ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: บ้านสวนกล้วย

เมล็ดพันธุ์พืชไร่

ฟักแม้ว
ฟักแม้ว อุบลราชธานี

ราคา 500.00 บาท

บวบยาว
บวบยาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

สาคูด่าง
สาคูด่าง อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

ถั่วดาวอินคา
ถั่วดาวอินคา อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

บวบยาว
บวบยาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

หมามุ่ยอินเดีย
หมามุ่ยอินเดีย อุบลราชธานี

ราคา 3.00 บาท

ถั่วครกม่วง
ถั่วครกม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ถั่วลายเสือ
ถั่วลายเสือ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

ถั่วพุ่ม
ถั่วพุ่ม อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ถั่วกาหยี
ถั่วกาหยี อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

น้ำเต้าขวดลาย
น้ำเต้าขวดลาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

พันธุ์มันห้านาที
พันธุ์มันห้านาที อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ผัก

ถั่วแฮ
ถั่วแฮ อุบลราชธานี

ราคา -10.00 บาท

เมล็ดผักเชียงดา
เมล็ดผักเชียงดา อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

น้ำเต้ายักษ์
น้ำเต้ายักษ์ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ถั่วพูลาย
ถั่วพูลาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดต้นหอม
เมล็ดต้นหอม อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

กะเพรา
กะเพรา อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

น้ำเต้าขาควาย
น้ำเต้าขาควาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ฟักข้าวทรงหยดน้ำ
ฟักข้าวทรงหยดน้ำ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

น้ำเต้าขวดใหญ่
น้ำเต้าขวดใหญ่ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือฟัก
มะเขือฟัก อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ถั่วอีโต้แดง
ถั่วอีโต้แดง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ถั่วพูม่วง
ถั่วพูม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


ต้นกล้วย

กล้วยทองเสา
กล้วยทองเสา อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

กล้วยนาก
กล้วยนาก อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

กล้วยนางยา
กล้วยนางยา อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

กล้วยน้ำว้านวล
กล้วยน้ำว้านวล อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

หน่อกล้วยหอมทอง
หน่อกล้วยหอมทอง อุบลราชธานี

ราคา 300.00 บาท

หน่อกล้วยไข่
หน่อกล้วยไข่ อุบลราชธานี

ราคา 300.00 บาท

กล้วยเล็บมือนาง
กล้วยเล็บมือนาง อุบลราชธานี

หน่อกล้วยไข่พระตะบอง
หน่อกล้วยไข่พระตะบอง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

หน่อกล้วยนมสาว
หน่อกล้วยนมสาว อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

หน่อกล้วยไข่กำแพงเพชร
หน่อกล้วยไข่กำแพงเพชร อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท/หน่อ

หน่อกล้วยน้ำว้าไส้แดง
หน่อกล้วยน้ำว้าไส้แดง อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท

หน่อกล้วยนาก
หน่อกล้วยนาก อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท


มะเขือ

มะเขืออ้อร้อม่วง
มะเขืออ้อร้อม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือยักษ์ลาย
มะเขือยักษ์ลาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือจานม่วง
มะเขือจานม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือหยดน้ำ
มะเขือหยดน้ำ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือยาวเขียว
มะเขือยาวเขียว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือยาวม่วง
มะเขือยาวม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือไข่ไก่
มะเขือไข่ไก่ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขืออ้อร้อเขียว
มะเขืออ้อร้อเขียว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือไข่แพะลาย
มะเขือไข่แพะลาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือไข่นก
มะเขือไข่นก อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือขื่น
มะเขือขื่น อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือพวงไร้หนาม
มะเขือพวงไร้หนาม อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


คุณนายตื่นสาย

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 250.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

ยางเหียง
ยางเหียง อุบลราชธานี

ราคา 2.00 บาท

เหรียง
เหรียง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดจามจุรี
เมล็ดจามจุรี อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ขี้เหล็กบ้าน
ขี้เหล็กบ้าน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดการะเวก
เมล็ดการะเวก อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดมะเฟืองหวาน
เมล็ดมะเฟืองหวาน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดผักหวานบ้าน
เมล็ดผักหวานบ้าน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เหรียง
เหรียง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดตะลิงปิง
เมล็ดตะลิงปิง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

อัญชันฟ้าซ้อน
อัญชันฟ้าซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ลำโพงสีม่วง
ลำโพงสีม่วง อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

อัญชันขาว
อัญชันขาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันขาวซ้อน
อัญชันขาวซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดมิกกี้เม้าส์
เมล็ดมิกกี้เม้าส์ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เทียนสีแดง
เทียนสีแดง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

ทานตะวัน
ทานตะวัน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดอัญชันกลีบซ้อน
เมล็ดอัญชันกลีบซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


อัญชัน

อัญชันม่วงอ่อนซ้อน
อัญชันม่วงอ่อนซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันขาวซ้อน
อัญชันขาวซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันม่วง
อัญชันม่วง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันฟ้าซ้อน
อัญชันฟ้าซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันม่วงอ่อน
อัญชันม่วงอ่อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันขาว
อัญชันขาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันม่วงซ้อน
อัญชันม่วงซ้อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

อัญชันม่วงอ่อน
อัญชันม่วงอ่อน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


บัวดิน

บัวดิน5บาท
บัวดิน5บาท อุบลราชธานี

ราคา 5.00 บาท

บัวดินเหลืองขมิ้น
บัวดินเหลืองขมิ้น อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

หัวบัวดิน
หัวบัวดิน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

บัวดินสีเหลือง
บัวดินสีเหลือง อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท


ยางนา

กล้ายางนา
กล้ายางนา อุบลราชธานี

ยางนา
ยางนา อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ลูกยางนา
ลูกยางนา อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท


อ้อย

อ้อยสีเหลือง
อ้อยสีเหลือง อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

อ้อยเหลือง
อ้อยเหลือง อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

อ้อยดำ
อ้อยดำ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ขจร
ขจร อุบลราชธานี

ราคา 20.00 บาท

หมากผีผ่วน
หมากผีผ่วน อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

บีโกเนีย
บีโกเนีย อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท

แพรเซี่ยงไฮ้
แพรเซี่ยงไฮ้ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

บานเย็น
บานเย็น อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

บัวโขด
บัวโขด อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

ระฆังทอง
ระฆังทอง อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท

เล็บครุฑลังกา
เล็บครุฑลังกา อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

เล็บครุฑโบราณ
เล็บครุฑโบราณ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

กวักมรกต
กวักมรกต อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

มะละกอ
มะละกอ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ฝรั่งขี้นก
ฝรั่งขี้นก อุบลราชธานี

ราคา -100.00 บาท

มะนาวยักษ์
มะนาวยักษ์ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

กิ่งตอนมะนาวตาฮิติไร้เมล็ด
กิ่งตอนมะนาวตาฮิติไร้เมล็ด อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

หม่อนเชียงใหม่60
หม่อนเชียงใหม่60 อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

สักทอง
สักทอง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

แคขาว
แคขาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะค่าโมง
มะค่าโมง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

กระบก
กระบก อุบลราชธานี

ราคา 2.00 บาท

กิ่งตอนส้มโอมือ
กิ่งตอนส้มโอมือ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

เมล็ดมะค่าแต้
เมล็ดมะค่าแต้ อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ยางกราด
ยางกราด อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ละหุ่ง
ละหุ่ง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

พันธุ์สาคูบ้าน
พันธุ์สาคูบ้าน อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

พันธุ์สาคูเทศ
พันธุ์สาคูเทศ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

เชียงดา
เชียงดา อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

ต้นกล้าฟักข้าว
ต้นกล้าฟักข้าว อุบลราชธานี

ราคา 35.00 บาท

รากปลาไหลเผือก
รากปลาไหลเผือก อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท/1กิโล 200 บาท

เมล็ดปลาไหลเผือก
เมล็ดปลาไหลเผือก อุบลราชธานี

ราคา 2.00 บาท

ผักปลังญี่ปุ่น
ผักปลังญี่ปุ่น อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

ต้นจิงจูฉ่าย
ต้นจิงจูฉ่าย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

จิงจูฉ่าย
จิงจูฉ่าย อุบลราชธานี

ราคา 35.00 บาท

หมามุ่ยอินเดีย
หมามุ่ยอินเดีย อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

พันธุ์สาคูเทศ
พันธุ์สาคูเทศ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ย่านางแดง
ย่านางแดง อุบลราชธานี

ราคา 3.00 บาท

ปุ๋ยน้ำเร่งใบ
ปุ๋ยน้ำเร่งใบ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ปุ๋ยน้ำเร่งดอก
ปุ๋ยน้ำเร่งดอก อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ปุ๋ยน้ำไส้เดือน
ปุ๋ยน้ำไส้เดือน อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

น้ำหมักไล่เพลี้ย
น้ำหมักไล่เพลี้ย อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง
น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ฟักทองเมืองลาว
ฟักทองเมืองลาว อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมล็ดฟักทองญี่ปุน
เมล็ดฟักทองญี่ปุน อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือเทศหัวใจควาย
มะเขือเทศหัวใจควาย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

พริกเครือ
พริกเครือ อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

จิงจูฉ่าย
จิงจูฉ่าย อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

ฟักแม้ว
ฟักแม้ว อุบลราชธานี

ราคา 500.00 บาท

กล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้า อุบลราชธานี

ราคา 20.00 บาท

อ้อดิบสีม่วง
อ้อดิบสีม่วง อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

ทูน
ทูน อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

มันห้านาทีสีขาว
มันห้านาทีสีขาว อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

มันห้านาทีสีเหลือง
มันห้านาทีสีเหลือง อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

พันธุ์ข้าวไรส์เบอรี่
พันธุ์ข้าวไรส์เบอรี่ อุบลราชธานี

ราคา 60.00 บาท

ข้าวไรส์เบอรี่
ข้าวไรส์เบอรี่ อุบลราชธานี

ราคา 60.00 บาท

ถั่วครก
ถั่วครก อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ