ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน สวนพร้อมพันธุ์ไม้

ผู้สนับสนุน

ไผ่

ไผ่เงิน,ไผ่ลาย
ไผ่เงิน,ไผ่ลาย ปราจีนบุรี

ราคา 55.00 บาท /ถุง

ไผ่สีทอง
ไผ่สีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท /ถุง

ไผ่ซางหม่น
ไผ่ซางหม่น ปราจีนบุรี

ต้นไผ่ตง
ต้นไผ่ตง ปราจีนบุรี

ต้นไผ่กิมซุง
ต้นไผ่กิมซุง ปราจีนบุรี

ไผ่เลี้ยงหวาน สูง1ม.
ไผ่เลี้ยงหวาน สูง1ม. ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท /ต้น

ขายไผ่เลี้ยง
ขายไผ่เลี้ยง ปราจีนบุรี

ไผ่เลี้ยง 3 เมตร
ไผ่เลี้ยง 3 เมตร ปราจีนบุรี

ดู 'ไผ่' ทั้งหมดในร้านนี้

ปาล์ม

ปาล์มยะวา
ปาล์มยะวา ปราจีนบุรี

ต้นปาล์มเชมเปญ
ต้นปาล์มแชมเปญ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นปาล์มขวด
ต้นปาล์มขวด ปราจีนบุรี

ต้นปาล์มชวา
ต้นปาล์มชวา ปราจีนบุรี

ต้นปาล์มแวกซ์
ต้นปาล์มแวกซ์ ปราจีนบุรี

ปาล์มพัดจีบ
ปาล์มพัดจีบ ปราจีนบุรี

ราคา 480.00 บาท /ต้น

ดู 'ปาล์ม' ทั้งหมดในร้านนี้

หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมียแดงสยาม
หมากผู้หมากเมียแดงสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

หมากผู้หมากเมียแดงสยาม
หมากผู้หมากเมียแดงสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

หมากผู้หมากเมีย แดงสยาม
หมากผู้หมากเมีย แดงสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

หมากผู้หมากเมียแดงสยาม
หมากผู้หมากเมียแดงสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ต้น

หมากผู้หมากเมีย ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

หมากสี หรือ หมากผู้หมากเมีย
หมากสี หรือ หมากผู้หมากเมีย ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ถุง

ดู 'หมากผู้หมากเมีย' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นหมาก

ต้นหมากสงเตี้ย ปราจีนบุรี

ต้นหมากสง
ต้นหมากสง ปราจีนบุรี

ต้นหมากสงสูง6เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นหมาก' ทั้งหมดในร้านนี้

ทองอุไร

ทองอุไร
ทองอุไร ปราจีนบุรี

ต้นทองอุไรสูง70เซนติเมตร
ต้นทองอุไรสูง70เซนติเมตร ปราจีนบุรี

ราคา 25.00 บาท

ดู 'ทองอุไร' ทั้งหมดในร้านนี้

โมก

โมกเวียดนาม
โมกเวียดนาม ปราจีนบุรี

โมกพวงสูง1เมตร
โมกพวงสูง1เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท /ต้น

ต้นโมกความสูง1.20เมตร
ต้นโมกความสูง1.20เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 37.00 บาท /ต้น

ต้นโมกสูง1.50เมตร
ต้นโมกสูง1.50เมตร ปราจีนบุรี

ดู 'โมก' ทั้งหมดในร้านนี้

ปีบ

ต้นปีบ ปราจีนบุรี

ต้นปีปทอง
ต้นปีปทอง ปราจีนบุรี

ต้นปีบ
ต้นปีบ ปราจีนบุรี

ต้นปีบ
ต้นปีบ ปราจีนบุรี

ดู 'ปีบ' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นหมากแดง

ต้นหมากแดง
ต้นหมากแดง ปราจีนบุรี

ราคา 650.00 บาท /กอ

หมากแดงทองสูง3เมตร
หมากแดงทองสูง3เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /กอ

หมากแดงสูง 3 เมตร
หมากแดงสูง 3 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /กอ

ต้นหมากแดงสูง 4 เมตร
ต้นหมากแดงสูง 4 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /กอ

ดู 'ต้นหมากแดง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นฟอกเทล

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ฟอกเทล
ฟอกเทล ปราจีนบุรี

ปาล์มฟอกเทล ปราจีนบุรี

ราคา 380.00 บาท /ต้น

ต้นฟอกเทลสูง5เมตร
ต้นฟอกเทลสูง5เมตร ปราจีนบุรี

ดู 'ต้นฟอกเทล' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นไผ่

ไผ่เลี้ยง ความสูง 2.50 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท /ถุงละ 1 ลำ

ไผ่เลี้ยง ความสูง 3.50 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 85.00 บาท /ถุงละ 3 ลำ

ไผ่เลี้ยง ความสูง 1.5 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 75.00 บาท /ถุงละ 3 ลำ

ดู 'ต้นไผ่' ทั้งหมดในร้านนี้

ประดู่

ต้นประดู่แดง
ต้นประดู่แดง ปราจีนบุรี

ต้นประดู่
ต้นประดู่ ปราจีนบุรี

ต้น ประดู่
ต้น ประดู่ ปราจีนบุรี

ดู 'ประดู่' ทั้งหมดในร้านนี้

ยางนา

ต้นยางนา
ต้นยางนา ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท /ต้น

กล้ายางนา
กล้ายางนา ปราจีนบุรี

ดู 'ยางนา' ทั้งหมดในร้านนี้

ราชพฤกษ์

ต้นราชฤกษ์
ต้นราชฤกษ์ ปราจีนบุรี

ต้นราชพฤกษ์
ต้นราชพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ดู 'ราชพฤกษ์' ทั้งหมดในร้านนี้

เฮลิโคเนีย

ดู 'เฮลิโคเนีย' ทั้งหมดในร้านนี้

โกสน

ต้นโกสนใบขนุน
ต้นโกสนใบขนุน ปราจีนบุรี

ต้นโกสน (สายยูโด)
ต้นโกสน (สายยูโด) ปราจีนบุรี

ดู 'โกสน' ทั้งหมดในร้านนี้

จั๋ง

ต้นจั๋งด่าง
ต้นจั๋งด่าง ปราจีนบุรี

จั๋วเชียงใหม่
จั๋วเชียงใหม่ ปราจีนบุรี

ต้นจั๋งเชียงใหม่
ต้นจั๋งเชียงใหม่ ปราจีนบุรี

ดู 'จั๋ง' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นคูน

ต้นคูณ
ต้นคูณ ปราจีนบุรี

ต้นคูน
ต้นคูน ปราจีนบุรี

ต้นคูณ
ต้นคูณ ปราจีนบุรี

ดู 'ต้นคูน' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นพุดสามสี
ต้นพุดสามสี ปราจีนบุรี

ต้นพลับพลึงขาว
ต้นพลับพลึงขาว ปราจีนบุรี

ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า ปราจีนบุรี

ต้นมะลิ
ต้นมะลิ ปราจีนบุรี

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 850.00 บาท /ต้น

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 850.00 บาท /ต้น

ต้นสเลเต,มหาหงส์
ต้นสเลเต,มหาหงส์ ปราจีนบุรี

ราคา 65.00 บาท /ถุง

ต้พุดเศรษฐีสยาม
ต้นพุดเศรษฐีสยาม ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นพุดพิชญา
ต้นพุดพิชญา ปราจีนบุรี

พุดสุภโชค
พุดสุภโชค ปราจีนบุรี

ต้นพุดนำ้บุศย์
ต้นพุดนำ้บุศย์ ปราจีนบุรี

พุดศุภโชค
พุดศุภโชค ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท /ต้น

ต้นพุดศุภโชค
ต้นพุดศุภโชค ปราจีนบุรี

ราคา 45.00 บาท /ต้น

ต้นจันผา
ต้นจันผา ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ไผ่น้ำเต้า
ไผ่น้ำเต้า ปราจีนบุรี

ราคา 65.00 บาท /ถุง

กล้วยพัด
กล้วยพัด ปราจีนบุรี

ราคา 140.00 บาท /ต้น

กล้วยพัด
กล้วยพัด ปราจีนบุรี

ราคา 380.00 บาท /ต้น

กาวดูล็อป
กาวดูล็อป ปราจีนบุรี

ราคา 55.00 บาท /กอ

ต้นหมากเหลือง 2 เมตร
ต้นหมากเหลือง 2 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท /ถุง

ต้นหมากเขียวสูง3เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 450.00 บาท /กอ

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 900.00 บาท /ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง ปราจีนบุรี

ต้นชาฮอกเกี้ยน
ต้นชาฮอกเกี้ยน ปราจีนบุรี

ต้นชาฮอกเกี้ยน
ต้นชาฮอกเกี้ยน ปราจีนบุรี

ไผ่จีน,ไผ่หลอด สูง 1 เมตร ปราจีนบุรี

ราคา 60.00 บาท /ถุง

ต้นรักทะเล ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท /ต้น

หญ้าแมกซิกัน
หญ้าเม็กซิกัน ปราจีนบุรี

ราคา 10.00 บาท /ถุง

ต้นเดหลี
ต้นเดหลี ปราจีนบุรี

ราคา 18.00 บาท /ต้น

หนวดปลาหมึกด่าง
หนวดปลาหมึกด่าง ปราจีนบุรี

เฮลิโคเนีย คล้าหลังแดง
เฮลิโคเนีย คล้าหลังแดง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ถุง

เอื้องหมายนาด่าง
เอื้องหมายนาด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา ปราจีนบุรี

ราคา 35.00 บาท /ต้น

กล้วยพัด
กล้วยพัด ปราจีนบุรี

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ต้นขนุน
ต้นขนุน ปราจีนบุรี

ต้นขนุน
ต้นขนุน ปราจีนบุรี

ต้นสะเดา
ต้นสะเดา ปราจีนบุรี

ต้นสักทอง ปราจีนบุรี

ราคา 480.00 บาท /ต้น

ต้นมะฮอกกานี
ต้นมะฮอกกานี ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท /ต้น

ต้นบัวสวรรค์
ต้นบัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

ต้นอโศกอินเดีย
ต้นอโศกอินเดีย ปราจีนบุรี

กล้าต้นพยุง
กล้าต้นพยุง ปราจีนบุรี

ต้นพยุง
ต้นพยุง ปราจีนบุรี

ต้นทองกวาว ต้นจาน
ต้นทองกวาว ต้นจาน ปราจีนบุรี

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ปราจีนบุรี

ราคา 380.00 บาท /ต้น

ตะเบเหลือง
ตะเบเหลือง ปราจีนบุรี

ต้นชัยพฤกษ์
ต้นชัยพฤกษ์ ปราจีนบุรี

ชงโคเปอร์เซีย
ชงโคเปอร์เซีย ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท /ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา ปราจีนบุรี

ต้นเกาลัด
ต้นเกาลัด ปราจีนบุรี

ต้นจามจุรี
ต้นจามจุรี ปราจีนบุรี

ต้นจามจุรี
ต้นจามจุรี ปราจีนบุรี

เศรษฐีเงินหนุน
เศรษฐีเงินหนุน ปราจีนบุรี

ต้นศรีตรัง
ต้นศรีตรัง ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ต้นศรีตรัง
ต้นศรีตรัง ปราจีนบุรี

ต้นหว้า
ต้นหว้า ปราจีนบุรี

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล ปราจีนบุรี

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล ปราจีนบุรี

ราคา 380.00 บาท /ต้น

ต้นนำ้เต้า
ต้นนำ้เต้า ปราจีนบุรี

ต้นแคแสด
ต้นแคแสด ปราจีนบุรี

สตาร์แอปเปิ้ล
สตาร์แอปเปิ้ล ปราจีนบุรี

ต้นนนทรี
ต้นนนทรี ปราจีนบุรี

ต้นสาธร
ต้นสาธร ปราจีนบุรี

ต้นบานบุรี
ต้นบานบุรี ปราจีนบุรี

ต้นลีกวนยู ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท /ต้น

ต้นกระดังงาสงขลา
ต้นกระดังงาสงขลา ปราจีนบุรี

ต้นแก้ว สูง 1 เมตร
ต้นแก้ว สูง 1 เมตร ปราจีนบุรี

ต้นจำปีขาว
ต้นจำปีขาว ปราจีนบุรี

ต้นจำปี
ต้นจำปี ปราจีนบุรี

ต้นดาหลา
ต้นดาหลา ปราจีนบุรี

ราคา 85.00 บาท /กอ

ขิงแดง
ขิงแดง ปราจีนบุรี

ราคา 180.00 บาท /กอ

ต้นหมากนวล
ต้นหมากนวล ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น