kratingnakron

kratingnakron

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
kratingnakron,kratingnakron

kratingnakron

เครื่องยนต์  5.5 แรง  หรือ  มอเตอร์  3  แรงม้าประโยชน์ที่ได้รับ
ย่อยไม้ได้ขนาดไม่เกิน  2 นิ้ว
น้ำหนัก เบาเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักโดยประมาณ 50 กิโลกรัม
ย่อยกาบมะพร้าว  ตีขุย  ย่อยหญ้า  ฟาง ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด  ได้ละเอียดโดยผ่านตะแกรง
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ
ช่วยลดโลกร้อนไม่ต้องเผาย่อยเป็นปุ๋ยให้ปรับสภาพดินไว้เพาะปลูก

สินค้ามาใหม่