ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

บ้านสวนกล้วย

บ้านสวนกล้วย,HOME Banana

บ้านสวนกล้วย

ขายพันธุ์พืช ได้แก่ กล้วยพันธุ์ต่างๆ และเมล็ดผักพื้นบ้าน

สินค้ามาใหม่

มะนาวยักษ์
มะนาวยักษ์ อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

กวักมรกต
กวักมรกต อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

บัวโขด
บัวโขด อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

ละหุ่ง
ละหุ่ง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

สักทอง
สักทอง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

บัวดิน5บาท
บัวดิน5บาท อุบลราชธานี

ราคา 5.00 บาท

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

มะค่าโมง
มะค่าโมง อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

หมากผีผ่วน
หมากผีผ่วน อุบลราชธานี

ราคา 1.00 บาท

กระบก
กระบก อุบลราชธานี

ราคา 2.00 บาท

ต้นจิงจูฉ่าย
ต้นจิงจูฉ่าย อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท

กล้ายางนา
กล้ายางนา อุบลราชธานี

วีดีโอคลิป

เมนูส่วนล่างของเว็บ