เกษตรยั่งยืน
ในร้าน เกษตรยั่งยืน
แชร์บน facebook

มิสเตอร์ไรซ์

เกษตรยั่งยืน

ปุ๋ยเคมี มีผลในการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ข้าวได้รับธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีทางดินในปริมาณที่มากกลับเป็นการเพิ่มต้นทุนการทำนา ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ปุ๋ยเคมีส่วนที่ตกค้างในดินเป็นตัวปัญหาทำให้ดินเสีย ดินเสื่อมสภาพเร็ว ดินขาดสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของข้าว เพราะปุ๋ยเคมีส่วนที่ตกค้างทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดเป็นด่าง เป็นสภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในดินที่มีประโยชน์ เช่น จุลีนทรีย์ที่จะช่วยเสริมสร้างสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์, ไส้เดือนที่เป็นตัวช่วยให้ดินร่วนซุย และสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์อื่นที่เป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้กลายเป็นอาหารข้าวได้ การเพาะปลูกข้าวในปริมาณมากขึ้น (หนาแน่นขึ้น) จะทำให้ดินสูญเสียแร่ธาตุและสารอาหารหลักที่จำเป็น รวมถึงสารอาหารรอง และสารอาหารเสริมที่ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิตข้าวไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากขึ้น เพียงแค่ใช้วิธีการเพาะปลูกให้หนาแน่นขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม มิสเตอร์ไรซ์ ผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ(อินเดีย) ส่วนประกอบหลัก ของมิสเตอร์ไรซ์ อาหารเสริม (Help Meal): 10% กรดอะมิโน (Amino Acid): 5% กรดโมโนซิลิซิก (Mono Silicic Acid): 4% สารอื่น ๆ (Filler Materials): 81% ประโยชน์ของมิสเตอร์ไรซ์ - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มการแตกกอและรวงข้าว - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าว - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำสารอาหารจากปุ๋ย มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ - มิสเตอร์ ช่วยให้พืชแข็งแรงและทนต่อสภาพดินเค็ม หรือดินเป็นกรด เป็นด่าง - มิสเตอร์ไรซ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวและการเก็บรักษาความสดไว้ได้นานยิ่งขึ้น ปริมาณและวิธีการใช้ มิสเตอร์ไรซ์ ใช้มิสเตอร์ไรซ์ 3 กิโลกรัม (กก.) ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 150 กก. หรือ ปุ๋ยเคมี 50 กก. หว่านในพื้นที่เพาะปลูกขนาด 2.5-3 ไร่ สามารถผสมกับปุ๋ยใส่ทางดินได้ทุกชนิด ใช้มิสเตอร์ไรซ์ทุกครั้งตามรอบการหว่านปุ๋ย ในกรณีของ ดินเค็ม ดินมีค่าเป็นกรด ดินมีค่าเป็นด่าง และ ดินเปียก ให้ใช้มิสเตอร์ไรซ์ 6 กิโลกรัม (กก.) ต่อ 2.5 ไร่

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไบโอฮูม กรดฮิวมิคเข้มข้น

เกษตรยั่งยืน

ไบโอฮูม คือ ส่วนผสมของกรดฮิวมิกที่มีความเข้มข้น 42 % ใช้ฉีดพ่นทางใบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารพิษ เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินและบำรุงพืช สามาถใช้กับดินโดยการรดไปบนพื้นดิน และใช้กับเมล็ดพันธ์เพื่อให้การงอกหรือการแตกหน่อมีประสิทธิภาพดีขึ้น ประโยชน์ของ ไบโอฮูม : -ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มการอุ้มน้ำของดิน และช่วยต้านภาวะความแห้งแล้ง - ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน -ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มอัตราการงอกหรือการแตกหน่อของเมล็ดพันธ์พืช -ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร -ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มความสามารถของพืชในการต้านทานโรค -ไบโอฮูม ช่วยเพิ่มการสร้างและการพัฒนาราก วิธีการใช้และปริมาณที่ใช้ ไบโอฮูม - ใช้ฉีดพ่นทางใบ : ผสม ไบโอฮูม 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อฉีดพ่น - ใช้รดราดทางดิน : ผสม ไบโอฮูม 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพื่อรดพื้นดิน - ใช้แช่เมล็ดหรือท่อนพันธ์ : ผสมไบโอ-ฮูม 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร แช่เมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธ์นานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง *** แนะนำให้ใช้ ไบโอ-ฮูม แยกจากสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ (อย่าใช้ ไบโอฮูม ร่วมกับสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ) เนื่องจาก ไบโอฮูม มีค่า (ความเป็นกรดด่าง) pH สูง ไบโอฮูม สามารถตกตะกอนได้ ควรเขย่าให้เข้ากันก่อนใช้งานและควรเขย่าให้แตกละลายเป็นน้ำ มิเช่นนั้นอาจทำให้อุดตันที่หัวฉีดพ่นได้ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่าย: 5 ลิตร http://kasetyangyuen.com/product.detail_0_th_6279356#.VTtLXSGqqkp

ราคา 1,800.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เวทเมจิก สารเพิ่มประสิทธิภาพ

เกษตรยั่งยืน

เวทเมจิก สารเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดแรงตึงผิว เข้มข้น มีส่วนผสมของสารที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ตกค้างในดินไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสูตรเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ช่วยให้น้ำคงสภาพความเป็นกลางของค่า pHได้ แม้น้ำอยู่ในสภาวะเป็ยกรด-ด่าง ปลอดภัยกับสารละลายทุกชนิด ออกแบบให้ใช้ร่วมกับสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในรูปแบบการฉีดพ่นด้วยน้ำ รวมไปถึงยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ส่วนผสมที่ละลายในน้ำ และส่วนผสมที่มีน้ำมันในน้ำ เมื่อใช้ผสมกับสารละลาย (น้ำยา) อื่น ๆ จะช่วยลดแรงตึงผิว ทำให้น้ำยากระจายตัวได้ดีและครอบคลุมพื้นผิวได้ทั่วถึง และสม่ำเสมอ เวทเมจิก สามารถขจัดปัญหาในระบบการฉีดพ่นด้วยน้ำ ทำให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ประโยชน์ของเวทเมจิก - เวทเมจิก ช่วยให้น้ำยาฉีดพ่นสัมผัสได้ครอบคลุมพื้นที่ผิวต้นไม้มากขึ้น (เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสน้ำยาฉีดพ่น) - เวทเมจิก ช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสามารถควบคุมการฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วถึงได้ง่าย - เวทเมจิก ช่วยให้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยน้ำละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับส่วนผสมได้ดีขึ้น - เวทเมจิก ช่วยให้ยาฆ่าแมลงกระจายได้ทั่วถึง ทำให้การควบคุมแมลงศัตรูพืชทำได้ง่ายขึ้น - เวทเมจิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมของสารฉีดพ่นเข้าสู่ผิวชั้นนอกของใบให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศแห้ง - เวทเมจิก ช่วยให้ปุ๋ยไนโตรเจนแบบน้ำละลายเข้ากับส่วนผสมของยาฆ่าแมลงได้ดีขึ้น - เวทเมจิก ช่วยหล่อลื่นปั้ม และหัวฉีดพ่นให้สะอาด - เวทเมจิกติดทนนานบนพื้นผิวพืชที่ฉีด และป้องกันการชะล้างจากน้ำฝน - เวทเมจิก ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วินาที - เวทเมจิก ช่วยลดการสูญเสียน้ำยาเนื่องจากแสงแดด ลม - เวทเมจิก ช่วยลดปริมาณสารที่ใช้ในการฉีดพ่นได้ถึง 25 % ปริมาณและวิธีการใช้เวทเมจิก ผสม เวทเมจิก0.5–1.0 มิลลิลิตร ต่อน้ำยาที่ใช้ฉีดพ่น 1 ลิตร เวทเมจิก เหมาะที่จะใช้กับน้ำยา หรือการฉีดพ่นเหล่านี้ - การฉีดพ่นสารบำรุงพืช และปุ๋ย - การฉีดพ่นยาฆ่าแมลง - การฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช - ปุ๋ยไนโตรเจนเหลว และปุ๋ยชนิดอื่น ๆ - การฉีดพ่นอื่น ๆ ทางใบ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร http://kasetyangyuen.com/product.detail_0_th_6231452#.VTs5WyGqqkp

ราคา 190.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชูการี ธาตุอหารอินทรีย์สำหรับอ้อย

เกษตรยั่งยืน

การปลูกอ้อยในพื้นที่เดิมเป็นเวลานานส่งผลเสียต่อสภาพดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่ออ้อย ขาดสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้ผลผลิตอ้อยลดต่ำลงทุกปี การเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้นชาวไร่อ้อยจึงต้องใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ธาตุอาหารแก่อ้อยให้พอเพียงกับความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อหวังว่าจะได้ผลผลิตอ้อยที่มากตามที่ต้องการ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากกลับทำให้ดินเสีย ดินเป็นกรด ขาดสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย และดินเสื่อมสภาพลงทุกปี ผลผลิตอ้อยที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้ต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นทุกปี ชูเกอะรี (Sugary) จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงและคุณภาพอ้อยให้ดีขึ้น ค่าความหวานที่สูงขึ้น (CCS สูง) ทนต่อโรค แมลงศัตรูอ้อย และสภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวน ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชูเกอะรี (Sugary) ช่วยรักษาและเสริมสร้างสารอินทรีย์ในดินไม่ให้เป็นพิษและปลอดภัยจากการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนประกอบหลัก (100%) อาหารเสริม (Help Meal): 12%, กรดอะมิโน (Amino Acid): 4%, กรดโมโนซิลิซิก (Mono Silicic Acid): 3%, สารอื่น ๆ (Filler Materials): 81% ประโยชน์ของ ชูเกอระรี (Sugary) - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - เพิ่มอัตราการเติบโตของลำต้นและน้ำหนัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลผลิตที่สูงขึ้น - ทำให้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรง - เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำตาลค่าความหวาน (CCS) สูงขึ้น - เพิ่มความทนทานต่อสภาวะบีบคั้น เนื่องจากการขาดความชุ่มชื้น และคุณภาพของดิน เช่น ความเป็นกรดหรือด่างของดิน - ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหาร ที่ดินกักเก็บไว้เนื่องจากสภาวะความเป็นกรดสูง เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนาน วิธีการใช้ ชูเกอะรี ชูเกอะรี (Sugary) สามารถใช้กับดินได้โดยตรง และสามารถผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอก แร่ธาตุหรือสารปรับปรุงดินอื่น ๆ ได้ ปริมาณที่แนะนำคือ 6 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 2.5 ไร่ ต่อปี อัตราการใช้ ชูเกอะรี ผสมปุ๋ย : ปุ๋ยเคมี 50 กก.: ชูเกอะรี 3 กก. ใช้ในพื้นที่ 2.5 -3 ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. : ชูเกอะรี 1 กก. ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 กก. : ชูเกอะรี 1 กก. ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ควรแบ่ง "ชูเกอะรี" ออกเป็นสองส่วนและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินอย่างทั่วถึง โดยส่วนแรก ชูเกอะรี 3 กิโลกรัม ใช้ในพื้นที่ 2.5 – 3 ไร่ ควบคู่กับปุ๋ยรองพื้นในช่วงการเตรียมดินหรือช่วงปลูกอ้อย ถ้าอ้อยตอให้ใช้ผสมปุ๋ยใส่ภายหลังการให้น้ำอ้อยตอครั้งแรก ควรฝังกลบปุ๋ยลงในดินเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนที่สอง ปริมาณ 3 กิโลกรัม (กก.) ใช้หลังจากการใส่ครั้งแรก 30–40 วัน โดยใช้ผสมปุ๋ยใส่แบบฝังกลบหรือหว่านแล้วไถกลบอย่างน้อย 3 กิโลกรัม (กก.) ต่อ 2.5 -3 ไร่

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มิสเตอร์ออนการ์

เกษตรยั่งยืน

มิสเตอร์ออนการ์ (Mr.Onga) ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารอินทรีย์ สำหรับพืชหัวใต้ดิน เช่น มัน หอม กระเทียม ข่า ขิง ขมิ้น เผือก และพืชหัวใต้ดินอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำและคุณภาพ พื้นที่เพาะปลูกหลายๆพื้นที่ในประเทศไทย ต้องอาศัยน้ำฝนธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูกเป็นหลัก ทำให้ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ เมื่อเกิดฝนแล้ง และเชื้อราเนื่องจากความชื้นในดินที่มากเกินไปเมื่อฝนตกมากกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียหาย เก็บรักษาผลผลิตได้ไม่นาน มิสเตอร์ออนการ์ (Mr.Onga) ธาตอาหารพืชอินทรีย์ จึงได้ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มากขึ้น ผลิตผลมีคุณภาพดี ขายได้ราคา มีกำไรมากขึ้น ส่วนประกอบหลัก ของมิสเตอร์ออนการ์ ธาตุอาหารเสริม (Help Meal) : 8%, กรดอะมิโน (Amino Acid) : 7%, กรดโมโนซิลิซิก (Mono Silicic Acid) : 5%, อินทรีย์วัตถุที่จำเป็น (Filler Materials) : 80% ประโยชน์ของ มิสเตอร์ออนการ์ - เพิ่มน้ำหนักของหัว (ใต้ดิน) - ทำให้หัว (ใต้ดิน) มีขนาดสม่ำเสมอ - ปรับปรุงสีและรสชาติของหัว (ใต้ดิน) - ช่วยในการสร้างและสะสมแป้งของหัว - เพิ่มคุณภาพการเก็บรักษาหัว (ใต้ดิน) - ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช วิธีการใช้ มิสเตอร์ออนการ์ ใช้มิสเตอร์ออนการ์ 3 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคเมี 1 กระสอบ 50 กิโลกรัม หรือปุ๋ยอินทรีย์ 150 กิโลกรัม รองพื้นก่อนปลูกหรือหว่านในพื้นที่เพาะปลูกขนาด 2.5 - 3ไร่ สามารถผสมกับปุ๋ยคอก สารปรับปรุงดินและอินทรีย์วัตถุอื่นๆได้ทุกชนิด ในกรณีของ ดินเค็ม ดินมีค่าเป็นกรด ดินมีค่าเป็นด่าง และ ดินเปียก ให้ใช้มิสเตอร์ออนการ์ 6 กิโลกรัม ต่อ 2.5 ไร่ ขนาดบรรจุ มิสเตอร์ออนการ์ : น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ไบโอไฟท์ที ธาตุอาหารพืชอินทรีย์ ชนิดเม็ด

เกษตรยั่งยืน

ไบโอไฟท์ที เป็นธาตุอาหารพืชอินทรีย์สูตรเข้มข้น ชนิดเม็ด ไร้สารพิษ สำหรับเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชทุกชนิด ให้สูงขึ้น ไบโอไฟท์ที ช่วยแก้ปัญหาไม้ผลออกลูกช้า ลดการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อน ไบโอไฟท์ที ช่วยทำให้ไม้ผล ติดลูกดก ผลโต ได้น้ำหนัก รสชาติดี รูปทรงผลและสีสรรสวยงาม ส่วนประกอบหลักของไบโอไฟท์ที สารฮิวมิค สารปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ธาตุอาหารทีจำเป็นสำหรับพืช คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ ไบโอไฟท์ที ไบโอไฟท์ที ช่วยทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ไบโอไฟท์ที ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ไบโอไฟท์ที ช่วยให้พืชทนทานต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ไบโอไฟท์ที ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น ไบโอไฟท์ที ช่วยในการสังเคราะห์แสงและดูดซึมสารอาหาร ของพืช ไบโอไฟท์ที เพิ่มการแตกรากใหม่และจำนวนรากฝอย ให้มากขึ้น วิธีการใช้ไบโอไฟท์ที พืชผัก สมุนไพร: ทุบบดให้ละเอียดละลายน้ำ ฉีดพ่นทางใบ ราดรดโคนต้น: 1 เม็ด ต่อน้ำ 10 -15 ลิตร ต้นไม้ขนาดเล็ก: 1 / 4 เม็ด ฝังกลบใต้โคนต้น ต้นไม้ขนาดใหญ่: 2 เม็ด ฝังกลบใต้โคนต้น ระยะเวลาใช้ ไบโอไฟท์ที ทุกๆ 30 วัน ขนาดบรรจุ 1 กล่อง บรรจุ 100 เม็ด

ราคา 850.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ออลทรีน่า4

เกษตรยั่งยืน

ออลทรีน่า4 เป็นสายแร่ธรรมชาติ อยู่ในตระกูลหินอัคนี กลุ่มแร่เทคโตซิลิเกต เกิดจากลาวาภูเขาไฟใต้พื้นโลกที่พวยพุ่งออกมาแล้วเย็นลงมีสีเขียวอ่อนนำมาบดละเอียด เพื่อนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช แร่ภูเขาไฟ ออลทรีน่า4 นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีความเข้มข้นมาก ปลอดสารพิษ จึงควรใช้แต่น้อย แต่ได้ผลมาก คุณสมบัติ - มีค่าซีอีซี (CEC = Cation Exchange Capacity 130-160) มากกว่าแร่ชนิดเดียวหลายเท่าตัว - มีแร่ธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมสมบูรณ์ - สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด โดยผสมใช้ร่วมกันอัตรา 1 ต่อ 10 - ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บธาตุอาหารพืชต่างๆ ไว้รวมกัน และปล่อยให้พืชดูดกินอย่างช้าๆ ตามที่พืชต้องการ - ส่งผลให้พืชมีปุ๋ยดูดกินได้มากขึ้น นานกว่า และลดการสูญเสียปุ๋ยได้ถึง 80% คุณประโยชน์ - ใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ อินทรีย์เคมี และ ปุ๋ยเคมี - ใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น พืชผัก พืชไร่ พืชสวนและนาข้าว - ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ดีมีแร่ธาตุ มีลักษณะโปรงและร่วนซุย - ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตดี มีสุขภาพแข็งแรง แมลงศัตรูพืชไม่รบกวน - ช่วยลดศัตรูพืชประเภทสัตว์ เช่น มด ปลวก ด้วง หมัด เสี้ยนดิน ไส้เดือนฝอย หอยและแมลง วิธีใช้ ผสมออลทรีน่า 4 ขนาด 1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัมหว่าน ใช้ออลทรีน่า 4 อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ราด, รดหรือฉีดโคนต้นพืช บรรจุ : 1 กิโลกรัม http://kasetyangyuen.tarad.com/product.detail_0_th_4717446

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ คมสันต์ นักร้อง โทร. 035274570, 0849103832 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที