เกษตรยั่งยืน
แชร์บน facebook
ชูการี ธาตุอหารอินทรีย์สำหรับอ้อย,ชูการี,ธาตุอาหารสำหรับอ้อย,ธาตุอาหารอินทรีย์,สารเสริมอาหารพืชอินทรีย์,สารอินทรีย์,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

ชูการี ธาตุอหารอินทรีย์สำหรับอ้อย

รหัส:
229733
ราคา:
590.00
ติดต่อ:
คุณคมสันต์ นักร้อง
โทรศัพท์:
035274570
หรือคลิกที่
รายละเอียด
การปลูกอ้อยในพื้นที่เดิมเป็นเวลานานส่งผลเสียต่อสภาพดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่ออ้อย ขาดสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้ผลผลิตอ้อยลดต่ำลงทุกปี

การเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้นชาวไร่อ้อยจึงต้องใส่ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ธาตุอาหารแก่อ้อยให้พอเพียงกับความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อหวังว่าจะได้ผลผลิตอ้อยที่มากตามที่ต้องการ แต่การใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากกลับทำให้ดินเสีย ดินเป็นกรด ขาดสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย และดินเสื่อมสภาพลงทุกปี ผลผลิตอ้อยที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้ต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นทุกปี

ชูเกอะรี (Sugary) จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยให้สูงและคุณภาพอ้อยให้ดีขึ้น ค่าความหวานที่สูงขึ้น (CCS สูง) ทนต่อโรค แมลงศัตรูอ้อย และสภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวน ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชูเกอะรี (Sugary) ช่วยรักษาและเสริมสร้างสารอินทรีย์ในดินไม่ให้เป็นพิษและปลอดภัยจากการใช้ปุ๋ยเคมี

ส่วนประกอบหลัก (100%)

อาหารเสริม (Help Meal): 12%,
กรดอะมิโน (Amino Acid): 4%,
กรดโมโนซิลิซิก (Mono Silicic Acid): 3%,
สารอื่น ๆ (Filler Materials): 81%
ประโยชน์ของ ชูเกอระรี (Sugary)

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มอัตราการเติบโตของลำต้นและน้ำหนัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลผลิตที่สูงขึ้น

- ทำให้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรง

- เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำตาลค่าความหวาน (CCS) สูงขึ้น

- เพิ่มความทนทานต่อสภาวะบีบคั้น เนื่องจากการขาดความชุ่มชื้น และคุณภาพของดิน เช่น ความเป็นกรดหรือด่างของดิน

- ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหาร ที่ดินกักเก็บไว้เนื่องจากสภาวะความเป็นกรดสูง เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนาน

วิธีการใช้ ชูเกอะรี

ชูเกอะรี (Sugary) สามารถใช้กับดินได้โดยตรง และสามารถผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอก แร่ธาตุหรือสารปรับปรุงดินอื่น ๆ ได้ ปริมาณที่แนะนำคือ 6 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 2.5 ไร่ ต่อปี

อัตราการใช้ ชูเกอะรี ผสมปุ๋ย :

ปุ๋ยเคมี 50 กก.: ชูเกอะรี 3 กก. ใช้ในพื้นที่ 2.5 -3 ไร่

ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. : ชูเกอะรี 1 กก. ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 กก. : ชูเกอะรี 1 กก. ใช้ในพื้นที่ 1 ไร่

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ควรแบ่ง "ชูเกอะรี" ออกเป็นสองส่วนและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินอย่างทั่วถึง โดยส่วนแรก ชูเกอะรี 3 กิโลกรัม ใช้ในพื้นที่ 2.5 – 3 ไร่ ควบคู่กับปุ๋ยรองพื้นในช่วงการเตรียมดินหรือช่วงปลูกอ้อย ถ้าอ้อยตอให้ใช้ผสมปุ๋ยใส่ภายหลังการให้น้ำอ้อยตอครั้งแรก ควรฝังกลบปุ๋ยลงในดินเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่สอง ปริมาณ 3 กิโลกรัม (กก.) ใช้หลังจากการใส่ครั้งแรก 30–40 วัน โดยใช้ผสมปุ๋ยใส่แบบฝังกลบหรือหว่านแล้วไถกลบอย่างน้อย 3 กิโลกรัม (กก.) ต่อ 2.5 -3 ไร่
คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์
โพสข้อความ