ค้นหาสินค้า

ร้าน GoodShop2010

GoodShop2010

จัดจำหน่าย อุปกรณ์วัดคุณภาพ ดิน น้ำ อากาศ และเมล็ดพันธ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ การเกษตร

สินค้ามาใหม่

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นนทบุรี

ราคา 2,980.00 บาท /ชุด

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ นนทบุรี

ราคา 10,500.00 บาท /ตัว

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้าดิจิตอล Digital EC
เครื่องวัดค่านำไฟฟ้าดิจิตอล Digital EC นนทบุรี

ราคา 990.00 บาท /ตัว

เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้นดิน Takemura
เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้นดิน Takemura นนทบุรี

ราคา 2,490.00 บาท /ตัว

 เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98107
เครื่องวัดกรดด่าง Hanna รุ่น HI 98107 นนทบุรี

ราคา 2,700.00 บาท /ตัว

เครื่องวัด PH รุ่น PH-009
เครื่องวัด PH รุ่น PH-009 นนทบุรี

ราคา 890.00 บาท /ตัว

ไฮโดรโปนิกส์ HM TDS-3
ไฮโดรโปนิกส์ HM TDS-3 นนทบุรี

ราคา 1,490.00 บาท /ตัว