ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด,ntinnovation

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

สินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

สินค้ามาใหม่

เครื่องวัดค่าความหวาน Refractometer
เครื่องวัดค่าความหวาน Refractometer กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,350.00 บาท

เครื่องวัดไฮโดรมิเตอร์
เครื่องวัดไฮโดรมิเตอร์ กรุงเทพมหานคร

ราคา 250.00 บาท

เครื่องวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm)
เครื่องวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm) กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,800.00 บาท

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000.00 บาท

เครื่องวัดค่าความเค็มแบบปากกาดิจิตอล
เครื่องวัดค่าความเค็มแบบปากกาดิจิตอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800.00 บาท

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000.00 บาท

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC METER
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC METER กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ