บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด
ในร้าน บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด
แชร์บน facebook

เครื่องวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm)

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้วัด ค่าปริมาณคลอรีนในน้ำ (0-3.5 ppm)

ราคา 3,800.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้วัดความขุ่นของน้ำ

ราคา 48,000.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ, DO

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้วัดค่าออกซิเจนในน้ำ

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดความปริมาณของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ TDS Meter

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

เครื่องวัดความปริมาณของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ TDS Meter

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC METER

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

สามารถวัดได้ทั้งค่าความเข้มข้นปุ๋ย AB และฟังก์ชั่น TDS ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อีกด้วย

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง , ปากกาวัดค่า pH พีเอช

บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้วัดค่ากรด-ด่าง ในน้ำ

ราคา 2,000.00 บาท ติดต่อ นายนันทพล วรรธนะประทีป โทร. 028870676, 0834347777 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที