ค้นหาสินค้า

ข้าว (Rice)

ร้าน เกษตรรุ่งเรือง
ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารเคมี | เกษตรรุ่งเรือง -  สมุทรปราการ

เกษตรรุ่งเรือง | สมุทรปราการ
ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและสมอง บรรเทาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังจับกับอนุภาคของกัมมันตภาพรังสีทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และช่วยป้องกันไวรัส HSV-1ด้วย อัตราการบริโภค ข้าว1ส่วนต่อน้ำ2-3ส่วนหรือแบ่งมาผสมกับข้าวเดิมที่รับประทานอยู่โดยเติมน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
ราคาจำหน่าย 150 บาทต่อ 1kg. บริการจัดส่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์
ขอบคุณครับ
ชลิต 092-008-9681,089-515-4848
Email: [email protected]

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ชลิต โทร. 0895154848 0920089681

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

ข้าวไรซ์เบอรี่ (Organic Rice) | เกษตรรุ่งเรือง -  สมุทรปราการ

เกษตรรุ่งเรือง | สมุทรปราการ
ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและสมอง บรรเทาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังจับกับอนุภาคของกัมมันตภาพรังสีทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และช่วยป้องกันไวรัส HSV-1ด้วย อัตราการบริโภค ข้าว1ส่วนต่อน้ำ2-3ส่วนหรือแบ่งมาผสมกับข้าวเดิมที่รับประทานอยู่โดยเติมน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
ราคาจำหน่าย 150 บาทต่อ 1kg. บริการจัดส่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์
ขอบคุณครับ
ชลิต 092-008-9681,089-515-4848
Email: [email protected]

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ชลิต โทร. 0895154848 0920089681

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

ข้าวไรซ์เบอรี่ | เกษตรรุ่งเรือง -  สมุทรปราการ

เกษตรรุ่งเรือง | สมุทรปราการ
ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและสมอง บรรเทาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังจับกับอนุภาคของกัมมันตภาพรังสีทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และช่วยป้องกันไวรัส HSV-1ด้วย อัตราการบริโภค ข้าว1ส่วนต่อน้ำ2-3ส่วนหรือแบ่งมาผสมกับข้าวเดิมที่รับประทานอยู่โดยเติมน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
ราคาจำหน่าย 150 บาทต่อ 1kg. บริการจัดส่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์
ขอบคุณครับ
ชลิต 092-008-9681,089-515-4848
Email: [email protected]

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ชลิต โทร. 0895154848 0920089681

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์

ข้าว ไรซ์เบอรี่ | เกษตรรุ่งเรือง -  สมุทรปราการ

เกษตรรุ่งเรือง | สมุทรปราการ
ข้าว ไรซ์เบอรี่ (Organic Rice)เป็นข้าวปลอดสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการบรรจุถุง คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่คือ เมล็ดสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน แป้งอะมัยโลสและสารแอนโทไซยานิน ที่สามารถช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและสมอง บรรเทาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังจับกับอนุภาคของกัมมันตภาพรังสีทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ และช่วยป้องกันไวรัส HSV-1ด้วย อัตราการบริโภค ข้าว1ส่วนต่อน้ำ2-3ส่วนหรือแบ่งมาผสมกับข้าวเดิมที่รับประทานอยู่โดยเติมน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย
ราคาจำหน่าย 150 บาทต่อ 1kg. บริการจัดส่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์
ขอบคุณครับ
ชลิต 092-008-9681,089-515-4848
Email: [email protected]

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ชลิต โทร. 0895154848 0920089681

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

โทรศัพท์