ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

เครื่องวัดค่า pH

เครื่องวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm)
เครื่องวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm) กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800.00 บาท

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000.00 บาท

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000.00 บาท

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC METER
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC METER กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

เมนูส่วนล่างของเว็บ