ค้นหาสินค้า

ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Rosy trumpet-tree)

ร้าน สวน สมศรี ไม้ประดับ
ชมพูพันทิพย์ | สวน สมศรี ไม้ประดับ - เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

ราคาต้นละ 30.00 บาท ติดต่อ สมศรี โทร. 0982595144 0982595144

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 2 เดือน

โทรศัพท์