พร้อมขายไผ่

หมวด

ไผ่

ในร้าน พร้อมขายไผ่
แชร์บน facebook

ไผ่กิมซุง

พร้อมขายไผ่

- นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม เหมาะในการใช้ทำเยื่อกระดาษ - สามารถไปเผาทำเป็นถ่านในด้านการดูดกลิ่น - ทำเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย - ใช้ในอุตสาหกรรมตะเกียบ - บริโภคหน่อได้ตลอดปี

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่สีทอง

พร้อมขายไผ่

ปลูกประดับสวน ให้ร่มเงาพอสมควร ลำไผ่สีเหลืองเด่น ปลูกกันลม ปลูกริมถนน ทางเดิน ปลูกเป็นฉากหลัง ทนน้ำท่วมขัง

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่ดำ

พร้อมขายไผ่

ไผ่ดำเป็นไม้ในตำนาน ในประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่ากันว่า “ท่านจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ส่งมาให้ประเทศไทยปลูก” เพราะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่า บ้านใดปลูกไผ่ดำ จะมีสุขภาพแข็งแรง ค้าขายต่างบ้านต่างเมืองจะเจริญรุ่งเรือง คนญิี่ปุ่นนิยมนำมาทำเป็นฝาขัดแตะบ้าน หรือนำมาผ่าซีกเป็นเส้นเล็กทำเป็นม่าน เพราะปลวกและตัวมอดไม่กิน แต่ถ้าอยากให้เนื้อแข็ง คนโบราณญี่ปุ่นจะนำไปลนไฟ เพื่อให้อยู่ทนนานนับสิบๆ ปี

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่เลี้ยง ขนาด 3.5 เมตร

พร้อมขายไผ่

ไผ่เลี้ยงใช้ประโยชน์ทั้งการบริโภคและอุปโภค -หน่อใช้บริโภคทั้งในรูปหน่อสด การต้มและการดองอัดเป็นกระป๋องส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ลำไผ่เลี้ยงใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งงานที่ใช้ตกแต่งและการรองรับน้ำหนัก เช่น การใช้ตกแต่งทำฝาบ้านเรือน ประดับอาคาร ทำเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ เตียงนอน บันได -งานก่อสร้างต่างๆ โป๊ะเลี้ยงหอยแมลงภู่ -ทำเครื่องจักสานต่างๆ -เป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานเยื่อกระดาษ

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่เลี้ยง ขนาด 6 เมตร

พร้อมขายไผ่

ราคาตามความสูง ปลูกประดับ ทำแนวรั้ว ปลูกใช้ลำ ปลูกกินหน่อ 1ถุงมี 3 ลำ

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่เลี้ยง ขนาด 3 เมตร

พร้อมขายไผ่

ราคาตามความสูง ปลูกประดับ ทำแนวรั้ว ปลูกใช้ลำ ปลูกกินหน่อ 1 ถุง มี 3 ลำ

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่เลี้ยง ขนาด 1.5 เมตร

พร้อมขายไผ่

ราคาตามความสูง ปลูกประดับ ทำแนวรั้ว ปลูกใช้ลำ ปลูกกินหน่อ 1 ถุง มี 3 ลำ

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไผ่เลี้ยง ขนาด 1.2 เมตร

พร้อมขายไผ่

ราคาตามความสูง ปลูกประดับ ทำแนวรั้ว ปลูกใช้ลำ ปลูกกินหน่อ 1 ถุง มี 3 ลำ

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที