วี พาวเวอร์ ทูลส์

หมวด

ปั๊มน้ำ

ในร้าน วี พาวเวอร์ ทูลส์
แชร์บน facebook

MITSUBISHI CSP-1505T ปั๊มแช่เหล็กหล่อ ดูดโคลน ท่อ3" 380V.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับของเหลวที่มีค้า pH 5-9 ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - ใช้งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ พื้นที่สวน ไร่ นา - ใช้งานการก่อสร้าง ดูดน้ำปนกรวด ทราย โคลน เลน - ใช้งานการระบายน้ำเสีย บ่อบำบัด บ่อสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อพ่นสีกันสนิม 2 ชั้น แข็งแรง ทนทานสูงสุด - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - ฐานปั๊มรูปวงกลมขนาดใหญ่ ป้องกันปั๊มจากการจมโคลน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะรุ่น 1 - 2 HP เท่านั้น) - ใบพัดเหล็กหล่อเหนียว ใช้งานได้นานกว่า 1, 000 ชั่วโมง (ทนกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ถึง 2 เท่า) - เทคโนโลยี ใบพัด VORTEX สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ขนาดใหญ่สุดถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ราคา/ชุด ธรรมดา CSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 5, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-405S 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 5, 900.- ไม่มีลูกลอย CSP-755S 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 7, 800.- ไม่มีลูกลอย CSP-755T 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 9, 800.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ CSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 6, 300.- มีลูกลอย CSP-405SA 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 6, 800.- มีลูกลอย CSP-755SA 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 800.- มีลูกลอย CSP-755TA 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 9, 200.- มีลูกลอย CSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 10, 800.- มีลูกลอย www.vpowertools.com

ราคา 9,800.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI CSP-755T ปั๊มแช่เหล็กหล่อ ดูดโคลน ท่อ3" 380V.750W

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับของเหลวที่มีค้า pH 5-9 ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - ใช้งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ พื้นที่สวน ไร่ นา - ใช้งานการก่อสร้าง ดูดน้ำปนกรวด ทราย โคลน เลน - ใช้งานการระบายน้ำเสีย บ่อบำบัด บ่อสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อพ่นสีกันสนิม 2 ชั้น แข็งแรง ทนทานสูงสุด - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - ฐานปั๊มรูปวงกลมขนาดใหญ่ ป้องกันปั๊มจากการจมโคลน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะรุ่น 1 - 2 HP เท่านั้น) - ใบพัดเหล็กหล่อเหนียว ใช้งานได้นานกว่า 1, 000 ชั่วโมง (ทนกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ถึง 2 เท่า) - เทคโนโลยี ใบพัด VORTEX สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ขนาดใหญ่สุดถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ราคา/ชุด ธรรมดา CSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 5, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-405S 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 5, 900.- ไม่มีลูกลอย CSP-755S 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 7, 800.- ไม่มีลูกลอย CSP-755T 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 9, 800.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ CSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 6, 300.- มีลูกลอย CSP-405SA 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 6, 800.- มีลูกลอย CSP-755SA 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 800.- มีลูกลอย CSP-755TA 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 9, 200.- มีลูกลอย CSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 10, 800.- มีลูกลอย www.vpowertools.com

ราคา 8,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI CSP-755S ปั๊มแช่เหล็กหล่อ ดูดโคลน ท่อ3" 220V.750W

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับของเหลวที่มีค้า pH 5-9 ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - ใช้งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ พื้นที่สวน ไร่ นา - ใช้งานการก่อสร้าง ดูดน้ำปนกรวด ทราย โคลน เลน - ใช้งานการระบายน้ำเสีย บ่อบำบัด บ่อสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อพ่นสีกันสนิม 2 ชั้น แข็งแรง ทนทานสูงสุด - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - ฐานปั๊มรูปวงกลมขนาดใหญ่ ป้องกันปั๊มจากการจมโคลน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะรุ่น 1 - 2 HP เท่านั้น) - ใบพัดเหล็กหล่อเหนียว ใช้งานได้นานกว่า 1, 000 ชั่วโมง (ทนกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ถึง 2 เท่า) - เทคโนโลยี ใบพัด VORTEX สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ขนาดใหญ่สุดถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ราคา/ชุด ธรรมดา CSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 5, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-405S 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 5, 900.- ไม่มีลูกลอย CSP-755S 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 7, 800.- ไม่มีลูกลอย CSP-755T 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 9, 800.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ CSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 6, 300.- มีลูกลอย CSP-405SA 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 6, 800.- มีลูกลอย CSP-755SA 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 800.- มีลูกลอย CSP-755TA 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 9, 200.- มีลูกลอย CSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 10, 800.- มีลูกลอย www.vpowertools.com

ราคา 7,800.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI CSP-405S ปั๊มแช่เหล็กหล่อ ดูดโคลน ท่อ2" 220V.400W

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับของเหลวที่มีค้า pH 5-9 ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - ใช้งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ พื้นที่สวน ไร่ นา - ใช้งานการก่อสร้าง ดูดน้ำปนกรวด ทราย โคลน เลน - ใช้งานการระบายน้ำเสีย บ่อบำบัด บ่อสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อพ่นสีกันสนิม 2 ชั้น แข็งแรง ทนทานสูงสุด - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - ฐานปั๊มรูปวงกลมขนาดใหญ่ ป้องกันปั๊มจากการจมโคลน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะรุ่น 1 - 2 HP เท่านั้น) - ใบพัดเหล็กหล่อเหนียว ใช้งานได้นานกว่า 1, 000 ชั่วโมง (ทนกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ถึง 2 เท่า) - เทคโนโลยี ใบพัด VORTEX สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ขนาดใหญ่สุดถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ราคา/ชุด ธรรมดา CSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 5, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-405S 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 5, 900.- ไม่มีลูกลอย CSP-755S 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 7, 800.- ไม่มีลูกลอย CSP-755T 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 9, 800.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ CSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 6, 300.- มีลูกลอย CSP-405SA 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 6, 800.- มีลูกลอย CSP-755SA 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 800.- มีลูกลอย CSP-755TA 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 9, 200.- มีลูกลอย CSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 10, 800.- มีลูกลอย www.vpowertools.com

ราคา 5,900.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI CSP-255S ปั๊มแช่เหล็กหล่อ ดูดโคลน ท่อ1-1/2" 220V.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับของเหลวที่มีค้า pH 5-9 ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - ใช้งานภาคเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ พื้นที่สวน ไร่ นา - ใช้งานการก่อสร้าง ดูดน้ำปนกรวด ทราย โคลน เลน - ใช้งานการระบายน้ำเสีย บ่อบำบัด บ่อสิ่งปฎิกูลต่าง ๆ - ตัวปั๊มทำจากเหล็กหล่อพ่นสีกันสนิม 2 ชั้น แข็งแรง ทนทานสูงสุด - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - ฐานปั๊มรูปวงกลมขนาดใหญ่ ป้องกันปั๊มจากการจมโคลน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน (เฉพาะรุ่น 1 - 2 HP เท่านั้น) - ใบพัดเหล็กหล่อเหนียว ใช้งานได้นานกว่า 1, 000 ชั่วโมง (ทนกว่าเหล็กหล่อทั่วไป ถึง 2 เท่า) - เทคโนโลยี ใบพัด VORTEX สามารถดูดผ่านวัสดุแปลกปลอมได้ขนาดใหญ่สุดถึง เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที ราคา/ชุด ธรรมดา CSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 5, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-405S 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 5, 900.- ไม่มีลูกลอย CSP-755S 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 7, 800.- ไม่มีลูกลอย CSP-755T 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 500.- ไม่มีลูกลอย CSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 9, 800.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ CSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 7.3 0 - 190 6, 300.- มีลูกลอย CSP-405SA 2" 2สาย 400W. 9.2 0 - 255 6, 800.- มีลูกลอย CSP-755SA 3" 2สาย 750W. 12.3 0 - 550 8, 800.- มีลูกลอย CSP-755TA 3" 3สาย 750W. 12.3 0 - 550 9, 200.- มีลูกลอย CSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 14 0 - 635 10, 800.- มีลูกลอย www.vpowertools.com

ราคา 5,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

MITSUBISHI SSP-1505TB ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ3" 380V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 15,000.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-1505TA ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ3" 380V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 8,000.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-755TB ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ3" 380V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 10,900.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-755TA ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ3" 380V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 6,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-755SA ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ3" 220V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 6,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

MITSUBISHI SSP-405SA ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ2" 220V.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 4,900.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-255SA ปั๊มแช่แสตนเลส อัตโนมัติ ท่อ1-1/2" 220V

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-1505T ปั๊มแช่แสตนเลส ท่อ3" 380V. 1,500W.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 7,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-755T ปั๊มแช่แสตนเลส ท่อ3" 380V. 750W.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 5,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-755S ปั๊มแช่แสตนเลส ท่อ3" 220V. 750W.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 5,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-405S ปั๊มแช่แสตนเลส ท่อ2" 220V. 400W.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 4,000.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

MITSUBISHI SSP-255S ปั๊มแช่แสตนเลส ท่อ1-1/2" 220V. 250W.

วี พาวเวอร์ ทูลส์

- ใช้งานกับน้ำสะอาด ที่มีค้า pH 5-9 และน้ำทะเล ได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียล - มอเตอร์ที่มีแรงบิดในการสตาร์ทสูง - มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัด แม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล็อก ( Thermal Protector ) - ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส สตีล SUS304 ทนทานต่อการกัดกร่อน และน้ำหนักเบากว่าเหล็กหล่อ - ใช้ซีลกันรั่วแบบ Double Mechanical Seal หน้าสัมผัสทำจากเซรามิก คาร์บอน และซิลิกอนคาร์ไบค์ - หูจับ จับได้กระชับมือ ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับการใช้งานในฟาร์มเลี้ยงปลา ทำน้ำพุ น้ำตก * * สำหรับรุ่นอัตโนมัติ ( มีลูกลอย ) ปั๊มจะหยุดทำงานเอง เมื่อระดับน้ำต่ำ เพื่อปัองกันมอเตอร์เสียหายจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ รุ่น ขนาดท่อ ชนิด แรงม้า ส่งสูง(เมตร) ปริมาณน้ำ ราคา/ชุด ธรรมดา (ลิตรต่อนาที) SSP-255S 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 3, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-405S 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 000.- ไม่มีลูกลอย SSP-755S 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-755T 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 5, 500.- ไม่มีลูกลอย SSP-1505T 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 7, 500.- ไม่มีลูกลอย อัตโนมัติ SSP-255SA 1-1/2" 2สาย 250W. 4.1 - 9.5 0 - 190 4, 500.- มีลูกลอย SSP-405SA 2" 2สาย 400W. 3.3 - 13.0 0 - 250 4, 900.- มีลูกลอย SSP-755SA 3" 2สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TA 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 6, 500.- มีลูกลอย SSP-755TB 3" 3สาย 750W. 4.7 - 17.3 0 - 310 10, 900.- มีลูกลอย 2 ลูก SSP-1505TA 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 8, 000.- มีลูกลอย SSP-1505TB 3" 3สาย 1500W. 6.5 - 22.5 0 - 370 11, 500.- มีลูกลอย 2 ลูก www.vpowertools.com

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ก้านฉีดน้ำ แบบอัดลม

วี พาวเวอร์ ทูลส์

ใช้ฉีดพ่นน้ำ สำหรับรดน้ำ สามารถผสมยาฆ่าแมลง/ปุ๋ย/เคมี มีก้านอัดลม และปุ่มกด สำหรับพ่นย้ำ หัวฉีดทองเหลืองอย่างหนา และซีลอย่างดี ใช้กับเกลียวขวดน้ำอัดลมได้ทั่วไป บรรจุลังละ 100อัน (ขั้นต่ำ) www.vpowertools.com

ราคา 39.00 บาท ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 0610838388, 0924408800 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที