ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

เชิญเยี่ยมชมและปรึกษาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ร้าน: ผักไฮโดร

                                            - H2O Hydrogarden -      
     เกิดขึ้นในช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซีสปี2008ที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวซบเซา"บ้านสบาย"  ซึ่งเป็นบ้านพักนานาชาติก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน พวกเราได้ระดมความคิดเพื่อหากิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกับแนวความคิด "สบายเหมือนบ้านที่บ้านสบาย" ของเราและได้พบว่าการปลูกผักไร้ดินหรือ "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ช่วยให้พนักงานมีงานทำไม่จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน บ้านสบายดูร่มรื่นและน่าสนใจขึ้น อีกทั้งลูกค้ายังได้รับประทานผักที่สดสะอาด ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  จากประสบการณ์สี่ปีที่ผ่านมายืนยันว่า    
"การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นธุรกิจเสริมที่ทำรายได้ดีและเป็นงานอดิเรกที่ดีอีกด้วย"    
   
H2OHydrohydrogarden มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เชิญมาเยี่ยมชม ศึกษาช้อมูลการปลูกได้ที่ฟาร์มของเรา ลาดพร้าว 71 อยู่ใน โรงแรมบ้านสบาย เปิดทุกวัน 08:30 - 17:30 น.

clsForumTopic
คำสำคัญ:
เมนูส่วนล่างของเว็บ