ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

รินพฤกษาโอสถ

รินพฤกษาโอสถ,Rinprueksaosot

รินพฤกษาโอสถ

มีพิชสมุนไพรและพืชไม้มงคล ไม้ประดับ สำหรับผู้สนใจนำไปปลูก และจำหน่ายสมุนไพรแห้งด้วย

สินค้ามาใหม่

ผักปลังแดง
ผักปลังแดง อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ไพลเหลือง -ว่านไฟ
ไพลเหลือง -ว่านไฟ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

เข็มขาว
เข็มขาว อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นช้องนาง
ต้นช้องนาง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นอังกาบ
ต้นอังกาบ อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท/ต้น

ว่านแร้งคอดำ
ว่านแร้งคอดำ อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ว่านมหาลาภ
ว่านมหาลาภ อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กุหลาบมอญ /กุหลาบเลื้อย (สีชมพูอ่อน)
กุหลาบมอญ /กุหลาบเลื้อย (สีชมพูอ่อน) อุบลราชธานี

ราคา 12.00 บาท/ต้น

ฝิ่นต้น หรือมะละกอฝรั่ง (ต้นกล้า)
ฝิ่นต้น หรือมะละกอฝรั่ง (ต้นกล้า) อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กุหลาบมอญ กุหลาบเลื้อย (สีชมพูเข้ม)
กุหลาบมอญ กุหลาบเลื้อย (สีชมพูเข้ม) อุบลราชธานี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ข่าป่า ข่าโคก ข่าเล็ก
ข่าป่า ข่าโคก ข่าเล็ก อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เล็บครุฑด่าง
เล็บครุฑด่าง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ