ไร่ทายาท

ไร่ทายาท

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ไร่ทายาท,ไร่ทายาท (tayat farm)

ไร่ทายาท

ไร่ทายาท ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเขาค้อ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เรามุ่งมั้นที่จะทำการเกษตรที่เป็นอินทรีย์เท่าที่จะทำได้

ไร่ทายาท มีสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่หลายอย่างเช่น แก่นตะวัน ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมมะลิดอย ถั่วดำ ถั่วแดง

สินค้ามาใหม่

วีดีโอคลิป

สาระ-ข่าวสาร