ภควัตเพื่อนเกษตร
ในร้าน ภควัตเพื่อนเกษตร
แชร์บน facebook

สารจับใบ เกรดAAA สูตรเข้มข้น จี แอล

ภควัตเพื่อนเกษตร

สารจับใบ เกรดAAA สูตรเข้มข้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ สารละลายสำหรับฉีดพ่นชนิดต่างๆ มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) ช่วยลดแรงตึงผิว ของน้ำสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีต่างๆ เช่น สารป้องกัน กำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกัน กำจัดโรคพืช และปุ๋ยเคมี ช่วยให้เนื้อสารเคมีกระจายตัว และเป็นสารกระตุ้นช่วยเปิดปากใบพืชเพิ่มการยึดเกาะให้ สารผสมและทำให้ครอบคลุมพื้นที่บนใบได้ดี คุณสมบัติพิเศษ 1. ทำให้ปุ๋ยและยาทางใบทนการชะล้างของฝน แสงแดด 2. เพิ่มการดูดซึมอาหารทางใบของต้นพืช 3. กระตุ้นการเปิดปากใบพืช ทำให้ธาตุอาหารและสาร ที่ใช้ดูดซึมเข้าทางใบได้มาก 4. เพิ่มความคงทน ให้กับสารผสมที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ 5. ประสิทธิภาพสูง ใช้อัตราน้อยกว่า ทำให้ประหยัด กว่าสารจับใบอื่น ๆ 6. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว, ผัก, พืชอายุเก็บเกี่ยว สั้น, ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ 7. ใช้ได้ทัั้งการปลูกพืชแบบใช้สารเคมีและการปลูกพืช อินทรีย์(Organic) หมายเหตุ : ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก, ห่างจากแสงแดด , ความร้อนและเปลวไฟ อัตราและระยะเวลาการใช้ ผสมอัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ทุกครั้งที่ฉีดพ่นปุ๋ย , สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ สารชีวภาพทุกชนิดทางใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะใบพืช เพิ่มการดูดซึม เข้าทางปากใบ ช่วยให้เนื้อสารผสมกระจายตัวและเข้า ปากใบได้ดีกว่า ทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยยาและป้องกัน การชะล้างจากหรือเม็ดฝนและแสงแดดได้ดี

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด โทร. 023881038, 0841544858 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดหนอน(ดื้อยา) "บาร์ท๊อป"

ภควัตเพื่อนเกษตร

ชีวภัณฑ์(ปลอดสารพิษ)ป้องกันและกำจัดหนอน(ดื้อยา)และแมลงศัตรูพืช บาร์ท๊อป สามารถใช้ได้กับการปลูกพืชปลอดสารพิษ หรือ พืชอินทรีย์ ขนาดบรรจุ : 250 กรัม คุณสมบัติ : ใช้ในการกำจัดหนอนศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ, ไม้ผล, ผัก, ข้าว : หนอนเจาะสมอฝ้าย หรือหนอนเจาะผลมะเขือเทศ หนอนกินใบสัก, หนอนหญ้าแมวในปาล์มน้ำมัน, หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ , หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน , หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ , หนอนแปะใบส้ม และ หนอนม้วนใบข้าว วิธีใช้งานและอัตราการผสม : ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดใช้ บาร์ท๊อป อัตรา 40-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 3-5 วัน ซ้ำ 2-3 ครั้ง วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บาร์ท๊อป 1. บาร์ท๊อปอยู่ในรูปผงละเอียด เมื่อนำมาละลายน้ำ ไม่ควรผสมบาร์ท๊อปกับน้ำในถังโดยตรงแต่ควรแบ่งใส่ในน้ำจำนวน 1-2 ลิตรโดยผสมกับไข่, น้ำมะพร้าว หรือนมข้นหวาน กวนผสมให้เนื้อสารเข้ากันให้ดี แล้วตีฟอง หมักและทิ้งไว้ประมาณ 5-8 ชั่วโมง จึงนำไปใช้ผสมกับน้ำส่วนที่เหลือ จากนั้นจึงเทลงในถังเครื่องพ่นสาร 2. ฉีดพ่นเปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ เพื่อให้หนอนสามารถกินเชื้อบีทีที่ขยายออกมาได้มากเท่าที่จะมากได้ 3. การเปลี่ยนแปลงในหนอน วัน แรกไม่พบหนอนตาย แต่เริ่มเชื่องช้าลง วันที่ 2 หนอนเล็กๆเริ่มตายมาก วันที่ 3-4 หนอนตายเกือบหมด ยกเว้นหนอนตัวโต ๆ แบบหนอนหนังเหนียวตัวใหญ่ แต่หยุดการกินอาหารไม่ทำลายพืชอีก ตามรายงานหนอนจะไม่กลับมารบกวนอีกนับ 20 วันขึ้นไป 4. เมื่อเปิดใช้แล้ว ส่วนที่เหลือให้มัดปากถุงให้สนิท เก็บไว้ในที่ร่ม อากาศเย็น และควรใช้ให้หมดหลังจากเปิด ไม่เกิน 60 วัน 5. การใช้ บาร์ท๊อป ควรผสมสารจับใบ / สารเสริมฤทธิ์ด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฉีดพ่นในพืชตระกูลกะหล่ำปลี คะน้า ซึ่งมีลักษณะใบเป็นมัน สารจับใบจะช่วยให้แบคทีเรียบาร์ท๊อปเคลือบคลุมผิวใบให้ทั่วใบได้ดีขึ้น และช่วยลดการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำที่รดแปลงต่อบาร์ท๊อปที่พ่นไว้บนพืช 6. ควรศึกษาอุปนิสัยของแมลงศัตรูพืชว่าลงทำลายและอาศัยกัดกินอยู่บริเวณส่วนใดของพืช ตัวอย่างเช่น กะหล่ำปลี จะมีหนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ำปลี ซึ่งอาศัยกัดกินอยู่ทางด้านล่างของใบกะหล่ำปลี ดังนั้น การพ่นบนพืชตระกูลกะหล่ำ ควรเอียงหัวฉีดเข้าทางด้านล่างของใบเพื่อให้ละอองของสารลงสู่ส่วนล่างของใบซึ่งเป็นแหล่งที่หนอนใยผักและหนอนคืบกะหล่ำปลีกัดกินอยู่ สำหรับหนอนที่หลบอยู่ในที่อับ เช่น หนอนเจาะผล, หนอนด้วงมะพร้าว, หนอนหญ้าแมวในปาล์มน้ำมัน, หนอนม้วนใบ, หนอนเจาะสมอฝ้าย แนะนำให้ผสมบาร์ท๊อป กับสารล่อ(นมข้นหวาน, น้ำมะพร้าว)ก่อนการฉีดพ่นทุกครั้ง เพื่อให้หนอนศัตรูเป้าหมายออกมากิน ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการกำจัดมากขึ้น 7. การฉีดพ่นแบคทีเรียบาร์ท๊อปละอองขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้สารไหลลงดินเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรปรับขนาดละอองของหัวฉีดเครื่องพ่นสารให้มีละอองเล็กที่สุด จะทำให้ละอองจับผิวใบได้ดีกว่า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสิ้นเปลือง 8. ควรหลีกเลี่ยงการพ่นบาร์ท๊อปในขณะแสงแดดจัดในช่วง 10.00 น. ถึง 15.00 น. หลังจากเวลา 15.00 น.ไปแล้วเป็นช่วงที่เหมาะสม จะช่วยให้แบคทีเรียบาร์ท๊อปคงอยู่บนต้นพืชได้นานขึ้น 9. ควรใช้บาร์ท๊อปตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก การใช้บาร์ท๊อปต่ำกว่าอัตราที่ได้แนะนำเอาไว้ พืชผักอาจได้รับความเสียหาย บางครั้งพบว่าการใช้อัตราต่ำไม่สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงได้หรือใช้ในอัตราสูงมากเกินไป ทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่มีผลดีต่อการกำจัดศัตรูพืชมากขึ้นควรหมั่นตรวจตราดูแปลงปลูกพืช โดยเดินสำรวจและพลิกใบเพื่อดูชนิดหนอนที่ลงทำลาย ยกตัวอย่างเช่น หนอนใยผักเป็นต้น การป้องกันกำจัดที่ให้ผลดีควรจะเริ่มทำในระยะแรกที่พบหนอนขนาดตัวเล็ก ๆ ที่เพิ่งฟักออกจากไข่ โดยสังเกตดูจากจำนวนของแม่ผีเสื้อ หมั่นตรวจดูให้คุ้นเคยกับรูปร่างลักษณะของไข่หนอนใยผัก การใช้บาร์ท๊อปกับหนอนใยผักที่มีขนาดตัวโตมักจะได้ผลไม่เต็มที่นัก ต้องเพิ่มปริมาณสารทำให้สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น ในกะหล่ำปลี ถ้าสามารถสุ่มนับจำนวนของหนอนใยผักได้ในแปลงขนาด 1-3 ไร่ สุ่มนับให้ทั่วแปลง - ในกะหล่ำปลี 10-20 ต้น ถ้าพบหนอนใยผักในระยะที่กะหล่ำก่อนเข้าปลีเฉลี่ยเกิน 3 ตัวต่อต้น ให้ฉีดพ่น บาร์ท๊อป อัตรา 40-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก ๆ 5-7 วัน - การพ่นบาร์ท๊อปในแหล่งที่มีการระบาดของหนอนใยผักไม่รุนแรงควรพ่นสัปดาห์ละครั้งในแหล่งที่พบการระบาดอยู่เป็นประจำ เช่น แหล่งปลูกผักที่ราบภาคกลาง การใช้บาร์ท๊อปควรพ่นทุก 3-5 วัน เมื่อปริมาณหนอนเพิ่มถึงจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งในท้องที่ภาคกลาง พบว่าถ้ามีการระบาดของหนอนใยผักจะต้องลดช่วงพ่นบาร์ท๊อปลงมาเป็น 4 วันต่อครั้ง จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผักให้มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการฯ โทร 08-4154-4858 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.phkaset.com

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด โทร. 023881038, 0841544858 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที