เครื่องวัดความเข้มแสง ร้านMrtoolshop

Mrtoolshop | ปทุมธานี
กริดไท อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ขนาด 600W สามารถใช้แรงดันไฟ 30-45V ช่วยประหยัดไฟบ้าน หลักการทำงานง่ายๆ โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานไม่เกิน 600W แรงดันไฟที่เครื่องต้องการอยู่ที่ 30-45V ต่อสายเข้าตัวเครื่องบวกลบให้ถูกต้อง เสร็จแล้วเสียบปลั๊ก 220V เข้ากับตัวเครื่อง เพียงเท่านี้ก็เปิดสวิตท์ใช้งานได้ทันที - ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ไม่เกิน 600W ที่แรงดันไฟ 30-45V กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มแผง สามารถจัดระบบเป็นชุดๆได้ - เครื่องทำงานโดยอัติโนมัติเมื่อสามารถผลิตพลังงานได้ และจะปิดตัวเองโดยอัติโนมัติเมื่อไม่สามารถผลิตพลังงานจากแสงแดด.. - เมื่อไฟบ้านดับ ตัวเครื่องจะมีระบบเซฟตี้ จะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในทันที - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - พัดลมทำงานโดยอัติโนมัติ เมื่อภายในเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อระบายความร้อน - มีระบบป้องกันเมื่อแรงดันไฟจากแผงโซล่าเซลล์ต่ำ/สูงเกิน (ไม่ควรให้แรงดันไฟจากแผงสูงเกิน อาจทำให้ตัวเครื่องเสียหาย) - ขั้วต่อสายเข้ากับแผงโซล่าเซลล์เเน้นความปลอดภัยและออกแบบมาอย่างสวยงาม - ขณะเปิดเครื่อง stand by ไม่มีพลังงานจากแผง กินไฟเพียง 2-3W - Power Factor มากว่า 97.5% - AC Output 230VAC(190-260VAC) - พลังงานคลื่นไฟฟ้าที่ได้จากตัวเครื่องเป็นชนิดเพียวซายเวฟ (Pure Sine Wave) ข้อควรระวัง - ห้ามต่อแผงเข้ากับตัวเครื่องโดยไม่เสียบปลั๊กให้เครื่องทำงาน อาจเกิดความร้อนที่ตัวเครื่องและเสียหายได้ - ห้ามต่อตัวเครื่องเข้ากับแบตเตอรี่โดยเด็ดขาดจะทำให้เครื่องเสียหายในทันที (รุ่นนี้ไม่สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ได้) - ควรติดตั้งระบบป้องกันฝั่ง DC และ ฝั่ง AC เช่น เบรกเกอร์ อุปกรณ์กันฟ้าผ่าหรือป้องกันไฟกระชาก สะพานไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ - ตามหลักการการติดตั้งเพื่อใช้งานกริดไทร์ จะต้องแจ้งการไฟฟ้าให้รับทราบ LineID @mrtoolshop (ติดต่อสั่งซื้อเก็บเงินปลายทาง) @mrtoolshop9 (ติดต่อสั่งซื้อราคาส่งมีจำนวน) Facebook : mrtoolshop www.mrtoolshop.com กริดไทร์ 600 วัตต์ 24โวลท์, กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ 600 วัตต์, Grid tie inverter 600W 24V, กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ 600W 24V,

ราคา 2,990.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

Mrtoolshop | ปทุมธานี
กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ขนาด 1000W สามารถใช้แรงดันไฟ 30-45V ช่วยประหยัดไฟบ้าน หลักการทำงานง่ายๆ โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พลังงานไม่เกิน 1000W แรงดันไฟที่เครื่องต้องการอยู่ที่ 30-45V ต่อสายเข้าตัวเครื่องบวกลบให้ถูกต้อง เสร็จแล้วเสียบปลั๊ก 220V เข้ากับตัวเครื่อง เพียงเท่านี้ก็เปิดสวิตท์ใช้งานได้ทันที - ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ไม่เกิน 1000W ที่แรงดันไฟ 30-45V กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มแผง สามารถจัดระบบเป็นชุดๆได้ - เครื่องทำงานโดยอัติโนมัติเมื่อสามารถผลิตพลังงานได้ และจะปิดตัวเองโดยอัติโนมัติเมื่อไม่สามารถผลิตพลังงานจากแสงแดด.. - เมื่อไฟบ้านดับ ตัวเครื่องจะมีระบบเซฟตี้ จะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในทันที - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - พัดลมทำงานโดยอัติโนมัติ เมื่อภายในเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อระบายความร้อน - มีระบบป้องกันเมื่อแรงดันไฟจากแผงโซล่าเซลล์ต่ำ/สูงเกิน (ไม่ควรให้แรงดันไฟจากแผงสูงเกิน อาจทำให้ตัวเครื่องเสียหาย) - ขั้วต่อสายเข้ากับแผงโซล่าเซลล์เเน้นความปลอดภัยและออกแบบมาอย่างสวยงาม - ขณะเปิดเครื่อง stand by ไม่มีพลังงานจากแผง กินไฟเพียง 2-3W - Power Factor มากว่า 97.5% - AC Output 230VAC(190-260VAC) - พลังงานคลื่นไฟฟ้าที่ได้จากตัวเครื่องเป็นชนิดเพียวซายเวฟ (Pure Sine Wave) LineID @mrtoolshop (ติดต่อสั่งซื้อเก็บเงินปลายทาง) @mrtoolshop9 (ติดต่อสั่งซื้อราคาสีมีจำนวน) Facebook : mrtoolshop www.mrtoolshop.com

ราคา 3,690.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

Mrtoolshop | ปทุมธานี
เครื่องวัดค่า3in1 วัดค่า PH ในดิน, วัดความชื้นในดิน, วัดความเข้มแสง 3in1 Digital pH meter ความสามารถ 3in1 เครื่องวัด pH ในดิน, ความชื้น และวัดความเข้มแสง เป็นเครื่องมือวัดแบบเข็มชี้ สามารถวัดความชื้น(moisture) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแสง ตัวเครื่องจะมีจอและเข็มชี้ระดับเพื่อบอกค่าวัด โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ อาศัยแท่ง โลหะ 2 ชนิด คือ อลูมิเนียมและทองแดง เป็นตัวทำปฏิกิริยากับดิน ใช้งานง่ายเพียงปลักขั้วโลหะทั้งสองลงไปบริเวณที่ต้องการวัดค่า

ราคา 210.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร

Mrtoolshop | ปทุมธานี
Digital Lux Meter (เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล)

ราคา 580.00 บาท ติดต่อ mrtoolshop โทร. 0943403441 0958173903

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 2 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ