สวนพร้อมพันธุ์ไม้
ใน สวนพร้อมพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นนำ้เต้า

สวนพร้อมพันธุ์ไม้

น้ำเต้าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี ความสูงตั้งแต่ 2-10 เมตร กิ่งก้านแผ่ตามแนวราบแต่รูป ทรงไม่แน่นอน เจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องดูแลรักษามาก ...

ติดต่อ อ้อม โทร. 0819401616, 0819401616 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที