 'ไม้เต็ง' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ซุ้มเหล็กหกเหลี่ยม(CK-15)ศก.2.1xสูง2.8ม.
ซุ้มเหล็กหกเหลี่ยม(CK-15)ศก.2.1xสูง2.8ม. กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000.00 บาท /หลัง