เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

หมวด

ขนุน

ในร้าน เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย
แชร์บน facebook

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุนแดงสุริยา

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

เมล็ดละ5บาทสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทาง

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุนมีหลายสายพันธุ์จำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุน ทองประเสริฐ เพชรราชา แดงสุริยา จำปากรอบ สีทอง ปิยะมาดา ทุกสายพันธุ์เมล็ดละ1บาทแดงสุริยาเมล็ดละ5บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขุนทองประเสริฐ ขายเมล็ดพร้อมเพาะและกิ่งทาบ

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะ กิ่งทาบสูงราว80ถึง90เซ็น150บาทส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขุนทองประเสริฐ ขายเมล็ดพร้อมเพาะและกิ่งทาบ

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะ กิ่งทาบสูงราว80ถึง90เซ็น150บาทส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนทองประเสริฐ ขายเมล็ดพร้อมเพาะจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะ กิ่งทาบสูงราว80ถึง90เซ็น150บาทส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ขนุนทองประเสริฐ ขายเมล็ดพร้อมเพาะจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะ กิ่งทาบสูงราว80ถึง90เซ็น150บาทส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุนทองประเสริฐจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะ กิ่งทาบสูงราว80ถึง90เซ็น150บาทส่งเคอรี่เก็บปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09จัดส่งทั่วประเทศ

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ด?และต้นกล้าขนุนป่าขนุนหายากไกล้สูญพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุน?ป่า?เมล็ดละ2บาทต้นกล้าละ50ถึง150บาทจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ด?และต้นกล้าขนุนป่าขนุนหายากไกล้สูญพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุน?ป่า?เมล็ดละ2บาทต้นกล้าละ50ถึง150บาทจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนป่า

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ2บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ขายเมล็ดพร้อมเพาะขนุนป่าจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดขนุนป่าจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนป่า

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดขนุนทองประเสริฐพร้อมเพาะจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายเมล็ดพร้อมเพาะเมล็ดละ1บาทต้นกล้าละ50-150ตามขนาดความสูงคะส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจโทร0876069955ไอดีไลน์aungsara09

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนทองประเสร็ฐ

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

เมล็ด?ละ1บาทชุดละ50เมล็ด?50?บาท?ส่ง?เ?คอ?รี่?เก็บ?ปลายทาง? ขายกิ่งทาบขนุนทองประเสร็ฐ ขนาดความสูงประมาณ80-90เซ็นต์ ราคา150บาทไม่รวมค่าส่งจัดส่งเคอรี่ทั่วประเทศ สนใจสั่งอินบล็อกหรือโทร0876069955ไอดีไลน์ aungsara09 ขนุนทองประเสริฐ มีความโดดเด่น คือ ให้ผลผลิตที่มาก ในผลที่มีความสมบูรณ์สามารถแกะเนื้อได้สูงถึง 45% ของน้ำหนักผลเลยทีเดียว เนื้อขนุนมีสีเหลืองทอง หวาน อร่อย ขนุนทองประเสริฐ ที่มีของขนุนทองประเสริฐ ขนุนทองประเสริฐ เป็นขนุนกลายพันธุ์ซึ่งเดิมทีเดียว คุณยงยุทธ วงษ์จิราษฎร์ ซึ่งอาศัยอยู่ที่ อ.แกลง จ.ระยอง ได้ลองนำขนุนจากคนรู้จักที่ จ.ยะลา มาลองเพาะเมล็ด โดยไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะปกติปลูกพืชชนิดอื่นอยู่ แต่เมื่อได้ปลูกขนุนด้วยการเพาะเมล็ด จำนวน 30 ต้นแล้ว ปรากฎว่า ต้นขนุนทั้งหมดให้ผลและเนื้อที่ดีกว่าเดิม คุณยงยุทธจึงตั้งชื่อว่า “ขนุนทองประเสริฐ” และเลือกเอาต้นที่ดีที่สุด ไปขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งจนกระทั่งไม่มีการกลายพันธุ์ ขนุนพันธุ์นี้ให้ผลเกือบตลอดปี ผลใหญ่ มีน้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม มีเนื้อมาก รสชาติหวาน กรอบ

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดขนุนทองประเสร็ฐพร้อมเพาะจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขาย?เมล็ด?ละ?1?บาท?จัด?เป็น?ชุด?ๆ?ละ?50?เมล็ด?50?บาท?ส่ง?เ?คอ?รี่?เก็บ?ปลายทาง?สนใจ?โทร?0876069955?ไอ?ดี?ไลน์?aungsara09?

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดขนุนทองประเสร็ฐพร้อมเพาะจำนวนมาก

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขาย?เมล็ด?ละ?1?บาท?จัด?เป็น?ชุด?ๆ?ละ?50?เมล็ด?50?บาท?ส่ง?เ?คอ?รี่?เก็บ?ปลายทาง?สนใจ?โทร?0876069955?ไอ?ดี?ไลน์?aungsara09?

ราคา 1.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนป่า ไม้หายากไกล้สูญพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ต้นกล้าขนุนป่าสนใจโทร0876069955 ไอดีไลน์ aungsara09

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนป่า ไม้หายากไกล้สูญพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ต้นกล้าขนุนป่าสนใจโทร0876069955 ไอดีไลน์ aungsara09

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนป่า ไม้หายากไกล้สูญพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ต้นกล้าขนุนป่าสนใจโทร0876069955 ไอดีไลน์ aungsara09

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนทองประเสริฐ

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

กิ่งทาบความสูง1เมตรจัดส่งทั่วประเทศสนใจโทร0876069955 ไอดีไลน์ aungsara09

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มารัง

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายต้นมารัง ขนุนสีขาว สนใจโทร0876069955 ไอดีไลน์ aungsara09 #มารังพันธุ์ไม้สกุลขนุนยวงสีขาว เป็นพืชพื้นเมืองในเกาะบอร์เนียว เกาะปาลาวัน และเกาะมินดาเนา ในฟิลิปปินส์พบกระจายพันธุ์ในมินโดโร เกาะมินดาเนา บาซิลัน และคาบสมุทรซูลู ในเกาะบอร์เนียว พบเป็นพืชป่ามีลักษณะใกล้เคียงกับ ขนุน จำปาดะและ สาเก ผลของมารังขนาดใหญ่เนื้อรสหวาน รับประทานได้ โดยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่เมื่อสุก เนื้อภายในผลคล้ายขนุน แต่ยวงใหญ่กว่าและเป็นสีขาว รับประทานสด หรือใช้ทำเค้ก แต่ต้องรับประทานทันทีหลังจากผ่าเพราะจะเสียรสชาติและเกิดสีดำเร็วมาก เมล็ดรับประทานได้ โดยนำไปต้มหรืออบ ผลอ่อนต้มในกะทิรับประทาน ใช้เป็นผัก

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนแดงสุริยา

เมล็ดพันธุ์ดี เกษตรวิถีไทย

ขายกิ่งทาบขนุนแดงสุริยา ขนาดความสูงประมาณ80-90เซ็นต์ราคาต้นละ250บาท ไม่รวมค่าส่งจัดส่งเคอรี่ทั่วประเทศ คนระยองมารับเองได้พิกัดสินค้าสี่แยกพีเอ็มวายระยอง สนใจสั่งอินบล็อกหรือโทร0876069955ไอดีไลน์ aungsara09 ขนุนแดงสุริยา เป็นสุดยอดขนุนเนื้อสีจำปาพันธุ์แท้ที่ยังครองความนิยมของผู้ปลูกและผู้รับประทานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมากว่า 10 ปี ทั้งนี้ เพราะ “ขนุนแดงสุริยา” เป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคแมลง และ ทนต่อความแห้งแล้งสูง เนื้อในไม่เป็นสนิม เมื่อสุกเนื้อเป็นสีแดงเข้ม เนื้อแข็งไม่เละ รสชาติหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รับประทานอร่อยมาก ความหนาของเนื้อระหว่าง 0.5-1.2 ซม. ความหวานประมาณ 26-32 องศาบริกซ์ จำนวนเนื้อที่ได้ประมาณ 52% ของน้ำหนักผล เฉลี่ย 8-20 กิโลกรัมต่อผล จัดเป็นขนุนสายพันธุ์เบาหรือติดผลง่าย สามารถติดผลชุดแรกหลังปลูกประมาณ 3 ปี มีรางวัลการันตี คือ ชนะเลิศการประกวดขนุนสีจำปาพันธุ์แท้จากงานวันเกษตร จ.ปราจีนบุรี โดยชนะเลิศที่ 1 ที่ 2 เป็นเวลา 3 สามปีซ้อน ที่สำคัญ “ขนุนแดงสุริยา” จะติดผลปีละ 2 หน หรือ มีผลได้เรื่อยๆเกือบตลอดปี เกษตรกรนิยมเรียกว่า ขนุนทะวาย “ขนุนแดงสุริยา” นิยมขยายพันธุ์ด้วยระบบติดตา เนื่องจากจะทำให้กิ่งตอนหรือกิ่งพันธุ์มีรากแก้วได้ดี เมื่อนำไปปลูกแล้วจะเจริญเติบโตเร็ว ลำต้นแข็งแรง สามารถทนแล้งและทนโรคแมลงได้ดี

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ อังศรา โทร. 0876069955, 0876069955 จังหวัดระยอง

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที