DM CENTER PRODUCT

หมวด

ปั๊มน้ำ

ในร้าน DM CENTER PRODUCT
แชร์บน facebook

จักรยานปั่นน้ำแบบ คันเดี่ยว

DM CENTER PRODUCT

ประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แรงปั่นของคน จากการทดสอบพบว่า สามารถสร้างเครื่องจักรยานสูบน้ำที่สามารถรดน้ำผัก และต้นไม้ได้ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของสายยาง พบว่าสายยางที่ใช้ในการสูบน้ำได้ดีมีขนาดด้านน้ำเข้า 1 นิ้ว และขนาดน้ำออก ? นิ้ว น้ำจึงไหลได้ดี

ราคา 8,500.00 บาท ติดต่อ sukridta apitanapurawat โทร. 0808436763, 0808436763 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จักรยานปั่นน้ำ แบบคันคู่

DM CENTER PRODUCT

ประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แรงปั่นของคน จากการทดสอบพบว่า สามารถสร้างเครื่องจักรยานสูบน้ำที่สามารถรดน้ำผัก และต้นไม้ได้ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และเมื่อเปรียบเทียบขนาดของสายยาง พบว่าสายยางที่ใช้ในการสูบน้ำได้ดีมีขนาดด้านน้ำเข้า 1 นิ้ว และขนาดน้ำออก ? นิ้ว น้ำจึงไหลได้ดี

ราคา 14,500.00 บาท ติดต่อ sukridta apitanapurawat โทร. 0808436763, 0808436763 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที