พิมลพรออร์คิด
แชร์บน facebook
เชื้อไมคอร์ไรซ่า,ไมคอร์ไรซ่า,ปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสินค้า:

เชื้อไมคอร์ไรซ่า

รหัส:
164440
ราคา:
ไม่ระบุ
ติดต่อ:
คุณนายสมิทธิ เส็งเจริญ
โทรศัพท์:
หรือคลิกที่
รายละเอียด
ข้อควรระวัง1.ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อนเพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวะภาพที่ใสลงไปในดิน
2.ควรใส่ปุ๋ยชีวะภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่เมื่อใส่ปุ๋ยชีวะภาพแล้วควรกลบดินในกรณีที่มีการให้น้ำควรรให้น้ำน้อย ๆก่อนแล้วจึงเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
3.ควรเก็บปุ๋ยชีวะภาพใว้ในภาชนะที่มิชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่มไม่ถูกความร้อน แสงแดด4.และฝน
4.ห้ามผสมกับปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมีได้ตามปกติหลังใส่แล้ว
5.ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่กำหนดคือวันที่21มิย.56
6.ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวมันจะอยู่ต่อไปจนกว่าพืชของท่านจะตาย
7.ห้ามใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพราะมันจะเป็นปฎิปักต่อกัน

ปัจจุบันไม่มีขายแล้วครับให้ท่านเอาเห็ดข้างบนในรูป
เช่นเห็ดเเผอะเห็ดลูกฝุ่น
ที่ดอกบานหน่อยนำมาบดด้วยมูลิเน็กกับน้ำเปล่าแล้วนำไไปชุบหรือแช่หรือว่าราดรอบทรงพุ้มให้มันติดเชื่อเห็ดราตรงปลายรากหรือเรียกว่าไซเล็ม
คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์
โพสข้อความ