สวนเกษตรอินทรีย์
ใน สวนเกษตรอินทรีย์
แชร์บน facebook

กล้าหมากเหลือง(ราคา 3 บาท)

สวนเกษตรอินทรีย์

หมากเหลือง ต้นไม้ควบคุมมลพิษในที่ท างาน ปลูกในอาคาร • เป็นไม้ประดับมีผลต่อจิตใจและประสิทธิภาพในการท างาน • ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ระหว่างการท างาน • ช่วยลดความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่ท างาน • ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี • ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ และประจุลบ ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในอาคาร • กรองก๊าซเสียจากมนุษย์ • ลดสารพิษจากวัสดุสังเคราะห์ • ลดจุลินทรีย์ เชื้อโรค บางชนิดในอากาศ • เพิ่มประจุลบในอากาศ • เพิ่มความชื้น ปรับสภาพให้สมดุล ดังนั้นหมากเหลือง จึงเป็นไม้ประดับภายในอาคารที่เป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่ง เพราะมีความสวยงาม มีความทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารและคายความชื้นให้แก่อากาศภายในห้องได้เป็นจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษจากอากาศได้ในปริมาณมาก ภายใต้สภาพแวดล้อมห้อง หมากเหลืองจะคายน้ำประมาณ 1 ลิตร ทุกๆ 24 ชั่วโมง ในบรรดาไม้ประดับดูดสารพิษด้วยกัน หมากเหลือง เป็นพืชที่ดูดสารพิษจากอากาศได้ในประมาณมากที่สุด

ราคา 3.00 บาท ติดต่อ ดารารัฐ สอนดี โทร. 0851019209, 0894022210 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที