ค้นหาสินค้า

ต้นไผ่

ร้าน สวนพร้อมพันธุ์ไม้
ผู้สนับสนุน
ไผ่เลี้ยง ความสูง 2.50 เมตร | สวนพร้อมพันธุ์ไม้ -  ปราจีนบุรี

สวนพร้อมพันธุ์ไม้ | ปราจีนบุรี ผู้สนับสนุน
ต้นไผ่เลี้ยง ความสูง 2.5 เมตร ถุงละ 1 ลำ ราคา 80 บาท
ถุงละ 3 ลำ ราคา 80 บาท
ขายต้นไผ่เลี้ยง มีความสูง 1 ม.,1.50 ม., 2.30 ม., 3.50 ม., 6 ม.

ราคาถุงละ 1 ลำละ 80.00 บาท ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616 0819401616 เบอร์โทรไลน์ 0819401616

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์

ไผ่เลี้ยง ความสูง 3.50 เมตร | สวนพร้อมพันธุ์ไม้ -  ปราจีนบุรี

สวนพร้อมพันธุ์ไม้ | ปราจีนบุรี ผู้สนับสนุน
ขายต้นไผ่เลี้ยง มีความสูง 1 ม.,1.50 ม., 2.30 ม., 3.50 ม., 6 ม.

ราคาถุงละ 3 ลำละ 85.00 บาท ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616 0819401616 เบอร์โทรไลน์ 0819401616

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์

ไผ่เลี้ยง ความสูง 1.5 เมตร | สวนพร้อมพันธุ์ไม้ -  ปราจีนบุรี

สวนพร้อมพันธุ์ไม้ | ปราจีนบุรี ผู้สนับสนุน
ใช้ปลูกประดับ,ปลูกทำรั้ว,ปลูกสวยงาม,ใช้ลำ,กินหน่อ
ขายต้นไผ่เลี้ยง มีความสูง 1 ม.,1.50 ม., 2.30 ม., 3.50ม., 6 ม.

ราคาถุงละ 3 ลำละ 75.00 บาท ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616 0819401616 เบอร์โทรไลน์ 0819401616

ร้านแนะนำ ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

โทรศัพท์