ค้นหาสินค้า

เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ (HerbalSeed-SpicesSeed)

ร้าน แม่พลอย
เม็ดแมงลัก คุณภาพดี | แม่พลอย - บางเขน กรุงเทพมหานคร

แม่พลอย | บางเขน กรุงเทพมหานคร
เม็ดแมงลักคุณภาพดี
ขายยกตันโลละ100บาท
หรือสอบถามเพิ่มเติม
081-0290122

ราคากิโลกรัมละ 100.00 บาท ติดต่อ BENJA โทร. 0810290122 0810290122

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์