ค้นหาสินค้า

เหลืองปรีดียาธร (Caribbean trumpet-tree)

ร้าน สวน สมศรี ไม้ประดับ
เหลืองปรีดียาธร | สวน สมศรี ไม้ประดับ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 350.00 บาท ติดต่อ สมศรี โทร. 0982595144 0982595144

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์

เหลืองปรีดียาธร | สวน สมศรี ไม้ประดับ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ สมศรี โทร. 0982595144 0982595144

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 5 เดือน

โทรศัพท์