สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชปลอดสารพิษ

สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชปลอดสารพิษ,สารกำจัดศัตรูพืชของพืชปลอดสารพิษ,ขายชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช,ยาฆ่าปลวกมดปลอดสารพิษ,ยาฆ่าแมลง
ชื่อสินค้า:

สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชปลอดสารพิษ

รหัส:
124461
ราคา:
160.00 บาท
ติดต่อ:
คุณบริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด
ที่อยู่ร้าน:
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน
ไอดีไลน์:
-
โทรศัพท์:
ปุ่มติดต่อ:
คำเตือน โปรดตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต การขอชำระเงินปลายทางเมื่อรับสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดี
รายละเอียด
ปลวก,มด,เพลี้ย,หนอนกินยอดมะพร้าว,ด้วงกัดยอดมะพร้าว,แมลงดำหนามมะพร้าว,
หนอนเจาะลำต้นอ้อย,หนอนกระทู้,หนอนหัวดำมะพร้าว,แมลงวันทอง,มวนเขียว,ตั๊กแตน,ฯลฯ กำจัดได้ง่ายดายและเด็ดขาด ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
“เมทา-แม็ก”

ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เมทา-แม็ก

ทำลายไข่,ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

ควบคุมได้นาน กำจัดได้เด็ดขาด สร้างโรคระบาดในแมลงศัตรูพืช

คุณสมบัติ : ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ,ไม้ผล,ผัก,ข้าว : เพลี้ย
อ่อน,เพลี้ยหอย,เพลี้ยแป้ง,เพลี้ยไฟ,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, ไรแดง,ปลวก, มด,ด้วง
งวงมะพร้าว,หนอนกินยอดมะพร้าว,หนอนแดงชมพู่,หนอนเจาะลำต้น,หนอนกระทู้
หอม,มวนเขียว,ตั๊กแตน,ฯลฯ

วิธีใช้งานและอัตราการผสม
@ สำหรับกำจัดมด,ปลวก ผสม เม็ตตา-แม็ก อัตรา 1 ส่วนกับเหยื่อ(มด:
น้ำตาล,ของแห้งที่เป็นอาหารล่อ : ปลวก: ขี้เลื่อย,เศษไม้,อาหารปลวก) โรยบริเวณ
ทางเดินมด,ปลวก หรือบริเวณรอบโคนต้น สำหรับปลวกที่เข้าทำลายราก ให้ผสมชุบ
รากหรือราดถุงชำก่อนลงปลูก : ยางพารา,กฤษณา, ไม้ยืนต้น ผสมน้ำ อัตรา 200
กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตรจุ่มถุงชำให้ชุ่มหรือ ราดโคนและรอบทรงพุ่ม และสำหรับไม้
เศรษฐกิจ(ยางพารา,สวนป่า,ไผ่,ฯลฯ) หลังปลูกเพื่อควบคุมและป้องกันให้ฉีดพ่นตาม
อัตราข้างฉลาก บริเวณรากและดินรอบๆ ทุก ๆ 120-180 วัน(ปีละ 2-3 ครั้ง) กรณีพบ
การระบาดของปลวก ในสวนยาง,สวนป่า ให้ใช้จุลินทรีย์ เมทา-แม็ก (เชื้อรา) อัตรา
400 กรัม คลุกผสมกับปุ๋ยคอก (มูลโค มูลไก่ ฯลฯ ) และแกลบสุกในอัตรา 1 กก.
ต่อ 50 กก. ต่อ 20 กก. ตามลำดับ ระหว่างผสมให้ฉีดพรมน้ำเพิ่มความชื้น(ให้ความ
ชื้นประมาณ 40-50%) เพื่อกระตุ้นการขยายของเชื้อให้เพิ่มปริมาณ มากขึ้น หมัก
หรือห่มทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนนำไปหว่านหรือใส่ถุงกระดาษหรือ
กระบอกไม้ไผ่แห้งแล้วนำไปฝังดินไว้เป็น จุด ๆ รอบบริเวณโคนต้นยางพารา โดยขุด
หลุมให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาอย่างหลวม ๆ (ไม่
กดดินจนแน่น) ตัวปลวกที่อยู่ในดินจะออกมากินถุงกระดาษและราสีเขียวที่อยู่ในถุง
ทำให้เชื้อรา เมทา-แม็ก ติดไปกับตัวปลวกเข้าสู่ภายในรังปลวกและสามารถเข้า
ทำลายตัว ปลวกให้ตายหมดทั้งรัง การใช้ เมทา-แม็ก จำเป็นต้องหยุดสารเคมีหรือ
เคมีที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อรา ในระยะแรก ๆ ยังเห็นผลไม่ชัดเจน ควรกระทำซ้ำๆ 2-3
ครั้ง ห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ครั้ง หลังจากนั้นก็สามารถลดการใช้เหลือเพียง
การใช้ เมทา-แม็ก ควบคุมทุก ๆ 6 เดือน- 1 ปี


@ กรณีกำจัดหนอน(หนอนเจาะลำต้นอ้อย,หนอนกระทู้หอม,ฯลฯ) และเพลี้ยต่าง
ๆ(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,เพลี้ยไฟ,เพลี้ยอ่อน,เพลี้ยหอย,เพลี้ยแป้ง) รวมถึงแมลง
ศัตรูพืช(แมลงวันทอง,มวนเขียว,ด้วงงวงยอดมะพร้าว,ตั๊กแตน,ฯลฯ) ใน ไม้ผล, ไม้
เศรษฐกิจ(ยาง,มะพร้าว,ข้าว,ฯลฯ), ผัก, พืชไร่, ไม้ประดับ ใช้ฉีดพ่นสำหรับ ป้องกัน
และควบคุม อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน สำหรับการกำจัด
กรณีพบการระบาดรุนแรง ใช้ฉีดพ่น อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก
3-5 วัน ซ้ำ 2 ครั้ง

หมายเหตุ หลังจากแมลงศัตรูพืช ได้รับเชื้อจะหยุดทำลายพืช(กินอาหาร) เคลื่อนที่
ช้า และตายภายใน 2-3 วัน

การนำเมทา-แม็กไปใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
เตรียม กองล่อขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร(1 กองต่อพื้นที่ 5-10 ไร่) ในพื้นที่ที่
พบการระบาดของด้วงแรดมะพร้าวและด้วงงวงมะพร้าว เพื่อล่อให้ตัวเต็มวัยมาผสม
พันธุ์และวางไข่ วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและด้วงแรดชอบได้แก่ ขุย
มะพร้าว ขี้เลื่อย ขี้วัว แกลบ และเศษหญ้า โดยใช้ใส่ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ผสม
คลุกรวมกันรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไป ทิ้งไว้จนวัสดุในกองสลายตัวและ
อุณหภูมิภายในกองเย็นลง จึงนำ เมทา-แม็ก ไปโรยในกองล่ออัตรา 200–400
กรัม/กอง เมื่อด้วงแรดมาวางไข่ในกองล่อตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดราเขียว
ใน ระยะนี้จะต้องควบคุมกองล่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เชื้อรา เม
ทา-แม็ก สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ เชื้อรา เมทา-แม็ก ในกองล่อจะมี
ประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นานประมาณ 6 – 12 เดือน

คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราเมทา-แม็ก
1. สามารถเลี้ยงต่อเชื้อได้บนเมล็ดธัญพืชและอาหารเทียม
2. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี
3. ใช้ได้ง่าย โดยการโรยลงดินเพื่อกำจัดแมลงในดิน
4. แพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลมหรือติดไปกับสัตว์ หรือแมลง
ส่วนการควบคุมแมลงดำ และหนอนหัวดำมะพร้าวและหนอนศัตรูปาล์มน้ำมัน
สามารถควบคุมโดยการใช้ ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก ผสมน้ำซาวข้าว ทิ้งไว้ประมาณ 2
ชั่วโมง จากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ฉีดพ่นที่ยอดและใบมะพร้าวหรือ
ปาล์มน้ำมันหรือใช้ชีวภัณฑ์เมทา-แม็กผสมกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำซาวข้าวหยอดที่
ยอดเดือนละ 1 ครั้ง

คำแนะนำ : - เลือกฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดอ่อน ๆ หรือช่วงเวลาเย็น
- ไม่ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราทุกชนิด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและกระจายตัว ให้ใช้ร่วมกับสารจับใบ หรือ
white oil ทุกครั้งที่ฉีดพ่น
- เก็บรักษาในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยผ่านการรับรองจาก The United
States Environmental Protection Agency (EPA) และ กระทรวงสาธารณะสุข แล้ว
ว่า เป็นเชื้อราสายพันธุ์ที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้
ใช้งานและผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.phkaset.com

แถมท้าย

เทคนิคเพิ่มเติม
การนำเมทา-แม็กไปใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสวนยางพารา
ใช้จุลินทรีย์ เมทา-แม็ก (เชื้อรา) อัตรา 400 กรัม คลุกผสมกับปุ๋ยคอก(มูลโค มูลไก่
ฯลฯ ) ที่ย่อยสลายดีแล้ว(จับดูในกองไม่ร้อน) และแกลบสุกในอัตรา 1 กก. ต่อ 50
กก. ต่อ 20 กก. ตามลำดับ ระหว่างผสมให้ฉีดพรมน้ำเพิ่มความชื้น(ให้ความชื้น
ประมาณ 40-50%) เพื่อกระตุ้นการขยายของเชื้อให้เพิ่มปริมาณ มากขึ้น หมักหรือ
ห่มทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนนำไปหว่านหรือใส่ถุงกระดาษหรือกระบอก
ไม้ไผ่แห้งแล้วนำไปฝังดินไว้เป็น จุด ๆ รอบบริเวณโคนต้นยางพารา โดยขุดหลุมให้
ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาอย่างหลวม ๆ (ไม่กดดิน
จนแน่น) ตัวปลวกที่อยู่ในดินจะออกมากินถุงกระดาษและราสีเขียวที่อยู่ในถุง ทำให้
เชื้อรา เมทา-แม็ก ติดไปกับตัวปลวกเข้าสู่ภายในรังปลวกและสามารถเข้าทำลายตัว
ปลวกให้ตายหมดทั้งรัง การใช้ เมทา-แม็ก จำเป็นต้องหยุดสารเคมีหรือเคมีที่มีฤทธิ์
ทำลายเชื้อรา ควรกระทำซ้ำๆ 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ครั้ง หลังจากนั้นก็
สามารถลดการใช้เหลือเพียงการใช้ เมทา-แม็ก ควบคุมทุก ๆ 6 เดือน - 1 ปี

สำหรับการควบคุมกรณีพบเห็นตัวปลวก หากไม่สะดวกในการทำเหยื่อล่อตาม
วิธีข้างต้น สามารถ ใช้ ชีวภัณฑ์เมทา-แม็ก ผสมน้ำซาวข้าว หรือน้ำมะพร้าว ทิ้งไว้
ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ฉีดพ่นที่ผิวดินบริเวณ
ทรงพุ่ม ของยางพารา หรือบริเวณที่เห็นตัวปลวก,เส้นทางเดินของปลวกหรือรังปลวก
ก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ (ฝ่ายบริการฯ) โทร 08-4154-4858

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.phkaset.com
แก้ไขข้อมูลเมื่อ 07 ต.ค. 58 10:41

เมนูส่วนล่างของเว็บ