สวนศรีชาวนา

รายการสินค้า

สวนศรีชาวนา

ว่านมงคล

ว่านสมุนไพร

ว่านมหาเสน์ห์

มะยมเงินมะยมทอง

บุก

รากสามสิบ

ปทุมมา

ดองดึง

ว่านเพชรกลับ

ไพล

ปรง 

กลิ้งกลางดง

ว่านกุมารทอง

บัวบก

เปราะหอม

กล้วยประดับ

กล้วยไม้ดิน

เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กระชาย

ต้นขมิ้นชัน

เท้ายายม่อม

พลับพลึง

ว่านสี่ทิศ

หงส์เหิน

รางจืด

บอระเพ็ด

ปลาไหลเผือก

ขอบชะนาง

ขมิ้น

เปราะป่า

ว่านสิงหโมรา

ต้นตะไคร้

ว่านรางทอง

หนุมานนั่งแท่น

ขิงประดับ

หมวดหมู่อื่นๆ