ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด รับจัดสวน

ร้าน: จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย)

จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย) | พะเยา
สวนแบบไทย เน้นความเรียบง่าย บ่งบอกวิถีชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่าย ไม่ฟุ้ง ไม่กระจาย สบายดา สบายใจ ดูแล้วอ่อนโยน ซึ่งเป็นสวนที่รวมวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ของผู้อยู่อาศัยไปด้วย พืชพรรณไม้ในการจัดสวน จะมีทั้งไม้ผล ไม้ดอก แต่ก็จะเน้นในเรื่องของไม้ที่มีความเป็นมงคล ซึ่งเป็นแนวความเชื่อของคนไทยมาแต่ช้านาน ในเรื่องการปลูกไม้มงคลในบ้าน นอกจาก พรรณไม้มงคล ก็จะมีไม้หอม เช่น จำปี จำปา พิกุล ลำดวน กระดังงา มะลิ ต้นแก้ว ต้นโชค พุดซ้อน ฯลฯ ปลูกและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ของทิศทางของบ้าน ทิศของลม ระยะเวลาช่วงการออกดอก ระยะเวลาที่ดอกส่งกลิ่น เพื่อให้ได้ยลกลิ่นของดอกไม้หอมไทย อย่างละเมียดละไม ในทุกๆ ช่วง สร้างความเสน่ห์และความประทับใจให้แก่อาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือน ไม่เช่นนั้น กลิ้นคงคละคลุ้ง เคล้ากันไปหมด บางดอกมีกลิ่นที่แรงมาก แทนที่จะได้กลินหอมๆ ให้ชื่นใจ อาจจะกลายเป็นคลื่้นไส้ เวียนหัวแทนได้ ทั้งนี้ สวนแบบไทย ยังรวมไปถึง ไม้ผล ที่เหมาะสม ปลูกไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้อง หากปลูกแล้วเกิดความยุ่งยากในภายหลัง เช่น แมลงต่างๆ ต้นไม่แข็งแรง รากทำลายพื้นบ้าน ฯลฯ ก็ต้องดูทิศทางและตำแหน่ง รวมถึงความชอบนิยมรับประทานผลไม้ของผู้อยนู่อาศัยด้วยเช่นกัน สุดท้าย พรรณไม้ที่ขาดไม่ได้เลย ในการจัดสวนแบบไทย คือ ว่านและสมุนไพร ด้วยขนบธรรมเนียมในการทำอาหารของแม่ญิงไทย และการใช้ว่านและสมุนไพรเป็นยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งว่านไทยและสมุนไพรบางชนิด มีรูปลักษณะ ของรูปทรง ใบ ลำต้น ดอก ที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ยากจะหาพรรณไม้ไหนมาเทียบได้ บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของไทยอย่างแท้จริง ติดต่อเรา มือถือ 096-2751800 อีเมล์ himabhanl@gmail.com

ติดต่อ Himabhan Landscaping โทร. 0962751800,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล

จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย) | พะเยา
สวนโมเดิร์น Modern Garden เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิต ที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การออกแบบอาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้ปริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น 1.) ทัศนียภาพของสวนแบบโมเดิร์น เน้นรูปทรงของกระบะปลูกพืชพรรณที่มีลักษณะแปลกตา เสริมน้ำพุในสวนเพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น มีความเคลื่อนไหว และสวยงามสวนคประดิษฐ์-เน้นเอกลักษณ์ไทย ด้วยไม้ดัดพวกตะโก และพันธุ์ไม้ที่มีเอกลักษณ์รูปทรงเฉพาะตัว 2.) ทัศนียภาพของสวนโมเดิร์น ใช้รูปแบบของเส้นซิกแซ็กสร้างการเคลื่อนไหว และเน้นพืชพรรณไม้ตระกูลเฟินหลายหลายชนิด อีกทั้งน้ำพุหินแกรนิตทรงกลมเพิ่มความเคลื่อนไหวของสวน 3.) ทัศนียภาพของสวนแบบโมเดิร์น จัดแปลงพืชพรรณเส้นขอบชัดเจน พร้อมมีที่นั่งฟักผ่อนได้ด้วย ติดต่อเรา มือถือ 096-2751800 อีเมล์ himabhanl@gmail.com

ติดต่อ Himabhan Landscaping โทร. 0962751800,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล

จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย) | พะเยา
องค์ประกอบที่สำคัญในสวนจีน คือ ภูเขา และ น้ำ ซึ่งหากขาดองค์ประกอบสำคัญทั้งสองประการนี้ไปก็เหมือนกับขาดความต่างแห่งหยินและหยาง ( ความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปร กับ ความมั่นคง) ในสวนจีน องค์ประกอบแต่ละอย่างมักได้รับการออกแบบให้สอดประสานกันอย่างกลมกลืน โดยสวนมักจะต้องมีทั้งองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ( ศาลาในสวน, ทางเดิน, สะพาน, ศาลาลอยน้ำ, เจดีย์, บังตาหรือรั้วในสวน, ซุ้มประตู ) และองค์ประกอบตามธรรมชาติ ( เนินเขา, โขดหิน, หิน, ลำธาร, แม่น้ำ, ทะเลสาบ, ดอกไม้, ต้นไม้ ) ศาลาในสวน ( Ting /pavilion) เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้หยุดพัก เพื่อชมทัศนียภาพ ใช้เป็นที่พำนักยามสภาพอากาศไม่เหมาะกับการชมสวน ศาลานี้อาจสร้างเป็นผังรูปวงกลม รูปเหลี่ยม หรือรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ อาจปลูกอยู่กลางน้ำโดยมีสะพานเชื่อม สร้างอยู่บนพื้นราบธรรมดา หรือปลูกอยู่บนเนินเขา ทางเดิน ( Lang/ cover corridor ) ทางเดินที่มีหลังคาคลุมจะช่วยให้ชมสวนได้ แม้ในยามที่สภาพอากาศแปรปรวน ทางเดินที่สร้างขึ้นนี้ จะเป็นสิ่งกำหนดเส้นทางการสัญจรในสวน รวมทั้งจะเป็นสิ่งกำหนดมุมมองที่ผู้ชมสวนจะเห็น สะพาน ( Qiao/ bridge ) สะพานเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง แผ่นดินกับศาลาที่อยู่ในทะเลสาปหรือสระน้ำ หรืออาจนำทางไปสู่ส่วนอื่นๆ ของสวน สะพานที่สร้างขึ้นนั้น อาจประดับอย่างประณีตงดงาม แข็งแกร่งด้วยวิทยาการทางวิศวกรรม หรือ สร้างในรูปแบบที่เรียบง่ายอย่างที่สุดก็ย่อมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ใช้สอยของสะพานนั้น ว่าใช้เพื่อประดับสวน สร้างเป็นซุ้มโค้ง สร้างบนพื้นที่ราบเพื่อยกมุมมอง หรือสร้างเพื่อเชื่อมต่อศาลาต่างๆ ศาลากลางน้ำ ( Fang/ pavilion on water) เป็นศาลาที่สร้างขึ้นคล้ายกับเรือที่ลอยอยู่ในน้ำ ใช้เป็นที่พักผ่อนหรือเพื่อเป็นที่สำหรับดูทัศนียภาพจากมุมมองของผืนน้ำ เจดีย์ ( Ta / pagoda ) มักสร้างเป็นชั้นสูงต่อกันขึ้นไป หน้าที่ใช้สอยของเจดีย์ในสวนจีน นอกเหนือจากการเป็นอาคารสำหรับเก็บอัฐิ หรือเถ้ากระดูกแล้ว ยังใช้เป็นสิ่งประดับและเป็นที่หมายตาในสวนอีกด้วย แนวรั้วหรือบังตาในสวน ( Qiang /garden wall ) แนวรั้วที่สร้างในสวนจีน อาจเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คงทนถาวร เป็นแนวระแนงไม้ หรืออาจเป็น enclosure ที่มีขนาดหรือรูปร่างต่างๆ กันไป หน้าที่ใช้สอยของแนวรั้วในสวน จะใช้เพื่อช่วยบังสายตา ช่วยนำทางหรือนำสายตาไปสู่มุมมอง (vista) ที่จัดไว้บางมุมมองในสวน ซุ้มประตู ( Pailou /entrance of the garden ) เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของสวน ขนาดและรูปแบบของซุ้มประตูจะขึ้นอยู่กับความสำคัญและหน้าที่ใช้สอยของซุ้มประตูนั้นๆ ส่วนมากบนซุ้มประตูจะมีป้ายอักขระที่มีความหมาย หรือ จารึกที่เป็นบทกวี เนินเขา, โตรกหิน และก้อนหินต่างๆ ( hill, rocks, stones ) เป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งตามธรรมชาติ และเป็นฉากหลังที่สำคัญของสวนจีน โดยองค์ประกอบดังกล่าวนี้จะช่วยให้เกิด contrast กับองค์ประกอบอื่นๆ ลำธาร, แม่น้ำ, ทะเลสาบ ( streams, river, lake ) เป็นองค์ประกอบที่เป็นของเหลว เลื่อนไหล ที่จะช่วยให้รู้สึกถึงวิญญาณของธรรมชาติ เนื่องจากสายน้ำเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดพลังงานและทำให้สวนมีชีวิต ลำธาร, แม่น้ำ, ทะเลสาบ ( streams, river, lake ) เป็นองค์ประกอบที่เป็นของเหลว เลื่อนไหล ที่จะช่วยให้รู้สึกถึงวิญญาณของธรรมชาติ เนื่องจากสายน้ำเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดพลังงานและทำให้สวนมีชีวิต ดอกไม้และพืชพันธุ์ ( Flowering and Non-flowering plants) บรรดาพืชพันธุ์จะทำให้สวนมีสภาพและมุมมองแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล การจัดวางพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในสวนจีนมักจะคำนึงถึงลักษณะทางนิเวศวิทยาของพืชและพื้นที่ด้วย โดยสิ่งที่นำมาประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้พันธุ์ไม้ ได้แก่ ผิวสัมผัส สี รูปทรง และขนาดของพืชพันธุ์นั้นๆ ทั้งนี้ต้องทำให้เกิดความแตกต่างอย่างพอเหมาะพอดี เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของสวน ติดต่อเรา มือถือ 096-2751800 อีเมล์ himabhanl@gmail.com

ติดต่อ Himabhan Landscaping โทร. 0962751800,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล

จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย) | พะเยา
สวนในรูปแบบของญี่ปุ่นนั้นถือเป็นศิลปะที่มีชีวิต เพราะต้นไม้และพืชต่างๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นในฤดูที่แตกต่างกันไป ระหว่างที่ต้นไม้เจริญเติบโตจะได้รับการตกแต่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสวยงาม และเพราะฉะนั้นสวนญี่ปุ่นไม่มีลักษณะที่เหมือนเดิมเสมอไปและไม่มีการสิ้นสุดหรือเสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างพื้นฐานของสวนญี่ปุ่นจะพิจารณาจากสถาปัตยกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเช่น อาคาร, ระเบียง, เส้นทาง, สึกิยะมะ (เนินเทียม) และการจัดวางของหิน เมื่อเวลาผ่านไปความงดงามของสวนก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลและการบำรุงรักษาที่ได้รับโดยผู้มีฝีมือในศิลปะแห่งการตัดและตกแต่งสวนเช่นนี้ ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะเซ็นคือการดูแลรักษาสวนให้คงที่ในลักษณะเสมือนภาพวาดและจิตรกรรม สวนคะเระซันซุยสามารถจัดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของพื้นภูมิที่เรียกได้ว่าเป็น “mind-scape” ทั้งนี้มันคือปรัชญาพุทธศาสนาซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความงามแห่งจักรวาลในสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนานิกายเซนของญี่ปุ่น ติดต่อเรา มือถือ 096-2751800 อีเมล์ himabhanl@gmail.com

ติดต่อ Himabhan Landscaping โทร. 0962751800,

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน

อีเมล


เมนูส่วนล่างของเว็บ