สวนพร้อมพันธุ์ไม้

หมวด

เกาลัด

ใน สวนพร้อมพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นเกาลัด

สวนพร้อมพันธุ์ไม้

เกาลัดไทย เป็นพืชท้องถิ่นในจีนตอนใต้ บริเวณกวางตุ้ง กวางสี ยูนนาน ไต้หวัน จากนั้นจึงมีการแพร่กระจายไปยังอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น รวมทั้งไทย

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที