สินค้าทั้งหมดในร้านhygrometer

เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชิ้นสัมพัทธ์ดิจิตอล
เครื่องวัดความชิ้นสัมพัทธ์ดิจิตอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 330.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นในดิน
เครื่องวัดความชื้นในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 399.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ ผ้า
เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ ผ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 699.00 บาท

เครื่องวัดความชื้น แสง และ PH ในดิน
เครื่องวัดความชื้น แสง และ PH ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 400.00 บาท

เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดความชื้น กรุงเทพมหานคร

ราคา 99.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นแบบดิจิตอล
เครื่องวัดความชื้นแบบดิจิตอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 350.00 บาท


เครื่องวัดค่า-pH

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง พร้อมน้ำยา
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง พร้อมน้ำยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง ในดิน
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 399.00 บาท

กระดาษวัด pH กรด ด่าง
กระดาษวัด pH กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

เครื่องวัด ph  กรด ด่าง
เครื่องวัด ph กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

เครื่องวัด EC conductivity วัดการนำไฟฟ้า
เครื่องวัด EC conductivity วัดการนำไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 649.00 บาท

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ EW-988H
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ EW-988H กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท

เครื่องควบคุมอุณภูมิดิจิตอล 699 บาท
เครื่องควบคุมอุณภูมิดิจิตอล 699 บาท กรุงเทพมหานคร

ราคา 699.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ