ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: Kiattisak Pailay

บัว

บัวหลวงขาว (กทม)
บัวหลวงขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

บัวสีตตบงกชขาว (กทม)
บัวสีตตบงกชขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ตัน

บัวสีตตบงกชชมพู (กทม)
บัวสีตตบงกชชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ต้น

บัวหลวงสีชมพู - Pink Indian Lotus (กทม)
บัวหลวงสีชมพู - Pink Indian Lotus (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

บัวอเมซอน - Burhead orTexas mud baby (กทม)
บัวอเมซอน - Burhead orTexas mud baby (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นบัววิกตอเรีย - Victoria waterlily (กทม)
ต้นบัววิกตอเรีย - Victoria waterlily (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท/อ่าง

บัวหลวงชามมิ่งลิปส์ (กทม)
บัวหลวงชามมิ่งลิปส์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

บัวหลวงจีนสีขาวกลีบซ้อนไวท์พีโอนี (กทม)
บัวหลวงจีนสีขาวกลีบซ้อนไวท์พีโอนี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ต้น

บัวหลวงจีนสีแดงกลีบซ้อนหมิงหลิว (กทม)
บัวหลวงจีนสีแดงกลีบซ้อนหมิงหลิว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ต้น

บัวเพอเพิลจอย  (กทม)
บัวเพอเพิลจอย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

บัวฉลองขวัญ (กทม)
บัวฉลองขวัญ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ตัน

บัวขาวมงคล (กทม)
บัวขาวมงคล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น


เข็ม

เข็มเหลืองโบราณ (กทม)
เข็มเหลืองโบราณ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ ค้น

เข็มศรีลังกา - Rubiaceae (กทม)
เข็มศรีลังกา - Rubiaceae (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นเข็มฮาวาย (กทม)
ต้นเข็มฮาวาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

เข็มพม่า (กทม)
เข็มพม่า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

เข็มแดงเชียงใหม่ (กทม)
เข็มแดงเชียงใหม่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เข็มพิกุล (กทม)
เข็มพิกุล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เข็มเศรษฐี - Ixora coccinea L. (กทม)
เข็มเศรษฐี - Ixora coccinea L. (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เข็มอินเดีย (กทม)
เข็มอินเดีย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

เข็มเหลืองไต้หวัน (กทม)
เข็มเหลืองไต้หวัน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

เข็มขาวหอม - Siamese White Ixora (กทม)
เข็มขาวหอม - Siamese White Ixora (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท/ต้น

เข็มหลวง (กทม)
เข็มหลวง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น


ทองอุไร

ทองอุไรมิกกี้เมาส์พันธ์ใหม่ดอกใหญ่ (กทม) อ
ทองอุไรมิกกี้เมาส์พันธ์ใหม่ดอกใหญ่ (กทม) อ กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ทองอุไรมิกกี้เมาส์ - Tecoma 'Sparky' (กทม)
ทองอุไรมิกกี้เมาส์ - Tecoma 'Sparky' (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ทองอุไรสีแดง - Tecoma x ‘Crimson Flare" (กทม)
ทองอุไรสีแดง - Tecoma x ‘Crimson Flare" (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

ทองอุไรพันธ์ใหม่สีเหลืองทอง (กทม)
ทองอุไรพันธ์ใหม่สีเหลืองทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ทองอุไรแคระลาย - Tecoma Dwarf ‘Sparklette’ (กทม)
ทองอุไรแคระลาย - Tecoma Dwarf ‘Sparklette’ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

ทองอุไรสีส้ม-Orange Esperanza (กทม)
ทองอุไรสีส้ม-Orange Esperanza (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ทองอุไรแคระ - Tecoma Dwarf "Lydia" (กทม)
ทองอุไรแคระ - Tecoma Dwarf "Lydia" (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ทองอุไร - Yellow elder (กทม)
ทองอุไร - Yellow elder (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น


มากาเร็ต

มาร์กาเร็ตแคระสีชมพู (กทม)
มาร์กาเร็ตแคระสีชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มาร์กาเร็ตแคระเหลืองพันธ์ใหม่ (กทม)
มาร์กาเร็ตแคระเหลืองพันธ์ใหม่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มาร์กาเร็ตแคระม่วงพันธ์ใหม่ (กทม)
มาร์กาเร็ตแคระม่วงพันธ์ใหม่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

มาร์กาเร็ตแคระสีบานเย็น - Fuchsia margaret flower  (กทม)
มาร์กาเร็ตแคระสีบานเย็น - Fuchsia margaret flower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ต้น

ต้นมาร์กาเร็ตพันธุ์สูง (กทม)
ต้นมาร์กาเร็ตพันธุ์สูง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

มาร์กาเร็ตแคระสีขาว - White margaret flower  (กทม)
มาร์กาเร็ตแคระสีขาว - White margaret flower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

มากาเร็ตแคระสีม่วง (กทม)
มากาเร็ตแคระสีม่วง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มาร์กาเร็ตบอเนียว (กทม)
มาร์กาเร็ตบอเนียว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น


ยี่เข่ง

ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีชมพู (กทม)
ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีแดง (กทม)
ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีขาว (กทม)
ยี่เข่งแบล็กไดม่อนสีขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ยี่เข่งสีชมพู -  Pink crape myrtle (กทม)
ยี่เข่งสีชมพู - Pink crape myrtle (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ยี่เข่งแบล็กไดม่อนดอกสีม่วงเข้ม (กทม)
ยี่เข่งแบล็กไดม่อนดอกสีม่วงเข้ม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ตัน

ยี่เข่งสีม่วง (กทม)
ยี่เข่งสีม่วง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

ต้นยี่เข่งสีแดง - Red Crape Myrtle (กทม)
ต้นยี่เข่งสีแดง - Red Crape Myrtle (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ต้น

ยี่เข่งสีขาว (กทม)
ยี่เข่งสีขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ต้น


หัวใจแนบ

ต้นตีนตุ๊กแก Creeping fig (กทม)
ต้นตีนตุ๊กแก Creeping fig (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนีออน - Barometer Bush (กทม)
ต้นนีออน - Barometer Bush (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นตีนตุ๊กแกยักษ์ Rhaphidophora korthalsii (กทม)
ต้นตีนตุ๊กแกยักษ์ Rhaphidophora korthalsii (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ตัน

แนบอุราลายใหม่ - Rhaphidophora celatocaulis (กทม)
แนบอุราลายใหม่ - Rhaphidophora celatocaulis (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ตัน

หัวใจแนบแบบไม่มีลาย - Rhaphidophora hayi (กทม)
หัวใจแนบแบบไม่มีลาย - Rhaphidophora hayi (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ตัน

แนบอุราใบใหญ่ - Monstera dubia (กทม)
แนบอุราใบใหญ่ - Monstera dubia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ต้น

หัวใจแนบ - Rhaphidophora Cryptantha (กทม)
หัวใจแนบ - Rhaphidophora Cryptantha (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ต้น

ต้นแนบอุรา (กทม)
ต้นแนบอุรา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น


สน

สนหอม - ELLWOOD’S GOLD (กทม)
สนหอม - ELLWOOD’S GOLD (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

สนดินสอสีทอง Swaine’s Golden Pencil Pine (กทม)
สนดินสอสีทอง Swaine’s Golden Pencil Pine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,000.00 บาท/ต้น

สนมังกร (กทม)
สนมังกร (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

สนแผงแคระ - Oriental Arbor-Vitae (กทม)
สนแผงแคระ - Oriental Arbor-Vitae (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท/ตัน

สนเลื้อย (กทม)
สนเลื้อย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

สนออสเตรเลีย (กทม)
สนออสเตรเลีย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

สนใบพาย (กทม)
สนใบพาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

สนชมพู - Tamarix smyrnensis Bunge (กทม)
สนชมพู - Tamarix smyrnensis Bunge (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน


ดอกแก้ว

แก้วพวงดวงใจ - Murraya paniculata (กทม)
แก้วพวงดวงใจ - Murraya paniculata (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

แก้วพวงมณีใบใหญ่ - Kaewpuangmanee (กทม)
แก้วพวงมณีใบใหญ่ - Kaewpuangmanee (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

แก้วลิลลี่ (กทม)
แก้วลิลลี่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

แก้วแคระใบประยงค์ (กทม)
แก้วแคระใบประยงค์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

แก้ว (กทม)
แก้ว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

แก้วพวงมณีใบเล็ก (กทม)
แก้วพวงมณีใบเล็ก (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วหิมาลัย (กทม)
ต้นแก้วหิมาลัย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น


ชบา

ชบาหลอด - Sleeping hibiscus (กทม)
ชบาหลอด - Sleeping hibiscus (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ุต้น

ชบาคาร์เนชั่นสีม่วงดอกลา (กทม)
ชบาคาร์เนชั่นสีม่วงดอกลา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ชบาคาร์เนชั่นสีชมพูดอกซ้อน (กทม)
ชบาคาร์เนชั่นสีชมพูดอกซ้อน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ชบาคาร์เนชั่นสีม่วงดอกซ้อน (กทม)
ชบาคาร์เนชั่นสีม่วงดอกซ้อน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ชบาดอกใหญ่ (กทม)
ชบาดอกใหญ่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ชบาคาร์เนชั่น (กทม)
ชบาคาร์เนชั่น (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น


มะลิ

มะลิก้านแดง - Spanish jasmine (กทม)
มะลิก้านแดง - Spanish jasmine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

มะลิซ้อน - Arabian jasmine (กทม)
มะลิซ้อน - Arabian jasmine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

มะลิพิกุล (กทม)
มะลิพิกุล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะลิลา (กทม)
มะลิลา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

จัสมินใบด่าง (กทม)
จัสมินใบด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น


พุด

พุดดาร์วิน - Gardenia jasminoides (กทม)
พุดดาร์วิน - Gardenia jasminoides (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

พุดนวลจันทร์ - White moon (กทม)
พุดนวลจันทร์ - White moon (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุดเงิน (กทม)
พุดเงิน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุดชมพู - Pink gardenia (กทม)
พุดชมพู - Pink gardenia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

พุดบุญรักษา (กทม)
พุดบุญรักษา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น


กุหลาบ

กุหลาบไอเฟลทาวเวอร์ (กทม)
กุหลาบไอเฟลทาวเวอร์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ตัน

กุหลาบพวง (กทม)
กุหลาบพวง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

กุหลาบติดตา (กทม)
กุหลาบติดตา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

กุหลาบเลื้อย (กทม)
กุหลาบเลื้อย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ตัน


ต้นยางอินเดีย

ยางอินเดียด่างขาว (กทม)
ยางอินเดียด่างขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดียด่างชมพู (กทม)
ต้นยางอินเดียด่างชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท/ุต้น

ต้นยางอินเดียดำ - Indian rubber tree (กทม)
ต้นยางอินเดียดำ - Indian rubber tree (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นยางชมพู (กทม)
ต้นยางชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 700.00 บาท/ตัน


สนฉัตร

สนฉัตร (กทม)
สนฉัตร (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

สนเลื้อยสีทอง - Sea of Gold Juniper (กทม)
สนเลื้อยสีทอง - Sea of Gold Juniper (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ต้น

สนใบพายสีฟ้า - Blue icee (กทม)
สนใบพายสีฟ้า - Blue icee (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 900.00 บาท/ต้น

สนบลู - Lawson’s cypress (กทม)
สนบลู - Lawson’s cypress (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท/ตัน


สับปะรดสี

ก้านไม้ขีด - Match Stick Plant (กทม)
ก้านไม้ขีด - Match Stick Plant (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

สับปะรดสีกิเลนแดง (กทม)
สับปะรดสีกิเลนแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

สับปะรดสีอาปาเช่ (กทม)
สับปะรดสีอาปาเช่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

สัปปะรดสีวีเซีย (กทม)
สัปปะรดสีวีเซีย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ุต้น


ราชาวดี

ราชาวดีสีชมพู - Pink Delight Butterfly Bush (กทม)
ราชาวดีสีชมพู - Pink Delight Butterfly Bush (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

ราชาวดีสีม่วง (กทม)
ราชาวดีสีม่วง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ราชาวดี (กทม)
ราชาวดี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น


บานบุรี

บานบุรีเหลืองดอกใหญ่ (กทม)
บานบุรีเหลืองดอกใหญ่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ดาวประดับฟ้า (กทม)
ดาวประดับฟ้า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

บานบุรี (กทม)
บานบุรี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น


อมรเบิกฟ้า

อมรเบิกฟ้าดอกสีเหลือง (กทม)
อมรเบิกฟ้าดอกสีเหลือง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ตัน

อมรเบิกฟ้า (กทม)
อมรเบิกฟ้า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

อรุณเบิกฟ้า (กทม)
อรุณเบิกฟ้า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น


ไอวี่

กราวน์ไอวี่ - GROUND IVY (กทม)
กราวน์ไอวี่ - GROUND IVY (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ุต้น

ต้นไอวี่ - English ivy (กทม)
ต้นไอวี่ - English ivy (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ไอวี่ด่าง (กทม)
ไอวี่ด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น


คูน

คูนม่วง - Lonchocarpus Violaceus  (กทม)
คูนม่วง - Lonchocarpus Violaceus (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000.00 บาท/ตัน

คูนขาว (กทม)
คูนขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท/ตัน

ราชพฤกษ์ (กทม)
ราชพฤกษ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น


พิทูเนีย

พิทูเนียสายพันธ์นอกกระเช้าใหญ่ (Petunia)
พิทูเนียสายพันธ์นอกกระเช้าใหญ่ (Petunia) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

คาลิบราโคว์ - Calibrachoa (กทม)
คาลิบราโคว์ - Calibrachoa (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้ร

พิทูเนียพันธ์ไทย - Petunia (กทม)
พิทูเนียพันธ์ไทย - Petunia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน


เทียนฝรั่ง

ต้นเทียน - Garden Balsam (กทม)
ต้นเทียน - Garden Balsam (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

เทียนนิวกินี - New Guinea Impatiens (กทม)
เทียนนิวกินี - New Guinea Impatiens (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

ต้นเทียนญี่ปุ่น Sultan’s balsam (กทม)
ต้นเทียนญี่ปุ่น Sultan’s balsam (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น


มหาพรหมราชินี

พรหมกลาย (กทม)
พรหมกลาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท/ต้น

มหาพรหมราชินี (กทม)
มหาพรหมราชินี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท/ต้น

สะเลเตส้ม - White Ginger (กทม)
สะเลเตส้ม - White Ginger (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

กระเทียมเถา (กทม)
กระเทียมเถา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

คัดเค้า - Siamese randia (กทม)
คัดเค้า - Siamese randia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

ใบระบาท (กทม)
ใบระบาท (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พวงโกเมน (กทม)
พวงโกเมน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

พวงหยก - Jade vine (กทม)
พวงหยก - Jade vine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 280.00 บาท/ตัน

พวงแสดเลื้อย (กทม)
พวงแสดเลื้อย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

พวงแสดต้น (กทม)
พวงแสดต้น (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พวงครามขาว (กทม)
พวงครามขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ุต้น

พวงครามออสเตเลีย (กทม)
พวงครามออสเตเลีย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท/ต้น

พวงชมพู - White mexican creeper (กทม)
พวงชมพู - White mexican creeper (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พวงชมพูสีขาว (กทม)
พวงชมพูสีขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ุต้น

พวงประดิษฐ์ (กทม)
พวงประดิษฐ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

มะลิวัลย์ - Jasminum adenophyllum Wall (กทม)
มะลิวัลย์ - Jasminum adenophyllum Wall (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

มะลุลี (กทม)
มะลุลี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เล็บมือนางต้น (กทม)
เล็บมือนางต้น (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ต้นเล็บมือนางเลื้อย (กทม)
ต้นเล็บมือนางเลื้อย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ลัดดาวัลย์ - Snow Creeper (กทม)
ลัดดาวัลย์ - Snow Creeper (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

สายน้ำผึ้ง (กทม)
สายน้ำผึ้ง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

สายหยุด (กทม)
สายหยุด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

สร้อยอินทนิล (กทม)
สร้อยอินทนิล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นอัญชัน (กทม)
ต้นอัญชัน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ชมนาด (กทม)
ชมนาด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

รสสุคนธ์ (กทม)
รสสุคนธ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

สร้อยฟ้าบลูฮาวาย - Passiflora  incarnata (กทม)
สร้อยฟ้าบลูฮาวาย - Passiflora incarnata (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

หิรัญญิการ์ (กทม)
หิรัญญิการ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ต้น

นกยูงรำแพน (กทม)
นกยูงรำแพน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ุต้น

ต้นไก่ฟ้าพญาลอ - Aristolochia ringens (กทม)
ต้นไก่ฟ้าพญาลอ - Aristolochia ringens (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ต้น

มังกรคาบแก้ว (กทม)
มังกรคาบแก้ว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

ม่านบาหลี (กทม)
ม่านบาหลี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

มธุรดา - Chinese trumpet vine (กทม)
มธุรดา - Chinese trumpet vine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ศรีมาลา - Red Granadilla (กทม)
ศรีมาลา - Red Granadilla (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

จันทร์กระจ่างฟ้า (กทม)
จันทร์กระจ่างฟ้า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มาลัยทอง (กทม)
มาลัยทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 140.00 บาท/ตัน

แก้วมุกดา (กทม)
แก้วมุกดา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

เหลืองชัชวาล - Cat's Claw Creeper (กทม)
เหลืองชัชวาล - Cat's Claw Creeper (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

กันภัยมหิดล (กทม)
กันภัยมหิดล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นไดคอนดร้า - Dichondra (กทม)
ต้นไดคอนดร้า - Dichondra (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 320.00 บาท/ต้น

ต้นแพรชมพู (กทม)
ต้นแพรชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 320.00 บาท/ุต้น

ต้นจันดารา - Rose Dipladenia (กทม)
ต้นจันดารา - Rose Dipladenia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

แดงทอดยอด (กทม)
แดงทอดยอด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ตัน

สร้อยฟ้าเลดี้มาร์กาเร็ต (กทม)
สร้อยฟ้าเลดี้มาร์กาเร็ต (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

พวงแก้วกุดั่น (กทม)
พวงแก้วกุดั่น (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 240.00 บาท/ต้น

เคล็มแม็ททิส Clematis - (กทม)
เคล็มแม็ททิส Clematis - (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 850.00 บาท/ต้น

กรรณิการ์ (กทม)
กรรณิการ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

กระดังงาสงขลา (กทม)
กระดังงาสงขลา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

กระดุมทอง (กทม)
กระดุมทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/ตัน

กาหลงแดง (กทม)
กาหลงแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ตัน

กาหลง - Snowy orchid tree (กทม)
กาหลง - Snowy orchid tree (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ทิวา (กทม)
ทิวา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นพนมสวรรค์ - Pagoda plant (กทม)
ต้นพนมสวรรค์ - Pagoda plant (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ตัน

นางแย้มไทย - Glory bower (กทม)
นางแย้มไทย - Glory bower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ต้น

นางแย้มฮาวาย (กทม)
นางแย้มฮาวาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ตัน

ผกากรอง (กทม)
ผกากรอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/ตัน

พุดซ้อนใบด่าง ( กทม)
พุดซ้อนใบด่าง ( กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

พุดซ้อน (กทม)
พุดซ้อน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พุดตานไทย (กทม)
พุดตานไทย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

พุดสามสี (กทม)
พุดสามสี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พุทธรักษาแคระ (กทม)
พุทธรักษาแคระ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

พุทธรักษาใบด่าง (กทม)
พุทธรักษาใบด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ตัน

พุทธชาด (กทม)
พุทธชาด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ต้นเฟื่องฟ้า - Bougainvillea (กทม)
ต้นเฟื่องฟ้า - Bougainvillea (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ุต้น

ยี่โถแคระ (กทม)
ยี่โถแคระ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ยี่โถ (กทม)
ยี่โถ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ราตรี (กทม)
ราตรี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ดอกทิวลิป - Tulip (กทม)
ดอกทิวลิป - Tulip (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

เบญจมาศปิงปอง (กทม)
เบญจมาศปิงปอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 280.00 บาท/ต้น

โป๊ยเซียนอเมริกา (กทม)
โป๊ยเซียนอเมริกา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,300.00 บาท/ต้น

ลำดวนแดง (กทม)
ลำดวนแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

ลำดวนเหลือง (กทม)
ลำดวนเหลือง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

ปีบยูนาน (กทม)
ปีบยูนาน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

จำปีแขกขาว (กทม)
จำปีแขกขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

จำปาอินโดแคระ - Michelia champaca dwarf  (กทม)
จำปาอินโดแคระ - Michelia champaca dwarf (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

สุพรรณิกา (กทม)
สุพรรณิกา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ชวนชมแเงอุดมทรัพย์ (กทม)
ชวนชมแเงอุดมทรัพย์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ลีลาวดีใบลูกศร (กทม)
ลีลาวดีใบลูกศร (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ลีลาวดี - Plumeria (กทม)
ลีลาวดี - Plumeria (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

โมกเหลือง (กทม)
โมกเหลือง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

โมกพวง (กทม)
โมกพวง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

เยอบีร่าสายพันธุ์ไทย (Gerbera)
เยอบีร่าสายพันธุ์ไทย (Gerbera) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

เยอบีร่าพันธ์นอก (กทม)
เยอบีร่าพันธ์นอก (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

บัวดิน (กทม)
บัวดิน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/ตัน

หลิวไต้หวัน (กทม)
หลิวไต้หวัน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/ตัน

ฟอร์เก็คมีน็อตแวววิเชียร (กทม)
ฟอร์เก็คมีน็อตแวววิเชียร (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

กุหลาบหินดอกซ้อน (กทม)
กุหลาบหินดอกซ้อน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ดาหลาแดง (กทม)
ดาหลาแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ุต้น

ต้นดาหลา (กทม)
ต้นดาหลา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

พุดพิชญา (กทม)
พุดพิชญา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

ยี่หุบ (กทม)
ยี่หุบ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นนมแมว (กทม)
ต้นนมแมว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มณฑาทรัพย์สวรรค์ (กทม)
มณฑาทรัพย์สวรรค์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 800.00 บาท/ตัน

บลูเดซี่ - Brachycome (กทม)
บลูเดซี่ - Brachycome (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ต้น

ดาวกระจายฝรั่ง (กทม)
ดาวกระจายฝรั่ง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ดาวกระจาย (กทม)
ดาวกระจาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 40.00 บาท/ตัน

หอมหมื่นลี้ (กทม)
หอมหมื่นลี้ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นกลาย (กทม)
ต้นกลาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

บุหงาส่าหรี (กทม)
บุหงาส่าหรี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ปริศนา (กทม)
ปริศนา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ุต้น

หีบไม้งาม (กทม)
หีบไม้งาม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

บลูซัลเวีย - Blue Salvia (กทม)
บลูซัลเวีย - Blue Salvia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นรักแรกพบ-Golden Penda (กทม)
ต้นรักแรกพบ-Golden Penda (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

วาซีวีเซีย - หงส์เหิน (กทม)
วาซีวีเซีย - หงส์เหิน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ตัน

ประยงค์ (กทม)
ประยงค์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท/ต้น

ประยงค์ไต้หวัน (กทม)
ประยงค์ไต้หวัน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

พุดจีบ (กทม)
พุดจีบ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ประทัดไต้หวัน (กทม)
ประทัดไต้หวัน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

สะเลเตดอกสีขาว - White Ginger (กทม)
สะเลเตดอกสีขาว - White Ginger (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

Hydrangea paniculata (กทม)
Hydrangea paniculata (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ไฮเดรนเจียพันธ์นอก - Hydrangea (กทม)
ไฮเดรนเจียพันธ์นอก - Hydrangea (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ต้น

พุดทูอินวันแคระ (กทม)
พุดทูอินวันแคระ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุดแสงอุษา (กทม)
พุดแสงอุษา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุดเศรษฐีสยาม (กทม)
พุดเศรษฐีสยาม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ม่วงมงคล (กทม)
ม่วงมงคล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

แก้วเจ้าจอม (กทม)
แก้วเจ้าจอม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

สตางค์ (กทม)
สตางค์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

เทียนกิ่ง (กทม)
เทียนกิ่ง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

กุหลาบพันปี - Ericaceae (กทม)
กุหลาบพันปี - Ericaceae (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 280.00 บาท/ต้น

จำปูน (กทม)
จำปูน (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ตัน

พุดตะแคง (กทม)
พุดตะแคง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

พุดน้ำบุศย์ (กทม)
พุดน้ำบุศย์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

พุดเวียดนาม - Cape Jasmine (กทม)
พุดเวียดนาม - Cape Jasmine (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

แฮปปี้เนส - Pink Trumpet (กทม)
แฮปปี้เนส - Pink Trumpet (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

พู่อมร (กทม)
พู่อมร (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

พุดศุภโชค (กทม)
พุดศุภโชค (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ฟ้าประทานพร - Ruellia (กทม)
ฟ้าประทานพร - Ruellia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

มโนรมย์ (กทม)
มโนรมย์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ต้น

แย้มปีนัง (กทม)
แย้มปีนัง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

เข็มชมพูนุช (กทม)
เข็มชมพูนุช (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

แดงคีรีบูน - (กทม)
แดงคีรีบูน - (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

หางกระรอกแดง (กทม)
หางกระรอกแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

เวอร์บีน่า - Verbena (กทม)
เวอร์บีน่า - Verbena (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ต้น

บลูฮาวาย (กทม)
บลูฮาวาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

เข็มม่วง - Violet Ixora (กทม)
เข็มม่วง - Violet Ixora (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ตีนเป็ดแดง (กทม)
ตีนเป็ดแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

เข็มอุณากรรณ
เข็มอุณากรรณ กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ชบาเมเปิล - Cranberry Hibiscus (กทม)
ชบาเมเปิล - Cranberry Hibiscus (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

บุหงารำไป (กทม)
บุหงารำไป (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

มะลิหลวง (กทม)
มะลิหลวง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

มะลิถอด - Jasminum sambac (กทม)
มะลิถอด - Jasminum sambac (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะลิจันทบูรณ์ (กทม)
มะลิจันทบูรณ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

อเมริกันบิวตี้ (กทม)
อเมริกันบิวตี้ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ุต้น

พวงครามฮาวาย (กทม)
พวงครามฮาวาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ตัน

กุหลาบหนู (กทม)
กุหลาบหนู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ยี่สุ่น - CRIMSON CHINA ROSE (กทม)
ยี่สุ่น - CRIMSON CHINA ROSE (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ตัน

กุหลาบมอญ (กทม)
กุหลาบมอญ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ชบาทองย้อย (กทม)
ชบาทองย้อย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ชบาหนู (กทม)
ชบาหนู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท/ุต้น

พุดร้อยมาลัย (กทม)
พุดร้อยมาลัย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุดกุหลาบ - Clavel De La India (กทม)
พุดกุหลาบ - Clavel De La India (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นม่วงเจริญ (กทม)
ต้นม่วงเจริญ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ต้น

วาสนาสกายไลน์ - Skyline (กทม)
วาสนาสกายไลน์ - Skyline (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 700.00 บาท/ต้น

เข็มสามสี - Rainbow tree (กทม)
เข็มสามสี - Rainbow tree (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

จันผามาเลย์ (กทม)
จันผามาเลย์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 550.00 บาท/ุต้น

ฤาษีผสม (กทม)
ฤาษีผสม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ปริกหางกระรอก (กทม)
ปริกหางกระรอก (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

หมากแดง (กทม)
หมากแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 780.00 บาท/ตัน

หมากเหลือง - Yellow Palm (กทม)
หมากเหลือง - Yellow Palm (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 750.00 บาท/ตัน

กันเกรา (กทม)
กันเกรา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

หูกระจงแดง - Terminalia sp. (กทม)
หูกระจงแดง - Terminalia sp. (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ต้น

หางนกยูงฝรั่ง (กทม)
หางนกยูงฝรั่ง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ตัน

หางนกยูงไทย (กทม)
หางนกยูงไทย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

หอมเจ็ดชั้น (กทม)
หอมเจ็ดชั้น (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ฟรุ้งฟริ้ง - Butterfly Gaura (กทม)
ฟรุ้งฟริ้ง - Butterfly Gaura (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท/ตัน

คริสติน่า (กทม)
คริสติน่า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นพยับหมอก - Cape leadwort (กทม)
ต้นพยับหมอก - Cape leadwort (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ุต้น

ปัตตาเวีย - Peregrina (กทม)
ปัตตาเวีย - Peregrina (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เตยด่าง (กทม)
เตยด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

ต้นปะการังด่างชมพู (กทม)
ต้นปะการังด่างชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 230.00 บาท/ตัน

ส้มจี๊ด (กทม)
ส้มจี๊ด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ฟ้าประดิษฐ์ (กทม)
ฟ้าประดิษฐ์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

สาวสันทราย - Quezonia (กทม)
สาวสันทราย - Quezonia (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นช้อนทอง - Yellow Mussaenda (กทม)
ต้นช้อนทอง - Yellow Mussaenda (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

เทียนหยด (กทม)
เทียนหยด (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ไทรเกาหลี (กทม)
ไทรเกาหลี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ตัน

ล่ำซำ (กทม)
ล่ำซำ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ตัน

ต้นสาคูด่าง (กทม)
ต้นสาคูด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 280.00 บาท/ต้น

ใบต่างเหรียญ - Roundleaf bindweed (กทม)
ใบต่างเหรียญ - Roundleaf bindweed (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ไทรใบสัก - Fiddle Fig (กทม)
ไทรใบสัก - Fiddle Fig (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ตัน

ไทรสาริกาใบด่าง (กทม)
ไทรสาริกาใบด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ุต้น

คล้าซิการ์ - Cigar flower (กทม)
คล้าซิการ์ - Cigar flower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 280.00 บาท/ต้น

หน้าวัว - Flamingo Flower (กทม)
หน้าวัว - Flamingo Flower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 170.00 บาท/ตัน

ศรีตรัง (กทม)
ศรีตรัง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

นางกวัก (กทม)
นางกวัก (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ุต้น

เฟินสไบนาง - Nephrolepis sp. (กทม)
เฟินสไบนาง - Nephrolepis sp. (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท/ต้น

เฟินฮาวาย (กทม)
เฟินฮาวาย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

สาริกาลิ้นทอง (กทม)
สาริกาลิ้นทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

มอนสเตล่าไจแอนท์ - Monstera Deliciosa (กทม)
มอนสเตล่าไจแอนท์ - Monstera Deliciosa (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ต้น

กวักมรกต - Zanzibar Gem (กทม)
กวักมรกต - Zanzibar Gem (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

นกน้อยนำโชค (กทม)
นกน้อยนำโชค (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

ว่านลูกไก่ทอง (กทม)
ว่านลูกไก่ทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ตัน

ต้นกาแฟอราบิก้าต้นใหญ่ (กทม)
ต้นกาแฟอราบิก้าต้นใหญ่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ตัน

กล้วยน้ำบราซิล - Typhonodorum lindleyanum (กทม)
กล้วยน้ำบราซิล - Typhonodorum lindleyanum (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 450.00 บาท/ต้น

ต้นหม่อนลูกดก (กทม)
ต้นหม่อนลูกดก (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ุต้น

ต้นองุ่นป็อคดำ (กทม)
ต้นองุ่นป็อคดำ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ตัน

สักทอง (กทม)
สักทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นยางนา (กทม)
ต้นยางนา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

บัวสวรรค์ (กทม)
บัวสวรรค์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ดอนย่า (กทม)
ดอนย่า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ชมพูพันทิพย์ (กทม)
ชมพูพันทิพย์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

มะขามเทศด่าง (กทม)
มะขามเทศด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ตะเคียนทอง (กทม)
ตะเคียนทอง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ตัน

ชงโคฮอลแลนด์ (กทม)
ชงโคฮอลแลนด์ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นมิราเคิล (กทม)
ต้นมิราเคิล (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นทับทิมแดงอินเดีย (กทม)
ต้นทับทิมแดงอินเดีย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ทับทิมแคระ
ทับทิมแคระ กรุงเทพมหานคร

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นหว้าแคระ (กทม)
ต้นหว้าแคระ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นปาริชาต - Indian Coral Tree (กทม)
ต้นปาริชาต - Indian Coral Tree (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

โซ่ทองคำ - GLODEN CHAIN (กทม)
โซ่ทองคำ - GLODEN CHAIN (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 300.00 บาท/ต้น

กระดิ่งนางฟ้า (กทม)
กระดิ่งนางฟ้า (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

หงส์ฟู่ - Chinese Fringe Flower (กทม)
หงส์ฟู่ - Chinese Fringe Flower (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 130.00 บาท/ต้น

โยทะกา (กทม)
โยทะกา (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ต้นเทพพนม - Blue Gromwell (กทม)
ต้นเทพพนม - Blue Gromwell (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ต้นแปรงล้างขวดสีแดง - Red melaleuca viminalis (กทม)
ต้นแปรงล้างขวดสีแดง - Red melaleuca viminalis (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

มะม่วงหาว มะนาวโห่ (กทม)
มะม่วงหาว มะนาวโห่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

สราญรมย์ต้นใหญ่ (กทม)
สราญรมย์ต้นใหญ่ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

คำแสด - Annatto tree (กทม)
คำแสด - Annatto tree (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 600.00 บาท/ตัน

พญากาหลง - ST.THOMAS TREE (กทม)
พญากาหลง - ST.THOMAS TREE (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ชมพู่ออสเตเลีย - Cedar Bay Cherry (กทม)
ชมพู่ออสเตเลีย - Cedar Bay Cherry (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 160.00 บาท/ตัน

หลิวลู่ลม (กทม)
หลิวลู่ลม (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ต้นชมพูส่าหรี (กทม)
ต้นชมพูส่าหรี (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นม่วงส่าหรี - Purple Crape Myrtle (กทม)
ต้นม่วงส่าหรี - Purple Crape Myrtle (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ต้น

โรสแมรีแบบพุ่ม - Rosemary (กทม)
โรสแมรีแบบพุ่ม - Rosemary (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

หญ้านวดแมว (กทม)
หญ้านวดแมว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

เจตมูลเพลิงแดง - Indian Leadwort (กทม)
เจตมูลเพลิงแดง - Indian Leadwort (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ตัน

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว (กทม)
ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 200.00 บาท/ต้น

มินท์ประดับ - Mentha Mint (กทม)
มินท์ประดับ - Mentha Mint (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 100.00 บาท/ต้น

พิลังกาสาด่าง (กทม)
พิลังกาสาด่าง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 180.00 บาท/ตัน

อบเชย (กทม)
อบเชย (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ขิงแดง และขิงชมพู (กทม)
ขิงแดง และขิงชมพู (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท/ต้น

ข่อยดำ (กทม)
ข่อยดำ (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ลำโพงขาว (กทม)
ลำโพงขาว (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 120.00 บาท/ตัน

อังกาบแดง (กทม)
อังกาบแดง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 220.00 บาท/ตัน

ตะวันยอแสง (กทม)
ตะวันยอแสง (กทม) กรุงเทพมหานคร

ราคา 150.00 บาท/ุต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ