ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ยาฆ่าหญ้า

ร้าน: เบียร์ OTWO

เบียร์ OTWO | สระบุรี
เป็นการต่อยอดจากการคิดค้น โอทูฟลาโวเจน โดยที่โอทูฟลาโวญ่านั้น จะทำหน้าที่ไปหยุดการ เจริญเติบโตของวัชพืช โดยไปปิดกั้นไม่ให้อ็อกซิเจนเข้าไปถึงวัชพืชได้ เมื่อวัชพืชไม่มีอ็อกซิเจนเข้าไปช่วยใน ในการเจริญเติบโต วัชพืชนั้นก็จะค่อยๆตายลง รวมทั้งเชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินก็จะขาด อ็อกซิเจนไปด้วย ทำให้เชื้อรา หอยเชอรี่ และเชื้อโรคต่างๆนั้นตายลง และโอทูฟลาโวญ่า นี้จะไม่ทำอัน ตรายกับพืชของเกษตรกรเลย โอทูฟลาโวญ่ามีส่วนผสมที่สกัดจากพืช 100 % โอทูฟลาโวญ่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค วิธีการใช้โอทูฟลาโวญ่า ใช้โอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร ฉีดหลัง จากที่ข้าวหรือพืชโตได้ 1 นิ้ว และต้องเป็นช่วงที่ดินชุ่มน้ำพอประมาณหรือหลัง ฝนตกสำหรับการใช้กับพืชไร่ พืชสวน จะทำให้ใช้ได้ผลมาก ฉีดโอทูฟลาโวญ่า 1 ครั้ง อายุการคุมวัชพืชได้ 4 เดือน สำหรับนาข้าวที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าว หรือทำเทือก แล้วปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ให้ชุ่มทั่วแปลง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วหว่านข้าวตามปกติ วิธีที่ 2 เตรียมแปลงและหว่านข้าวตามปกติ หลังหว่านข้าว 3-7 วัน ปล่อยน้ำออกให้หมด จากนั้นฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ในอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร โดยฉีดพ่นโอทูฟลาโวญ่า ลงพื้นดินให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนปล่อยน้ำเข้า วีธีที่ 3 ใช้หมักฟาง อัตราส่วน 1 ขวด ต่อ 20 ไร่ หรือ 100 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อ 5 ไร่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.เอาน้ำเข้าหลังเกี่ยว พอแฉะๆแล้วเอาลูกทุบตี 2.ฉีดโอทูฟลาโวญ่า ตามอัตราส่วนที่กำหนด 3.หมักทิ้งไว้ 7-10 วัน 4.หลังจากหมักทิ้งไว้ ทำการปั่นดิน แล้วหมักทิ้งไว้อีก 7 -10 วัน 5.ตีเทือกและชักร่องแล้วจึงหว่านเมล็ดข้าว ประโยชน์ของการหมักฟาง ช่วยย่อยสลายฟาง ปรับปรุงดิน ทำลายเชื้อรา กำจัดไข่หอยเชอรี่ กำจัดไข่เพลี้ย ไข่หนอนกอ ควบคุมการโตของวัชพืชในนาข้าวได้ดี สำหรับพืชไร่ พืชสวน ที่ใช้โอทูฟลาโวญ่า กำจัดวัชพืชในไร่ ให้นำเอาน้ำเข้าร่องพอแฉะแล้วจึงฉีดพ่นตามอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร วิธีที่ 1 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ หว่านหรือหยอดเมล็ดพืช จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม วิธีที่ 2 เตรียมแปลงเพาะปลูกตามปกติ หลังเมล็ดงอก 3-7 วัน จากนั้นฉีดน้ำให้ทั่วแปลง เพื่อให้ดินมีความชื้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม วิธีที่ 3 สำหรับพืชสวน ปาล์ม ยางพารา ตัดวัชพืชในสวนให้สั้น ตามด้วยการฉีดพ่น โอทูฟลาโวญ่า ในอัตรา ส่วน 3 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ลิตร โดยฉีดให้ชุ่ม ใช้กำจัดแมลง ในมันสำประหลัง เพลี้ยแป้ง ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ใช้กำจัดแมลง ในไร่อ้อย หนอนกอ ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 50 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 50 ซีซี และ น้ำ 200 ลิตร ต่อ 6 ไร่ ใช้กำจัดแมลง ในนาข้าว เพลี้ยกระโดด ครั้งแรก ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 20 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ครั้งสอง ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 4 ซีซี และ โอทูฟลาโวเจน 4 ซีซี และ น้ำ 20 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ใช้กำจัดเชื้อรา ในยางพารา ใช้อัตราส่วนโอทูฟลาโวญ่า 3 ซีซี และ น้ำ 1 ลิตร ฉีดที่หน้ายาง ข้อควรระวัง ห้ามใช้กับผักทุกชนิด โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาขายปลีก 3500 บาท 1000 Pv. โอทูฟลาโวญ่า ขนาด 500 ซีซี ราคาสมาชิก 2900 บาท 1000 Pv

ติดต่อ เบียร์ โทร. 0845321023, 0845321023

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 4 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ
ขึ้น