ค้นหาสินค้า

ร้าน hygrometer

hygrometer

จำหน่ายเครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องวัดค่ากรด ด่าง pH
สำหรับงานเกษตร งานโรงเรือน โรงเห็ด ตู้ฟักไข่

มีบริการส่ง EMS และ ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง

สินค้ามาใหม่

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ EW-988H
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ EW-988H กรุงเทพมหานคร

ราคา 650.00 บาท

เครื่องวัด EC conductivity วัดการนำไฟฟ้า
เครื่องวัด EC conductivity วัดการนำไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 649.00 บาท

เครื่องควบคุมอุณภูมิดิจิตอล 699 บาท
เครื่องควบคุมอุณภูมิดิจิตอล 699 บาท กรุงเทพมหานคร

ราคา 699.00 บาท

เครื่องวัดความชิ้นสัมพัทธ์ดิจิตอล
เครื่องวัดความชิ้นสัมพัทธ์ดิจิตอล กรุงเทพมหานคร

ราคา 330.00 บาท

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง พร้อมน้ำยา
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง พร้อมน้ำยา กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นในดิน
เครื่องวัดความชื้นในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 399.00 บาท

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง ในดิน
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง ในดิน กรุงเทพมหานคร

ราคา 399.00 บาท

กระดาษวัด pH กรด ด่าง
กระดาษวัด pH กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 50.00 บาท

เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง
เครื่องวัดค่า pH กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ ผ้า
เครื่องวัดความชื้นไม้ กระดาษ ผ้า กรุงเทพมหานคร

ราคา 699.00 บาท

เครื่องวัด ph  กรด ด่าง
เครื่องวัด ph กรด ด่าง กรุงเทพมหานคร

ราคา 599.00 บาท

วีดีโอคลิป

สาระ-ข่าวสาร