ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: GoodShop2010

เครื่องวัดค่าสารอาหาร

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Digital LCD TDS Mete
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Digital LCD TDS Mete นนทบุรี

ราคา 790.00 บาท

ไฮโดรโปนิกส์ HM TDS-3
ไฮโดรโปนิกส์ HM TDS-3 นนทบุรี

ราคา 1,490.00 บาท

ไฮโดรโปนิกส์ HM EC-3
ไฮโดรโปนิกส์ HM EC-3 นนทบุรี

ราคา 1,690.00 บาท

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS-4TM
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS-4TM นนทบุรี

ราคา 2,500.00 บาท

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter HM EZ
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS Meter HM EZ นนทบุรี

ราคา 1,490.00 บาท

 เครื่องวัดค่า EC/TDS Meter HM COM 80
เครื่องวัดค่า EC/TDS Meter HM COM 80 นนทบุรี

ราคา 1,690.00 บาท/ตัว


เครื่องวัดค่า pH

เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98103
เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98103 นนทบุรี

ราคา 2,300.00 บาท/ตัว

เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้นดิน Takemura
เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้นดิน Takemura นนทบุรี

ราคา 2,490.00 บาท/ตัว

 เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98107
เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98107 นนทบุรี

ราคา 2,700.00 บาท

เครื่องวัด PH รุ่น PH-009
เครื่องวัด PH รุ่น PH-009 นนทบุรี

ราคา 890.00 บาท


เครื่องวัดความชื้น


เครื่องวัดอุณหภูมิ


อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์


กับดัก


เครื่องตั้งเวลารดน้ำ


กังหันลมผลิตไฟฟ้า


เครื่องวัดความเข้มแสง


หมวดหมู่อื่นๆ

เมนูส่วนล่างของเว็บ