ปุ๋ยอินทรีย์ ร้านสนั่นฟาร์ม

สนั่นฟาร์ม | เชียงใหม่
ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้า ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้ ปุ๋ยหมักของเราผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติ โดยไม่มีสารเร่งใดๆที่ช่วยกระตุ้นการหมัก ปุ๋ยหมัก ประกอบด้วย มูลสัตว์หลายชนิด เช่น มูลวัว มูลแพะ มูลไก่ มูลม้า เศษวัชพืช ฟางข้าว ใบก้ามปู

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ ธีรศักดิ์ ปินตาปิน โทร. 0846109167 0846109167 ไอดีไลน์ champ22134

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

สนั่นฟาร์ม | เชียงใหม่
มูลวัวแห้ง 100 % ขนาด 800 กรัม มีธาตุอาหารและจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์สำคัญสำหรับพืช ปริมาณธาตุธาตุอาหาร ทั้งหมด ไนโตเจน (N) 1.27 ฟอสฟอรัส (P)0.48 โพแทสเซียม (K)1.42 ไนโตรเจน N ทำหน้าที่บำรุง ใบ ลำต้น ยอดอ่อน ฟอสฟอรัส P บำรุง ดอก ผล เมล็ด ตั้งแต่ สีสัน ผลสุกหวาน โพรแตสเซียม K บำรุง ระบบราก หัว ระบบรากของพืช ประโยชน์ ของมูลวัว - เหมาะกับพืชในช่วงขยายราก บำรุงราก บำรุงใบ ได้ดี - สามารถดูดซับสารอาหาร ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม และไนโตรเจน ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี - มีธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ - ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะวัวเป็นสัตว์กินพืช - ช่วยให้ดินร่วนซุยง่าย

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ธีรศักดิ์ ปินตาปิน โทร. 0846109167 0846109167 ไอดีไลน์ champ22134

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

สนั่นฟาร์ม | เชียงใหม่
มีธาตุอาหารและจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์สำคัญสำหรับพืช ปริมาณธาตุธาตุอาหาร ทั้งหมด ไนโตเจน (N) 1.03 ฟอสฟอรัส (P) 0.66 โพแทสเซียม (K) 0.64 ไนโตรเจน N ทำหน้าที่บำรุง ใบ ลำต้น ยอดอ่อน ฟอสฟอรัส P บำรุง ดอก ผล เมล็ด ตั้งแต่ สีสัน ผลสุกหวาน โพรแตสเซียม K บำรุง ระบบราก หัว ระบบรากของพืช ประโยชน์ ของมูลแพะ - มูลแพะละลายช้า ต้นไม้จะมีเวลาในการดูดซึมปุ๋ย - มูลแพะเหมาะสำหรับ : ไม้ผล , ไม้ประดับ - มีธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ - ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพราะแพะเป็นสัตว์กินพืช - ช่วยให้ดินร่วนซุยง่าย

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ธีรศักดิ์ ปินตาปิน โทร. 0846109167 0846109167 ไอดีไลน์ champ22134

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 10 เดือน

อีเมล โทร ไลน์


เมนูส่วนล่างของเว็บ