ค้นหาสินค้า

ต้นกล้าการเวก

ร้าน พรรณพนา
การเวก | พรรณพนา - บางกรวย นนทบุรี

พรรณพนา | บางกรวย นนทบุรี
มีต้นการเวกขาย ตั้งแต่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
รับปลูกไม้ตามโครงการ หมู่บ้าน บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า
ปลูกเพื่อเป็นไม้เลื้อยให้ร่มเงาได้อย่างดี ปลูกเพื่อใช้เป็นแนวรั้วหรือเขตแดนได้

ราคาต้นละ 100.00 บาท ติดต่อ นาย ศุภชัย หล่องมุ่น โทร. 0811006499 0811006499

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์