สวนเกษตรอินทรีย์
ใน สวนเกษตรอินทรีย์
แชร์บน facebook

เฮลิโคเนีย เซ็กซี่พิงค์

สวนเกษตรอินทรีย์

เฮลิโคเนีย เซ็กซี่พิงค์ ประโยชน์ -ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม - เป็นศิริมงคล เพราะชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ธรรมรักษา" ธรรมรักษาหรือธรรมะนั้น คือการรักษาในสิ่งที่ดีงาม หมายถึง การช่วยคุ้มครอง รักษาให้แคล้วคลาด จากภัยอันตรายทั้งปวง และคนในบ้านก็จะมีคุณธรรมอันดี งาม - นิยมนำมาใช้บูชาพระ เพราะเชื่อว่า เป็นดอกไม้ที่เหมาะสำหรับบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ - คนโบราณเชื่อกันว่า หากครอบครัวใด ที่ปลูกต้นธรรมรักษาเอาไว้ในบริเวณบ้าน สมาชิกทุกคนภายในบ้าน ก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดจาก อันตราย คนในครอบครัวจึงมีแต่ความสงบสุข - มีความสวยงามแปลกตา เหมาะที่จะเป็นไม้ตัดดอกขาย ถึงขั้นส่งออกเป็นไม้ เศรษฐกิจกันเลยทีเดียว

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สรอ้ยกัสรี บันไดสวรรค์ เบิรด์ออฟพาราไดร์

สวนเกษตรอินทรีย์

สร้อยกัสรี หรือบันไดสวรรดิ์ หนึ่งในไม้มงคลที่มีลีลาที่งดงามยิ่งนัก

ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที