ค้นหาสินค้า

เครื่องปั่นไฟ (Electric Generator)

ร้าน Mrtoolshop
สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 30A  | Mrtoolshop - ธัญบุรี ปทุมธานี

Mrtoolshop | ธัญบุรี ปทุมธานี
สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 30A / Switching Power Supply 12V 30A
LineID
@mrtoolshop (ติดต่อสั่งซื้อเก็บเงินปลายทาง)
@mrtoolshop9 (ติดต่อสั่งซื้อราคาส่งมีจำนวน)
Facebook : mrtoolshop
www.mrtoolshop.com
สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 30A, Switching Power supply 12V 30A, สวิทชิ่ง 12V 30A, เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 30A

ราคา 720.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์

สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 15A  | Mrtoolshop - ธัญบุรี ปทุมธานี

Mrtoolshop | ธัญบุรี ปทุมธานี
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าและมีน้ำหนักเบากว่าเพาเวอร์ซัพพลายเชิงเส้น สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายทำงานโดยแปลงแรงดันไฟสลับความถี่ต่ำจากอินพุตให้เป็นไฟตรง จากนั้นจึงเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟสลับ (พัลส์) ที่ความถี่สูง แล้วส่งผ่านหม้อแปลงเพื่อลดแรงดันลง และผ่านวงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันเพื่อให้ได้ไฟตรงอีกครั้งหนึ่ง สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ วงจรฟิลเคอร์และเรกติไฟเออร์ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรง คอนเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็นไฟตรงโวลต์ต่ำ และวงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตตามต้องการ
LineID
@mrtoolshop (ติดต่อสั่งซื้อเก็บเงินปลายทาง)
@mrtoolshop9 (ติดต่อสั่งซื้อราคาส่งมีจำนวน)
Facebook : mrtoolshop
www.mrtoolshop.com

เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 15A, สวิทชิ่ง 12V 15A, Switching Power supply 12V 15A, สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 15A

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์

สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 10A | Mrtoolshop - ธัญบุรี ปทุมธานี

Mrtoolshop | ธัญบุรี ปทุมธานี
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าและมีน้ำหนักเบากว่าเพาเวอร์ซัพพลายเชิงเส้น สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายทำงานโดยแปลงแรงดันไฟสลับความถี่ต่ำจากอินพุตให้เป็นไฟตรง จากนั้นจึงเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟสลับ (พัลส์) ที่ความถี่สูง แล้วส่งผ่านหม้อแปลงเพื่อลดแรงดันลง และผ่านวงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันเพื่อให้ได้ไฟตรงอีกครั้งหนึ่ง สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ วงจรฟิลเคอร์และเรกติไฟเออร์ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรง คอนเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟตรงเป็นไฟสลับความถี่สูง และแปลงกลับเป็นไฟตรงโวลต์ต่ำ และวงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อให้ได้แรงดันเอาต์พุตตามต้องการ
LineID
@mrtoolshop (ติดต่อสั่งซื้อเก็บเงินปลายทาง)
@mrtoolshop9 (ติดต่อสั่งซื้อราคาส่งมีจำนวน)
Facebook : mrtoolshop
www.mrtoolshop.com
เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 10A, สวิทชิ่ง 12V 10A, เครื่องแปลงไฟ 12V 10A, สวิทชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย 12V 10A, Switching Power supply 12V 10A

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 0 เดือน

โทรศัพท์