ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ วิธีการชำระเงิน แผนที่

ร้าน: จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย)

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อร้าน/สวน:
จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย)
ชื่อติดต่อ:
Himabhan Landscaping
โทรศัพท์:
0962751800
มือถือ:
ลิงค์ร้าน/สวน:
เว็บไซต์:
-
ที่อยู่:
พะเยา

วิธีการชำระเงิน

ที่นี่เราใส่ใจเรื่องการดูแลสวนสวยเพื่อความสุขของลูกค้าตลอดระยะเวลา 1 ปี    
1. ดูแล ตกแต่งสวน ทุก 1 เดือน ฟรี    
2. ตรวจสอบ วัดคุณภาพของดิน ค่า PH ของดิน, ปริมาณสารอาหาร, ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ฟรี    
3. ดูแลจัดการเรื่องระบบการรดน้ำ ทุก 1 เดือน ฟรี    
4. ดูแลและทำความสะอาด บ่อปลาและระบบกรอง ทุก 1 เดือน ฟรี    
   
ทีีนี่เราสร้างสวนสวยเพื่อความสุขของลูกค้าอย่างแท้จริง    

แผนที่ร้าน/สวน

จัดสวนหิมพานต์ (พะเยา-เชียงราย)
เมนูส่วนล่างของเว็บ