ภควัตเพื่อนเกษตร
แชร์บน facebook
 สารจับใบ เกรดAAA สูตรเข้มข้น จี แอล,ยาจับใบ,สารจับใบ,ยาเปียกใบ,สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยยาทางใบพืช,สารเปียกใบ,วัคซีนป้องกันศัตรูพืช
ชื่อสินค้า:

สารจับใบ เกรดAAA สูตรเข้มข้น จี แอล

รหัส:
150212
ราคา:
250.00
ติดต่อ:
คุณบริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด
โทรศัพท์:
023881038
หรือคลิกที่
รายละเอียด
สารจับใบ เกรดAAA สูตรเข้มข้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ
สารละลายสำหรับฉีดพ่นชนิดต่างๆ มีสารลดแรงตึงผิว
ชนิดที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) ช่วยลดแรงตึงผิว
ของน้ำสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีต่างๆ เช่น สารป้องกัน
กำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกัน
กำจัดโรคพืช และปุ๋ยเคมี ช่วยให้เนื้อสารเคมีกระจายตัว
และเป็นสารกระตุ้นช่วยเปิดปากใบพืชเพิ่มการยึดเกาะให้
สารผสมและทำให้ครอบคลุมพื้นที่บนใบได้ดี

คุณสมบัติพิเศษ
1. ทำให้ปุ๋ยและยาทางใบทนการชะล้างของฝน แสงแดด
2. เพิ่มการดูดซึมอาหารทางใบของต้นพืช
3. กระตุ้นการเปิดปากใบพืช ทำให้ธาตุอาหารและสาร
ที่ใช้ดูดซึมเข้าทางใบได้มาก
4. เพิ่มความคงทน ให้กับสารผสมที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ
5. ประสิทธิภาพสูง ใช้อัตราน้อยกว่า ทำให้ประหยัด
กว่าสารจับใบอื่น ๆ
6. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว, ผัก, พืชอายุเก็บเกี่ยว
สั้น, ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ
7. ใช้ได้ทัั้งการปลูกพืชแบบใช้สารเคมีและการปลูกพืช
อินทรีย์(Organic)
หมายเหตุ : ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก, ห่างจากแสงแดด
, ความร้อนและเปลวไฟ

อัตราและระยะเวลาการใช้
ผสมอัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ทุกครั้งที่ฉีดพ่นปุ๋ย
,สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ สารชีวภาพทุกชนิดทางใบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะใบพืช เพิ่มการดูดซึม
เข้าทางปากใบ ช่วยให้เนื้อสารผสมกระจายตัวและเข้า
ปากใบได้ดีกว่า ทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยยาและป้องกัน
การชะล้างจากหรือเม็ดฝนและแสงแดดได้ดี
โพสข้อความ