ค้นหาสินค้า

โพธิ์ (Sacred Fig Tree)

ร้าน ร้านใบไม้1973
โพธิ์เงินด่างขาว | ร้านใบไม้1973 - วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ร้านใบไม้1973 | วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ไม้มงคล ไม้ด่าง ไม้สะสม ไม้หายาก
ปลูกแดดได้ อยู่รำไรใบก็สวยงาม

ราคาต้นละ 650.00 บาท ติดต่อ ใบไม้ โทร. 0994951546 0933734154 ไอดีไลน์ baimai121

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 15 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

โพธิ์ทองด่าง | ร้านใบไม้1973 - วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ร้านใบไม้1973 | วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ทองเป็นไม้ด่าง ไม้มงคล ไม้หายาก ไม้สะสม
อยู่แดดได้ รำไรก็ดี

ราคาต้นละ 550.00 บาท ติดต่อ ใบไม้ โทร. 0994951546 0933734154 ไอดีไลน์ baimai121

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 15 ปี 6 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์