ค้นหาสินค้า

ร้าน พิมลพรออร์คิด

พิมลพรออร์คิด

ปลูกกล้วยไม้หวายขายต้น
ขายต้นติดดอก
และไม้นิ้วเป็นหลักมีพ.ททั้งหมดสองสวน26ไร่ทำแลปเพาะเนื้อเยื่อเองมีพันธ์ไม้ใหม่ๆออกทุกปี

สินค้ามาใหม่

สาระ-ข่าวสาร